Hacettepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi
SBR 117 – Rekreasyon
Ders Saati: 2
Ders Sorumlusu Dr. N. Bulgu
e-mail: [email protected]
Kredi Sayısı : 2
Tarih
Konu Başlıkları
Öğretim Elemanı
26 Eylül
Zaman
N. Bulgu
03 Ekim
Bayram Tatil
N. Bulgu
10 Ekim
Serbest zaman
N. Bulgu
17 Ekim
Rekreasyon anlamları: eğlence, oyun, ritüel
N. Bulgu
24 Ekim
Rekreasyon
yararları;
entelektüel, sosyal gelişme
31 Ekim
Rekreasyon tipleri ve etkinlik alanları
S. Yıldırım
07 Kasım
Ara sınav
S. Yıldırım
P.Öztürk
14 Kasım
Rekreasyon tüketim politikaları
N. Bulgu
21 Kasım
Rekreasyon ve ekonomik gelişme
N. Bulgu
28 Kasım
Örnek olay sunumu
S. Yıldırım
fiziksel,
05 Aralık
duygusal, N. Bulgu
P. Öztürk
Rekreasyon ve eşitsizlik (kadın)
12 Aralık
Ara sınav
19 Aralık
Proje sunumları (a)
26 Aralık
Proje sunumları (b)
P. Öztürk
S. Yıldırım
N. Bulgu
P.Öztürk
S. Yıldırım
N.Bulgu/
P.Öztürk
S. Yıldırım
Yararlanılan Kaynaklar
1.Russell, V. Ruth (1996) pastimes The context of contemporary leisure, USA,
Brown&Benchmark Puplishers
Dönem sonu değerlendirme:
Vize:
%25
Proje / sunum :%25
Final: %50
Örnek olay sunumu (%5)
Serbest zamanda hangi etkinliklere ne kadar süre ayırdığı; ne zamandan beri, nerede ve
kimlerle katıldığı (20 gençle görüşme) S. Yıldırım
Proje I (%15)
a. Kadınların gündelik yaşam programı ve bu programın içinde serbest zamanları ve
katıldıkları etkinlikler (20 kadınlarla yapılan araştırma) P. Öztürk
Proje II (%10)
b. Farklı ülkelerden serbest zaman etkinlik örnekleri (Literatür araştırması) P.
Öztürk / S. Yıldırım
Download

26 Eylül Zaman N. Bulgu 03 Ekim Bayram Tatil N. Bulgu 10 Ekim