Ödev 4
Python Programlama
1.
2.
3.
4.
5.
ortalama(n) şeklinde bir fonksiyon yazınız. Bu fonksiyon n adet sayının
ortalamasını hesaplasın. Fonksiyon içinden önce kullanıcıya n adet sayı
sorulacak ve bu sayılar bir listeye eklenecektir. Daha sonra sum(liste)
fonksiyonu kullanarak listenin toplamı ve sonra buradan ortalama
hesaplanacak ve döndürülecektir.
İçinde 7 adet meyve isminin olduğu bir liste oluşturun (herhangi bir
sıra gözetmeden). Daha sonra bu listeyi otomatik olarak sıralatın. Daha
sonra bu listeyi ekranda yazdırın. Yazdırma şu şekilde olacaktır:
1. Elma
2. Armut
.... gibi
Listenin 4. Elemanını silin ve listede kaç adet meyve kaldığını
fonksiyon kullanarak otomatik olarak yazdırın.
İçinde 3,5,7,12,14 sayıları bulunan bir sayı dizisi oluşturun. Daha sonra
6 sayısının dizide bulunup bulunmadığını döngü ile tespit ederek ekranda
var olup olmadığını yazdırın.
!"#
!!!"#
!
!""!!!
!!!! !!
!
!"!!! !
kosinüs x =
denklemini hesaplayan program yazınız.
 
 (!) 
!
 !
denklemini hesaplayan kosinüs(x) fonksiyonunu
yazınız. factorial() fonksiyonunu python kütüphanesinden kullanınız.
x= 3.141592653589793 için programınızın sonucu yazdırınız.
6.
Aşağıdaki program parçası ekranda sonuç olarak ne yazdırır?
7.
Aşağıdaki program parçası ekranda sonuç olarak ne yazdırır?
Download

Ödev 4 Python Programlama 1. ortalama(n) şeklinde bir fonksiyon