EKONOMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ
Ekonomi Bölümü Lisans Programı öğrencilere daha fazla seçim imkanı sağlayacak şekilde ve gerek dünya
ekonomisindeki gerek ekonomi disiplinindeki gelişmeler ışığında yenilenmiştir. En önemli yapısal
değişiklik üçüncü ve dördüncü sınıftaki zorunlu derslerin büyük bir kısmının alan seçmelisine çevrilmiş
olmasıdır.
DERS PROGRAMI VE ÖNKOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YENİLENMİŞ LİSANS
PROGRAMI ŞABLONU AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR.
Yeni programda yapılan değişiklikler şu şekildedir:
-
-
Birinci yıl müfredatı:
AD 150 “Data Processing” dersi yerine Bilgisayar Mühendisliği ile birlikte tasarlamış olduğumuz
CMPE 140 “Introduction to Computing for Economics and Management” dersi gelmektedir.
HUM/AE derslerine ilişkin bir düzenleme yapılmaktadır. Buna göre öğrencilerin “Proficiency”
sınav sonucuna göre almaları gereken dersler şu şekildedir:
“Proficiency” A veya B
“Proficiency” C
Sonbahar/Fall
HUM 101
AE 111
İlkbahar/Spring
AE 2XX ve Serbest seçmeli
HUM 102 ve AE 112
Öğrenciler HUM derslerinden başarısız oldukları durumda bu dersi HUM 101 veya HUM 102 ile
tekrar edebileceklerdir.
-
-
İkinci yıl müfredatı:
AD 220 “Management of Organizations” dersi zorunlu ders olmaktan çıkarılmıştır.
MATH 201 “Matrix Algebra” dersi programdan çıkarılmıştır. İçeriği EC 223 “Math for
Economists” ve diğer ilgili derslerde kapsanacaktır.
Lisans programının dördüncü döneminde EC 213 “Evolution of Economies and Economics”
zorunlu bir ders olarak eklenmiştir.
Üçüncü ve dördüncü yıl müfredatı:
EC 351, EC 361, EC 344, EC 411 ve EC 471 zorunlu dersleri yerine beş adet ekonomi alan
seçmeli dersi konmuştur.
EC 306/308/332/352/362 arasından seçilmesi gereken bir seçmeli ders ve
EC306/308/332/352/362/412/474 arasından seçilmesi gereken iki seçmeli ders yerine toplam üç
adet ekonomi alan seçmeli dersi konmuştur.
Önerilen değişiklikler neticesinde eskiden 141 olan Ekonomi Bölümü Lisans programı toplam mezuniyet
kredisi 137 olarak değmiştir.
Program değişikliklerinin uygulanmasında takip edilecek esaslar:
Program değişiklikleri 2014 Sonbahar dönemi başından itibaren bütün öğrenciler için geçerli olacaktır.
Buna göre,
AD 150 dersi ile ilgili düzenleme:
-
Ders programından çıkarılan AD 150 dersine kayıt olmuş ve geçmiş olan öğrenciler için bu ders
yeni programdaki CMPE 140 dersi yerine sayılacaktır.
Ders programından çıkarılan AD 150 dersine kayıt olmuş fakat başarısız olmuş öğrenciler dersin
tekrarını CMPE 140 dersi ile yapacaktır.
MATH 201 dersi ile ilgili düzenleme:
-
Ders programından çıkarılan MATH 201 dersine kayıt olmuş ve geçmiş olan öğrenciler için bu
ders yeni programdaki sınırsız seçmeli ders yerine sayılacaktır.
Ders programından çıkarılan MATH 201 dersine kayıt olmuş fakat başarısız olmuş öğrenciler
dersin tekrarını bir sınırsız seçmeli ders ile yapabilecektir.
AD 220 dersi ile ilgili düzenleme:
-
Öğrenciler 2014 Sonbahar dönemi öncesinde AD 220 dersine kayıt olmuş ve geçmiş ise EC 213
dersinden muaftırlar.
Öğrenciler 2014 Sonbahar dönemi öncesinde AD 220 dersine kayıt olmuş fakat başarısız olmuş
ise AD 220 dersini tekrar edeceklerdir. Bu öğrenciler de EC 213 dersinden muaftırlar.
Üçüncü ve dördüncü sınıf zorunlu seçmeli dersler ile ilgili düzenleme:
-
-
EC 306, EC 308, EC 332, EC 344, EC 351, EC 352, EC 361, EC 362, EC 411, EC 412, EC 471,
EC 474 derslerine kayıt olmuş ve geçmiş olan öğrenciler için bu dersler yeni programdaki alan
seçmeli dersler yerine sayılacaktır.
EC 306, EC 308, EC 332, EC 344, EC 351, EC 352, EC 361, EC 362, EC 411, EC 412, EC 471,
EC 474 derslerine kayıt olmuş fakat başarısız olmuş öğrenciler derslerin tekrarını bir alan seçmeli
ders ile yapabilecektir.
