İSGÜM
DENEY LİSTESİ
Sayfa 1 / 6
Sıra No Deneyin Adı
Referans Metot
Matris
Numune Miktarı
Deneyin
Süresi
Ücret
TL (KDV
hariç)
Akreditasyon
Durumu
İŞ HİJYENİ FİZİKSEL FAKTÖRLER ÖLÇÜM ve ANALİZ LİSTESİ
1
Solunabilir Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi
MDHS 14/3
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
2
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
TS ISO 9612
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
AKREDİTE
3
Tüm Vücut Titreşimi Maruziyeti Ölçümü
ISO 2631
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
4
El Kol Titreşimi Maruziyeti Ölçümü
TS EN ISO 5349
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
5
Termal Konfor Ölçümü
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
6
Aydınlatma Ölçümü
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
İŞ HİJYENİ KİMYASAL FAKTÖRLER ÖLÇÜM ve ANALİZ LİSTESİ
1
Havada Formaldehit Tayini) - HPLC
OSHA 1007
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
2
Havada Amonyak Tayini - IC
NIOSH 6016
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
3
Havada İnorganik Asit Tayini - IC
NIOSH 7903
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
4
Havada Aromatik Hidrokarbon Tayini - GC
NIOSH 1501
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
5
Havada Kurşun ve Kurşun Bileşikleri Tayini - AAS
NIOSH 7082
TS ISO 8518
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
AKREDİTE
6
Havada Kadmiyum ve Kadmiyum Bileşikleri Tayini - AAS
NISOH 7048
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
7
Havada Çinko ve Çinko Bileşikleri Tayini - AAS
NIOSH 7030
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
8
Havada Krom ve Krom Bileşikleri Tayini - AAS
NIOSH 7024
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
9
Havada Nikel ve Nikel Bileşikleri Tayini - AAS
OSHA ID-121
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
10
Havada Mangan ve Mangan Bileşikleri Tayini - AAS
OSHA ID-121
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
11
Havada Demir ve Demir Bileşikleri Tayini - AAS
OSHA ID-121
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
HAZIRLAYAN
FR. 174 İlk Yayın Tarihi: 14.06.2014 Rev. No/Tarihi: 00/-
ONAYLAYAN
İSGÜM
DENEY LİSTESİ
Sayfa 2 / 6
Sıra No Deneyin Adı
Referans Metot
Matris
Numune Miktarı
Deneyin
Süresi
Ücret
TL (KDV
hariç)
Akreditasyon
Durumu
12
Havada Alüminyum ve Alüminyum Bileşikleri Tayini - AAS
NIOSH 7013
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
13
Havada Bakır ve Bakır Bileşikleri Tayini - AAS
NIOSH 7029
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
14
Lifsi Tozların Faz Kontrast Mikroskobu ile Tayini
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
15
Lifsi Tozların SEM Cihazı ile Tayini
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
16
FTIR ile Serbest Silis Tayini
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
17
UV Cihazı ile Mineral Yağ Tayini
