ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME SUNUMU
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğrenciler zamanlarının
büyük bir çoğunluğunu okulda
öğretmenleri ve arkadaşları
ile geçirmektedir.
Dolayısıyla, öğretmenöğrenci ilişkisinin diğer ilişki
türlerine göre eğitimin
niteliği ve öğrencilerin
akademik başarıları üzerinde
daha büyük bir etki yarattığı
bilinen bir gerçektir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okulda Uygun Öğrenme Ortamının Oluşturulması İçin:
Öğrenmenin öğrenciye zevk
vermesine yardımcı olmalıyız.
Başardığını hisseden
öğrencilerin derse katılımı
artacaktır.
Dersi vurgusuz bir ses tonu
ile anlatmak öğrenmeye
sıradanlık katar. Ses tonunuz,
sınıf içinde hareket etmeniz
öğrencinin dikkatini
arttırabilir.
Öğrencinin ne
anladığını ve ne kadar
anladığını tespit etmek
için öğrenciyi de
katarak ders başı ve
ders sonu tekrarları
yapmalıyız.
Öğretmenlik, öğrenciyi
tanımakla başlar. Her
öğrencinin kendine
özgü öğrenme stili
vardır. Bu öğrenme
stillerinin öğrenciye
fark ettirilmesi
öğretmenin görevleri
arasındadır.
Öğrencilerin zihinlerinde
merak duygusu oluşturalım.
Böylece onlar derse katılmak
gereğini hissedeceklerdir.
Öğrencilerimize; niçin,
nasıl, ne kadar
sorularının cevaplarını
ve öğrendiklerini
nerelerde
kullanabileceklerini
gösteren yol haritaları
oluşturmalıyız.
Öğretmenlere Öneriler
•
Öncelikle
davranış
bozukluğu veya
uyum sorunu
gösteren
öğrencilerimizin
sorunları ile meşgul
olalım. Ancak bu
takdirde sınıfımızda
başarılı bir öğrenme
ortamı
oluşturabiliriz.
• Sınıf ortamında
öğrencilerimizin
ilgisini olumlu
davranışa
yönlendirelim, önce
biz model olalım.
•
Öğretmenlere Öneriler
Öğrencilerimizi
sadece
sınavlara
hazırlamak
yerine öncelikle
onlara öğrenmeyi
sevdirelim.
• Öğrencilerimize
“Yapma, dur.” demek
yerine öğrencinin
olumsuz
davranışlarının
sonuçlarını
açıklayalım.
• Öğrencimizde
gördüğümüz olumsuz
davranışları okul
içinde tekrar tekrar
anlatıp öğrencimize
yönelik bir önyargı
oluşturmayalım.
Öğretmenlere Öneriler
Öğretmenlere Öneriler
•
Başarısız
öğrencilerin
başarabileceği
bir konu ya da
etkinlik bulalım.
Başarması ve
arkadaşları ile
paylaşması için onu
destekleyelim.
Başardıktan sonra da
övgü ve takdiri ihmal
etmeyelim. Burada
önemli olan çocuğa
başarının tadını
aldırmaktır.
Başarılmış eylem
bireyi yeni başarılar
için motive eder.
Bunun için de ilk
adımın atılması
gerekir.
Öğretmenlere Öneriler
•
Öğrencilerimize
yönelttiğimiz
beklenti
düzeylerimizin farklı
olmamasına ve çeşitli
etkenlere bağlı olarak
değişik yaklaşımlarda
bulunmamaya özen
gösterelim. Şunu
bilelim ki sözlü olmasa
da beden dilimizle tüm
davranışlarımız
öğrencilerin tamamı
tarafından dikkatle
izlenmekte ve
değerlendirilmektedir
.
•
Öğretmenlere Öneriler
Öğrencilerimizi
ayrı ayrı
tanıyarak onları farklı
sosyo-ekonomik ve
kültürel dünyalardan
gelen farklı
potansiyele sahip,
bağımsız bireyler
olarak kabul edelim.
Değerlendirmelerimizi
bu ölçüye göre
yaptığımız takdirde
“kıyaslama” yanılgısına
düşmeyiz.
Öğretmenlere Öneriler
Öğretmenlere Öneriler
•
Başarısız
öğrenciyi sınıf
içinde aşağılamak ve
dışlamak, onu hiçbir
şekilde başarıya
yöneltmez. Tam
tersine başarısızlık
kaygısının pekişmesini
sağlar.
• Her dersin hangi tür
çalışma tekniği
gerektirdiğini en iyi
kendi branş
öğretmenleri bilir. Bu
nedenle, kendi
branşımıza ait çalışma
yöntemlerini
öğrencilerimizle
paylaşalım.
