NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin aşağıda belirtilen, anabilim dallarına
2014-2015 eğitim öğretim yılı için ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Bölüm
Güzel Sanatlar Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı
Müzik Eğitimi I.Öğretim
Resim-iş Eğitimi I.Öğretim
Kontenjan
40
45
BAġVURU ġARTLARI:
1. Fakültemiz Müzik Eğitimi Anabilim Dalına başvuracak adayların 2014 YGS puan türlerinin
herhangi birinden 180, Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalına başvuracak adayların ise 2014
YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 200 puan almış olmaları gerekmektedir.
2. Müzik Eğitimi Anabilim Dalına başvuracak adayların, müzik aleti kullanmasında fiziki bir
engelinin bulunmaması gerekmektedir.
3. Adaylar ön kayıtlarını online olarak http://onlinebasvuru.konya.edu.tr/ adresinden
yapacaklardır.
4. Sınavlara girmek için herhangi bir Yükseköğretim Kurumunu kazanan veya kayıtlı olan
öğrenciler de müracaat edebilirler.
2014 Özel Yetenek Sınavları Genel Esasları için aşağıdaki linklere tıklayınız.
Resim-İş Eğitimi
Müzik Eğitimi
ONLĠNE KAYIT, SINAV VE KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ
Bölüm
Online Kayıt Tarihi
Sınav Tarihi
Kesin Kayıt Tarihi
Müzik Eğitimi
23-27 Haziran 2014
15-16-17 Temmuz 2014
01-05 EYLÜL 2014
Resim-iş Eğitimi
23-27 Haziran 2014
15 Temmuz 2014
01-05 EYLÜL 2014
ADRES
N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Meram Yeni Yol-KONYA
TELF. NUMARASI: 0 332 3238220
Download

http://onlinebasvuru.konya.edu.tr/ adresinden 2014 Özel Yetenek