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
18
GC-MS cihazı ile hekzan-heptan-oktan tayini
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
19
Dedektör tüplerle anlık gaz ölçümü
-
Çalışma Ortamı-Kişisel Maruziyet
-
-
**
YOK
İŞ SAĞLIĞI ÖLÇÜM ve ANALİZ LİSTESİ
1
Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
2
İdrarda Fenol Analizi
-
Vücut Sıvıları - İdrar
-
-
**
YOK
3
İdrarda Hippürik Asit Analizi
-
Vücut Sıvıları - İdrar
-
-
**
YOK
4
İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi
-
Vücut Sıvıları - İdrar
-
-
**
YOK
5
İşitme Testi (Odyometri)
-
İnsan Vücudu – Kulak
-
-
**
YOK
6
Elektrokardiyografi (EKG)
-
İnsan Vücudu – Kalp
-
-
**
YOK
7
Kanda Glikoz Tayini
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
8
Kanda Kolesterol Tayini
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
9
Kanda Albumin Tayini
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
10
Kanda Total Protein Tayini
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
HAZIRLAYAN
FR. 174 İlk Yayın Tarihi: 14.06.2014 Rev. No/Tarihi: 00/-
ONAYLAYAN
İSGÜM
DENEY LİSTESİ
Sayfa 3 / 6
Sıra No Deneyin Adı
Referans Metot
Matris
Numune Miktarı
Deneyin
Süresi
Ücret
TL (KDV
hariç)
Akreditasyon
Durumu
11
Kanda GGT Tayini
-
Vücut Sıvıları – Kan
-
-
**
YOK
12
Kanda AST Tayini
-
Vücut Sıvıları – Kan
-
-
**
YOK
13
Kanda ALT Tayini
-
Vücut Sıvıları – Kan
-
-
**
YOK
14
Kanda ALP Tayini
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
15
Kanda Üre Tayini
-
Vücut Sıvıları – Kan
-
-
**
YOK
16
Kanda Ürik Asit Tayini
-
Vücut Sıvıları – Kan
-
-
**
YOK
17
Kanda Kreatinin Tayini
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
18
Tam İdrar Tetkiki
-
Vücut Sıvıları - İdrar
-
-
**
YOK
19
PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi
-
İnsan Vücudu – Akciğer
-
-
**
YOK
20
Solunum Fonksiyon Testi
-
İnsan Vücudu – Akciğer
-
-
**
YOK
21
Tam Kan Sayımı
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
22
Sedimantasyon
-
Vücut Sıvıları - Kan
-
-
**
YOK
23
Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (A okuyucu Film Başına)
-
İnsan Vücudu – Akciğer
-
-
**
YOK
24
Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (B okuyucu Film Başına)
-
İnsan Vücudu – Akciğer
-
-
**
YOK
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEST LİSTESİ
1
Malzeme ve Yüzey Kalitesinin Tayini Testi
TS 5558 EN 168 - 5
Göz Koruyucu Donanım
6 adet
15 iş günü
60 TL*
YOK
2
Arttırılmış Sağlamlık Testi
TS 5558 EN 168 – 3
Göz Koruyucu Donanım
12 adet
15 iş günü
80 TL*
YOK
3
Kafa Koruyucular için Şok Absorpsiyonu Testi
TS EN 397 – 6.6
Kafa Koruyucu Donanım
4 adet
15 iş günü 1000 TL*
YOK
4
Kafa Koruyucular için Penetrasyon Testi
TS EN 397 - 6.7
Kafa Koruyucu Donanım
4 adet
15 iş günü 1000 TL*
YOK
HAZIRLAYAN
FR. 174 İlk Yayın Tarihi: 14.06.2014 Rev. No/Tarihi: 00/-
ONAYLAYAN
İSGÜM
DENEY LİSTESİ
Sayfa 4 / 6
Sıra No Deneyin Adı
5
1
Referans Metot
Çene Bandı Gerilme Dayanımının Tayini Testi
TS EN 397 - 6.9
Matris