Öğretmenlere Öneriler
•
• Başarısız çocuklara
yardımın en önemli
öğelerinden biri
başarı tecrübeleri
yaratılarak güvenini
güçlendirmektir.
Öğrencimize bu
kapsamda
başarabileceği görev
ve sorumluluklar
verelim. Örneğin; sınıf
gazetesi, müzik
kulübü başkanlığı vb.
•
Öğretmenlere Öneriler
• Öğrencilerimizin
önemli duygusal ve
sosyal sorunlarını fark
ettiğimizde ailesiyle
görüşerek uzman
yardımı almaya teşvik
edelim.
Öğretmenlere Öneriler
Öğretmenlere Öneriler
•
• Öğrencilerimize sevgi
ve saygı gösterelim,
önce kendi
önyargılarımızın
farkında olalım.
SINAVDA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
Sınav esnasında diğer gözetmen
arkadaşımızla fısıldaşma dahil ses
çıkarmamaya ve sınav dışındaki farklı
şeylerle uğraşmamaya (kitap okumak,
sınıf içinde sürekli tur atmak ya da
sınav olan öğrencinin başında
gereğinden fazla durmak, telefonda
oyun oynamak vb.) dikkat edelim.
Sınav başlamadan 1 saat
önce sınav yerinde hazır
bulunalım.
Ortak sınav yazılılarında her
bir ders yazılısı başladıktan
sonra ilk 20 dakika ve son 5
dakika süresince öğrencilerin
sınıflarından çıkmasının yasak
olduğu, ilk 20 dakika
tamamlandıktan sonra sınavı
tamamlayan öğrencinin
sınıftan çıkabileceği kurallarını
hatırlatalım.
Öğrencilerin değerlendirilmelerinin
objektif bir biçimde yapılabilmesi için
sınav esnasında adil davranalım. Aynı
durumda çocuğumuz, yakınımız,
kardeşimiz olabilme ihtimalini göz
önünde bulunduralım.
Sınıfın sıra dağılımına göre S
düzeninde olmasına ve
öğrencilerin salon aday
yoklama listesindeki sıraya
göre yerleşmesine dikkat
edelim.
Sınav sırasında oluşabilecek her hangi
bir gürültüyü yedek gözetmenler
yardımı ile en aza indirelim.
Dört farklı tür soru kitapçığını
sınıf düzeni içerisinde bire bir
temas etmeyecek, yan yana
ve arka arkaya gelmeyecek
şekilde dağıtalım.
Sınav sırasında öğrencilerle
sınav soruları hakkında her
türlü diyalogdan kaçınalım.
Öğrencilerin cevap kağıdındaki
imza bölümünü imzalamaları
ve kitapçık türünü
işaretlemeleri konusunda
gerekli uyarıları yapalım.
Sınav sırasında öğrencilerin
dikkatlerinin dağılmaması için
kılık ve kıyafetimize (ses
çıkaran ayakkabı ve takılar,
ağır kokulu parfümler vb.)
özen gösterelim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAK SINAVLARI TANIYALIM
DİN
KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
FEN VE
TEKNOLOJİ
TÜRKÇE
MATEMATİK
İNKILAP TARİHİ
VE
ATATÜRKÇÜLÜK
YABANCI
DİL
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okuldaki derslerden bir dönemde;
• İki yazılısı olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile T.C.
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin birinci
yazılısı,
•Üç yazılısı olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve
Yabancı Dil derslerinin ise ikinci yazılısı
müfredat kapsamında ortak sınav yazılıları şeklinde
yapılmaktadır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAK SINAVLARDA;
20 soru; 40 dakika sınav süresi; 30 dakika mola verilmektedir.
A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü kullanılmaktadır.
Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir.
İlk 20 dakika ve son 5 dakika öğrencilerin sınav salonundan çıkma
izni yoktur.
Öğrenciler sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav salonuna
girebilir, ancak ek süre verilmez.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
“TÜRKÇE, MATEMATİK,
FEN BİLİMLERİ İÇİN
KATSAYI 4, T:C: İNKILAP
TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK, YABANCI
DİL, DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ İÇİN
KATSAYI 2’DİR.”
• YANİ BU DEMEKTİR Kİ;
• HER SORUNUN PUANI AYNI OLMASINA
RAĞMEN KATSAYI FARKLIDIR. BU SEBEPTEN
TÜRKÇE, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ DERSİ
İÇİN ÖĞRENCİLERİN DOĞRU SAYISI, DİĞER
DERSLERDEN FAZLA OLURSA ÖĞRENCİLER
DAHA YÜKSEK BİR YERLEŞTİRME PUANI ELDE
EDECEKLERDİR.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları
ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak
sınav puanı toplanacak.