Ekonomi Bölümü Lisans Ders Programı Revizyonu - Şablon
Eski pr ogr am (Pr evious)
EC 101
3
EC 102
MATH 101
4
MATH 102
AD 131
3
AD 150
POLS 101
3
PSY 101
SOC 101
3
-- ---/AE
HUM/AE3
HUM/AE
EC 103
1
TOPLAM 20
TOPLAM
19
EC 203
EC 205
EC 233
EC 223
AD 211
MATH 201
3
3
3
3
3
4
TK 221
TOPLAM
2
21
TOPLAM
17 TOPLAM
17
TOPLAM 17
EC 331
EC 351
EC 361
EC ---- --HTR 311
TOPLAM
3
3
3
3
3
2
17
EC 332/352/362/306/308
EC 344
EC --EC ---- --HTR 312
TOPLAM
3
3
3
3
3
2
17
3
3
3
3
3
2
17
EC --EC --EC --EC ---- --HTR 312
TOPLAM
EC 411
EC 471
EC
-- ---- -- TOPLAM
EC 206
EC 208
EC 234
AD 220
-- --TK 222
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
EC 470
EC306/308/332/352/ 362/412/474
EC306/308/332/352/ 362/412/474
-- ---- ---
15
TOPLAM
TOPLAM: 141 kredi
Kırmızı: Çıkan dersler
Yeni program:
3
3
3
3
3
2
Yeni pr ogr am (Revised)
EC 101
3
EC 102
3
MATH 101 4
MATH 102 4
AD 131
3
CMPE 140 3
POLS 101
3
PSY 101
3
SOC 101
3
-- ---/AE
3
HUM/AE3
HUM/AE
3
EC 103
1
TOPLAM 20
TOPLAM 19
3
3
3
3
3
EC 203
EC 205
EC 233
EC 223
AD 211
TK 221
EC 331
EC --EC --EC ---- --HTR 311
TOPLAM
3
3
3
3
3
2
EC --EC --EC
-- ---- ---
3
3
3
3
3
15 TOPLAM
15
EC 206
EC 208
EC 234
EC 213
-- --TK 222
EC 470
EC --EC ---- ---- ---
Toplam EC seçmeli: 12
AE/HUM DERSLERİNDE DÜZENLENME
A ve B ile geçenler
Sonbahar
HUM 101
İlkbahar
AE 2xx ve Unr. Elective
Sarı: Dönem değişikliği
Toplam serbest seçmeli: 8 (ingilizce C olanlar için 7)
C ile geçenler
AE 111
HUM 102 ve AE 112
3
3
3
3
3
2
17
3
3
3
3
3
TOPLAM 15
TOPLAM: 137 kredi
Yeşil: Yeni dersler
3
3
3
3
3
2
Önkoşul değişiklikleri:
EC 223 Mathematics for Economists
Eski (Previous) : EC 101, EC 102, MATH 101, MATH 102, MATH 201 (eşkoşul)
Yeni (Revised): EC 101, EC 102, MATH 101, MATH 102
EC 233 Mathematical Statistics I
Eski : MATH 101, MATH 102
Yeni: MATH 101
EC 301 Economics of Industrial Organization
Eski : EC 203, EC 205
Yeni: EC 206
EC 305 Urban Economics
Eski : EC 203, EC 205
Yeni: EC 203
EC 331 Econometrics
Eski : EC 234, MATH 101, MATH 201
Yeni: EC 234, MATH 101
EC 362 Topics in International Economics
Eski : EC 361
Yeni: EC 208, EC 361
EC 403 Economic Policy
Eski : EC 203, EC 205
Yeni: EC 203, EC 205, EC 331
EC 406 Agricultural Economics
Eski : EC 101, EC 102 OR EC 201, EC 202
Yeni: EC 101, EC 102
EC 407 Labor Economics
Eski : Yok (None)
Yeni: EC 203, EC 205
EC 411 History of Economic Thought
Eski : EC 203, EC 205, senior standing
Yeni: EC 213 or consent of instructor
EC 412 Topics in History of Economic Thought
Eski : EC 203, EC 205, senior standing
Yeni: EC 203, EC 205
EC 431 Applied Econometrics I
Eski : EC 331, EC 332
Yeni: EC 331
EC 432 Applied Econometrics II
Eski : EC 431
Yeni: EC 332
EC 470 Turkish Economy
Eski : EC 203, EC 205, senior standing
Yeni: EC 208, senior standing
EC 471 Growth and Development
Eski : EC 203, EC 205, senior standing
Yeni: EC 203, EC 208
EC 474 Topics in International Development
Eski : EC 471
Yeni: EC 203, EC 208
EC 475 European Union, the Customs Union and Turkey
Eski : Junior or senior standing
Yeni: EC 205 or POLS 343 or POLS 344
Download

Ders programı ve önkoşullardaki değişiklikler ile yenilenmiş lisans