Kafa Koruyucu Donanım
6
Saya, Taban ve Taban Katları Arasındaki Yapışma Dayanımının Tayini Testi TS EN ISO 20344 – 5.2
Ayak Koruyucu Donanım
7
Darbe Direncinin Tayini Testi
TS EN ISO 20344 –5.4
Ayak Koruyucu Donanım
8
Baskı Direncinin Tayini Testi
TS EN ISO 20344 - 5.5
Ayak Koruyucu Donanım
9
Tabanın Nüfuziyet Direnci ve Taban İçerisine Konulan Malzemenin
Boyutlarının Uygunluğunun Tayini Testi
TS EN ISO 20344 - 5.8
Ayak Koruyucu Donanım
10
Elektrik Direncinin Tayini Testi
TS EN ISO 20344 - 5.10
Ayak Koruyucu Donanım
11
Topuk Bölgesinin Enerji Absorpsiyonunun Tayini
TS EN ISO 20344 - 5.14
Ayak Koruyucu Donanım
12
Saya, Astar ve/veya Dilin Yırtılma Dayanımının Tayini
TS EN ISO 20344 - 6.3
Ayak Koruyucu Donanım
13
Saya Malzemesinin Gerilme Dayanımının Tayini Testi
TS EN ISO 20344 - 6.4
Ayak Koruyucu Donanım
14
Taban Astarının ve Astarın Aşınma Direnci Tayini Testi
TS EN ISO 20344 - 6.12
Ayak Koruyucu Donanım
15
Koruyucu Kıyafetlerin Yırtılma Dayanımı Tayini Testi
TS EN ISO 13937/2 - 9.4
TS EN ISO 4674/1 - 6
Koruyucu Kıyafet
16
Koruyucu Kıyafetlerin Kopma Dayanımı Tayini Testi
TS EN ISO 13934 – 1
Koruyucu Kıyafet
17
Ksenon Renk Haslığı Tayini Testi
TS EN ISO 20471 - 5.2
Koruyucu Kıyafet
18
Renk Tayini Testi
TS EN ISO 20471 - 7.2
Koruyucu Kıyafet
19
Koruyucu Kıyafetler Delinme Direnci Tayini Testi
TS EN 863 - 4
Koruyucu Kıyafet
Numune Miktarı
4 adet
ölçüden1
Üç farklı
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
Üç farklı ölçüden
birer çift ayakkabı
1 adet koruyucu
kıyafet
1 adet koruyucu
kıyafet
1 adet reflektif
yelek
1 adet reflektif
yelek
1 adet koruyucu
kıyafet
En küçük, orta ve en büyük ayakkabı numarasından birer çift.
HAZIRLAYAN
FR. 174 İlk Yayın Tarihi: 14.06.2014 Rev. No/Tarihi: 00/-
ONAYLAYAN
Deneyin
Süresi
Ücret
TL (KDV
hariç)
Akreditasyon
Durumu
15 iş günü
90 TL*
YOK
15 iş günü
300 TL*
YOK
15 iş günü
240 TL*
YOK
15 iş günü
240 TL*
YOK
15 iş günü
300 TL*
YOK
15 iş günü
300 TL*
YOK
15 iş günü
300 TL*
YOK
15 iş günü
300 TL*
YOK
15 iş günü
300 TL*
YOK
15 iş günü
100 TL*
YOK
15 iş günü
50 TL*
YOK
15 iş günü
50 TL*
YOK
15 iş günü
180 TL*
YOK
15 iş günü
110 TL*
YOK
15 iş günü
200 TL*
YOK
İSGÜM
DENEY LİSTESİ
Sayfa 5 / 6
Sıra No Deneyin Adı
20
21
22
Referans Metot
İtfaiyeciler için Koruyucu Giyeceklerin Alev Yayılımı Testi
Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giysilerin Alev Yayılımı
Testi
Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyeceklerin Sınırlandırılmış Alev Yayılımı
Testi
Matris
TS EN 469 – 6.1
Koruyucu Kıyafet
TS EN ISO 11611 - 6.7
Koruyucu Kıyafet
TS EN ISO 11612 - 6.3
Koruyucu Kıyafet
Deneyin
Süresi
Ücret
TL (KDV
hariç)
Akreditasyon
Durumu
1 adet koruyucu
kıyafet
1 adet koruyucu
kıyafet
1 adet koruyucu
kıyafet
15 iş günü
500 TL*
YOK
15 iş günü
500 TL*
YOK
15 iş günü
500 TL*
YOK
Numune Miktarı
23
Koruyucu Eldivenlerin Aşınma Dayanımı Tayini Testi
TS EN 388 - 6.1
Koruyucu Eldiven
3 çift
15 iş günü
200 TL*
YOK
24