Elde edilen toplam ikiye
bölünecek ve öğrenciler 500
tam puan üzerinden
üzerinden yerleştirmeye
esas puanına ulaşacaklar.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SINAV KAYGISI
• Sınavlarda bazen
öğrencilerimizin kalplerinin
hızlı hızlı çarptığını ve aşırı
terlediklerini görürüz. Bu
çok nadir görülen, çözümü
basit olan duygu
durumuna sınav kaygısı
diyoruz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Sınav kaygısı;
öğrenilen bilginin sınav
sırasında etkili bir
biçimde kullanılmasına
engel olur,
başarının düşmesine
yol açar.
KAYGININ
NORMAL SEVİYESİ
ÖĞRENCİYİ
ÇALIŞMAYA
MOTİVE EDERKEN
ÇOK FAZLASI
BİRAZDAN
BAHSEDECEĞİMİZ
DURUMLARA
SEBEP OLUR.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğrencilerimiz sınav
ortamında; sadece başarısızlığın
sonuçlarına odaklanmak ve
kendisi hakkında kuşkuya
düşmek gibi kuruntular
yapabilir ya da
hızlı kalp atışları, terleme,
üşüme, kızarma, sararma,
mide bulantıları, sinirlilik,
gerginlik gibi duygusallık
belirtileri gösterebilirler.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
OLUMSUZ DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMAK
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRENCİDE OLUMLU VE GERÇEKÇİ DÜŞÜNCELER
OLUŞTURMAYA ÇALIŞIN;
Sonuç her
ne olursa
olsun ailem
beni seviyor.
Bu sınavda
başarılı
olacağım.
Elimden
geleni
yapacağım.
Kendi
geleceğimi
şekillendire
bilirim
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRENCİDE OLUMLU VE GERÇEKÇİ DÜŞÜNCELER
OLUŞTURMAYA ÇALIŞIN;
Hedeflerimi
Risk
Yaşadığım
ve
alabilirim,
her an
rüyalarımı
kendime
kıymetli ve gerçekleştir
güveniyoru ben bunun
mek için
m.
farkındayım. mükemmel
yaştayım.
Bunun
üstesinden
gelebilirim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRENCİYE “AFERİN” DEMENİN YOLLARI
Çok
dikkatl
isin!
Hayatıma
renk
kattığınız
için
teşekkürle
r!
Harika
bir iş..
Devam
et!
Her
zaman
çalışıyo
rsun.
Teşekkü
rler!
Sendeki
farkı
görebili
yorum!
Sizin
öğretmeniniz
olduğum için
çok
şanslıyım.
Paylaştı
ğın için
teşekkü
rler!
Çok
süper
bir
cevap!
Seninle
gurur
duyuyor
muyum? Evet,
evet, evet!
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
“İYİ BİR ÖĞRETMEN OLMAYI SEÇİN”
İyi Bir Öğretmen;
Öğrencisinin daima iyi
özelliklerini görür.
Eleştirmez ve kınamaz.
Öğrencilerinden yetenekleri
ölçüsünde şeyler bekler.
Sorumluluk ve dürüstlükle çalışır.
Öğrencilerin ihtiyaç ve
isteklerini anlar.
Dersini eğlenceli hale
getirir.
Doğru yaptıkları şeyleri
söyler.
Öğrenciyi öğrenme sürecine dahil eder.
Dinlemek ve duymak için
zaman ayırır.
Geri bildirim verir.
Küçük başarıları fark eder
ve yüceltir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN VE AİLE İLİŞKİSİ
Aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının öğrenci
başarısı üzerinde önemli etkileri vardır. Anne-baba ve
öğretmenler elverişli bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için
ortak çaba göstermelidirler. Bu yüzden;
Öğretmenler çocuğun aile ortamını iyi tanımalıdır, aile
üyeleri ile etkili iletişim kurmalıdır. Okulda yapılan, evde
anne-baba tarafından desteklenmezse başarıya ulaşmak zor
görünür. Öğretmen-veli görüşmelerinde öncelikle çocuğun
akademik başarısı değerlendirilir.
Çocukların performansları hakkında bilgi verirken sandviç tekniğinden
yararlanabilirsiniz:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eleştiri İçin Bir Teknik: Sandviç Tekniği
Örnek:
+ : Ali'nin birebir konuşurken futbol konusunda akıl yürütmelerini
beğeniyorum.
- : Ders işlenirken sınıfta farklı konulardan bahsetmesi dikkatimi
dağıtıyor
+ : Bu konuyu Ali'yle birlikte çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER
Download

Ortak Sınavlar Eğitici Sunuları (Öğretmen)