REKABET VE KALKINMA İÇİN
AR-GE VE YENİLİK MENTÖR AĞI
(ARGEMEN)
Projenin amacı: Ar-Ge ve inovasyon konusunda gerekli kapasiteyi oluşturmak amacıyla firmalara
yönelik Ar-Ge ve inovasyon mentörlüğü
Proje Dönemi: 9 ay ( Haziran 2014 – Mart 2015 )
Hedef Grup: Odamız üyeleri küçük ve orta ölçekli KOBİ statüsünde seçilen 17 firma.
Başvuru sahibi: İNOMER Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon Merkezi
Başvuru makamı: TÜBİTAK
Temel Faaliyetler:
ƒ
Mentör eğitim seminerleri sunulması
ƒ
Faydalanıcı firmalara yönelik seminerler, eğitimler sunulması
ƒ
Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi mevcut durum analizi ve firma eylem planlarının hazırlanması
ƒ
Mentörlük hizmetinin sunulması
Beklenen Sonuçlar:
ƒ
Firmaların Ar-Ge ve inovasyon performanslarında yükselme
ƒ
Firma yönetimlerinin yetkinliklerinde gelişme
ƒ
Firmaların Ar-Ge ve inovasyon proje ve yatırımlarında artış
ƒ
Firmaların istihdam yaratma performansında artış
Download

REKABET VE KALKINMA İÇİN AR