Download

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu