Program Açıklaması
Program Adı
ASO, CRP, RF
HbA1c
Programa Ait Testler
Antistreptolsin O (ASO)
C-Reactive Protein (CRP)
Rheumatoid Factor (RF)
HbA1c
Örnek Tipi, Hacmi
Çalışma Sıklığı
6 adet liyofilize
serum,
1 mL
İki ayda bir 1
örnek
12 adet liyofilize
hemolizat,
0.5 mL
12 adet Tam Kan,
2 mL
Her ay 1 örnek
Hemogram
White Blood Cells (WBC)
Red Blood Cells (RBC)
Hemoglobin (HGB)
Hematokrit (HCT)
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
Mean Corpuscular Hgb. Konsantrasyonu (MCHC)
Mean Corpuscular Volume (MCV)
Red Blood Cell Distribution Width (RDW)
Platelets (PLT)
Mean Platelet Volume (MPV)
İdrar
Bilirubin
Kan
Glukoz
HCG
Keton
Kreatinin
Lökosit
Nitrit
pH
Protein
Spesifik gravite
Ürobilinojen
6 adet idrar örneği,
12 mL
İki ayda bir 1
örnek
İlaç Düzeyi
Digoksin
Fenitoin
Fenobarbital
Karbamezapin
Lityum
Salisilat
Teofilin
Valproik Asit
Vankomisin
12 adet liyofilize
serum,
5 mL
Her ay 1 örnek
Her ay 1 örnek
Program Adı
Programa Ait Testler
Örnek Tipi, Hacmi
Çalışma Sıklığı
İmmunoassay
AFP
CEA
Estradiol
Ferritin
Folik Asit
FSH
hCG
Ig E
Insulin
Kortizol
LH
Progesteron
Prolaktin
PSA (Total)
Serbest PSA
Serbest T3
Serbest T4
Testosteron
Total T3
Total T4
TSH
Vitamin B12
12 adet liyofilize
serum,
3 mL
Her ay 1 örnek
Kardiyak
BNP
CK-MB (kütle)
Digoksin
Homosistein
hs CRP
Myoglobin
NT-ProBNP
Troponin I
Troponin T
12 adet liyofilize
serum,
2 mL
Her ay 1 örnek
Program Adı
Programa Ait Testler
Örnek Tipi, Hacmi
Çalışma Sıklığı
Klinik Biyokimya
Albumin
Alkalen Fosfataz
ALT
Amilaz
AST
CK
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Direk Bilirubin
Fosfat (İnorganik)
GGT
Glukoz
HDL- Kolesterol
Kalsiyum
Klorür
Kolesterol
Kreatinin
Laktat
LDH
Lipaz
Magnezyum
Potasyum
Sodyum
Total Bilirubin
Total Protein
Trigliserid
Üre
Ürik Asit
12 adet liyofilize
serum,
5 mL
Her ay 1 örnek
Koagülasyon
APTT
Fibrinojen
INR
8 adet liyofilize
plazma,
1 mL
Her ay 1 örnek
Tümör
Belirteçleri
AFP
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
PSA (Total)
Serbest PSA
12 adet liyofilize
serum,
1.5 mL
Her ay 1 örnek
Download

2015 Program Açıklaması