Koruyucu Eldivenlerin Yırtılma Dayanımı Tayini Testi
TS EN 388 –6.3
Koruyucu Eldiven
2 çift
15 iş günü
30 TL*
YOK
25
Koruyucu Eldivenlerin Yanma Testi
TS EN 407 – 6.3
Koruyucu Eldiven
3 adet
15 iş günü
250 TL*
YOK
26
Koruyucu Eldivenlerin Delinme Direnci Tayini Testi
TS EN 388 – 6.4
Koruyucu Eldiven
3 çift
15 iş günü
200 TL*
YOK
27
Hava Sızdırmazlık Tayini Testi
TS EN 374-2 – 5.2
Koruyucu Eldiven
28
Su Sızdırmazlık Tayini Testi
TS EN 374-2 – 5.3
Koruyucu Eldiven
29
Temas Isısı Geçiş Tayini Testi
TS EN 702 - 6
Koruyucu Eldiven
30
Tam Vücut Kuşağı ve Statik Dayanım ve Dinamik Performans Testi
31
Çalışma Konumlandırma Kemeri Dinamik ve Statik Dayanım Testi
32
Bağlama Tertibatı Statik Dayanım ve Dinamik Performans Testi
33
Enerji Abzorblayıcıları Statik Önyükleme Dinamik ve Statik Dayanım Testi
34
Toplanır Çekilebilir Tip Düşmeyi Önleme Tertibatı Dinamik Performans ve
Statik Dayanım Testi
HAZIRLAYAN
FR. 174 İlk Yayın Tarihi: 14.06.2014 Rev. No/Tarihi: 00/-
Yüksekten Düşmeye Karşı
TS EN 364 - 5.1.2, 5.1.3 Koruyucu
Yüksekten Düşmeye Karşı
TS EN 364 - 5.9.2, 5.9.4 Koruyucu
Yüksekten Düşmeye Karşı
TS EN 364 - 5.4.2
Koruyucu
Yüksekten Düşmeye Karşı
TS EN 364 - 5.9.2, 5.9.4 Koruyucu
Yüksekten Düşmeye Karşı
TS EN 364 - 5.7
Koruyucu
Farklı ebatlarda 4
15 iş günü 350 TL*
adet eldiven
Farklı ebatlarda 4
15 iş günü 350 TL*
adet
YOK
YOK
3 adet
15 iş günü 250 TL*
YOK
2 adet
15 iş günü 500 TL*
YOK
2 adet
15 iş günü 500 TL*
YOK
2 adet
15 iş günü 450 TL*
YOK
2 adet
15 iş günü 450 TL*
YOK
2 adet
15 iş günü 450 TL*
YOK
ONAYLAYAN
İSGÜM
DENEY LİSTESİ
Sayfa 6 / 6
Açıklamalar
1.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü - İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2. fıkrası gereği,
maliyet - işletme gideri - kâr unsurları ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle tespit edilen mal ve hizmetlerin satışlarında Katma Değer Vergisi hariç yukarıda belirtilen birim
fiyatlar uygulanacaktır.
2.
2014 yılı içinde piyasadan gelecek taleplerde Kurumsal tercihin artırılması amacıyla toplamda 5.001 – 10.000.TL arasındaki talepler % 10, 10.001- üzerindeki taleplere % 15, 50 kişinin
altında personel çalıştırılan küçük işletmelere %25 indirim uygulanacaktır. Gelen taleplerin birden fazla indirimi gerektirdiği durumlarda belirtilen indirim tutarlarının en yükseği
uygulanacaktır.
3.
İşletme bütçesinde yer alan ödeneklerden kullanılmayan veya kısmi olarak kullanılan kalemlerdeki bakiyelerin, mevcut diğer kalemlere aktarılması ile ilgili bütçe revize işlemlerine,
bütçe toplam tutarının % 10’unu geçmemek şartı ile Harcama Yetkilisi tarafından aktarılacaktır.
* İşyeri ortamından alınan numune analizlerinde, birim fiyatlara, genel KDV oranı ilave edilecektir.
** Ücretler Ölçüm/Analiz Talep Formunda belirtilmiştir.
HAZIRLAYAN
FR. 174 İlk Yayın Tarihi: 14.06.2014 Rev. No/Tarihi: 00/-
ONAYLAYAN
Download

FR.174 Deney Listesi 2014 - İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü