Download

Speciální elektroda pro svařování přepálené a těžce svařitelné litiny.