T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI 4. ÇEYREK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ
01/01/2014 - 31/12/2014
Gelir Kalemleri
Kodlar
01
Merkez Yönetim Bütçesinden
Aktarılan Paylar
02
İl Özel İdaresinden Aktarılan
Paylar
03
Belediyelerden Aktarılan Paylar
04
Ticaret ve Sanayi Odalarından
Aktarılan Paylar
05
Avrupa Birliği ve Diğer
Uluslararası Fonlardan Sağlanan
Kaynaklar
06
Faaliyet Gelirleri
2014 Yılı Tahmini
Gelir Bütçesi
2014 Yılı İlk 9 Ay
Gerçekleşen
Gelirler
2014 Yılı IV. Çeyrek
2014 Yılı Toplam Gerçekleşme
Gerçekleşen
Gerçekleşen Gelirler
Yüzdesi
Gelirler
17.263.021,00 TL
13.000.000,00 TL
4.263.021,00 TL
17.263.021,00 TL
75,31%
539.665,59 TL
539.665,59 TL
0,00 TL
539.665,59 TL
100,00%
10.389.980,68 TL
5.655.993,93 TL
735.598,16 TL
6.391.592,09 TL
54,44%
325.706,07 TL
325.706,07 TL
0,00 TL
325.706,07 TL
100,00%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
-
2.000.000,00 TL
1.053.456,67 TL
722.912,82 TL
1.776.369,49 TL
52,67%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
-
1.900.000,00 TL
977.563,26 TL
654.121,15 TL
1.631.684,41 TL
51,45%
0,00 TL
49.686,48 TL
0,00 TL
49.686,48 TL
-
100.000,00 TL
26.206,93 TL
68.791,67 TL
94.998,60 TL
26,21%
06.01
Gayri Maddi Hak Gelirleri
06.02
Faiz Gelirleri
06.03
Repo Gelirleri
06.09
Diğer Faaliyet Gelirleri
09.09
Diğer Gelirler
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
-
07
Bağış ve Yardımlar
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
-
08
Önceki Yillardan Devreden
Gelirler
30.867.240,57 TL
490.305,51 TL
26.103,26 TL
516.408,77 TL
1,59%
08.01
Önceki Yıldan Devreden Banka
Hesapları (TL)
14.781.802,71 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00%
08.02
Önceki Yıllardan Devreden
Alacaklar
16.085.437,86 TL
490.305,51 TL
26.103,26 TL
516.408,77 TL
3,05%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
-
09
Ret ve İadeler (-)
10
TOPLAM
61.385.613,91 TL 21.065.127,77 TL
5.747.635,24 TL
26.812.763,01 TL
34,32%
10
DÖNEM BAŞI NAKİT DAHİL
TOPLAM
61.385.613,91 TL 35.846.930,48 TL 20.529.437,95 TL
41.594.565,72 TL
58,40%
Download

2014-4 Çeyrek Gelir Gerçeklesmesi