İÇİNDEKİLER
IX
İÇİNDEKİLER
1 SENARYO 1
2 İŞLETME YAPISI 5
İşletme Yapısının Tanımlanması 5
Satış Organizasyonu 5
Dağıtım Kanalı 14
Bölüm 15
Satış Bürosu 17
Satış Grubu 19
Sevkiyat Noktası 21
İşletme Yapısı Tayini 26
Şirket Koduna Satış Organizasyonu Tayini 27
Yurtiçi Satış ve Yurtdışı Satış 27
Organizasyonlarının Şirket Koduna Tayin Edilmesi 27
Satış Organizasyonuna Dağıtım Kanalı Tayini 28
Yurtiçi Satış ve Yurtdışı Satış Organizasyonlarına Dağıtım Kanallarının
Tayin Edilmesi 28
Satış Organizasyonuna Bölüm Tayini 29
Yurtiçi Satış ve Yurtdışı Satış 29
Organizasyonlarına Bölümlerin Tayin Edilmesi 29
SD Alanının Oluşturulması 30
Satış Alanının Oluşturulması 30
SD Alanına Satış Bürosu Tayini 31
Satış Alanına Satış Bürosu Tayini 31
Satış Bürosuna Satış Grubu Tayini 33
Satış Organizasyonuna ve Dağıtım Kanalına Üretim Yeri Tayini 34
SD Alanının Kredi Kontrol Alanına Tayini 35
Kredi Kontrol Alanına SD Alanının Tayini 35
Üretim Yerine Sevkiyat Noktası Tayini 36
3 SATIŞ 39
Fiyatlandırma 39
Koşul Tablolarını Tanımla 39
Erişim Sıralarını Tanımla 42
Koşul Türlerini Tanımla 48
Hesaplama Şemaları Tanımla ve Tayin Et 68
Maliyet Hesaplama Şemasının Bakımını Yap 68
Hesaplama Şemalarını Tanımla 69
X
SAP SD
Müşteri Şemasını Tanımla 76
Belge Şeması Tanımla 77
Belge Şemasını Sipariş Türlerine Tayin Et 78
Belge Şemasını Faturalama Türlerine Tayin Et 79
Hesaplama Şeması Belirlemesini Tanımla 80
Hesaplama Şeması Belirlemesini Tanımla 81
Vergiler 82
Vergi Belirleme Kurallarının Tanımlanması 83
Ana Verilerin Vergi İlişkisini Tanımla 83
Vergiler: Müşteriler 83
Vergiler: Malzemeler 84
Hesap Tayini 85
Malzemeler: Hesap Tayini Grupları 85
Müşteriler: Hesap Tayin Grupları 86
Gelir Hesabı Belirleme Bağlılıklarını Tanımla 87
Gelir Hesabının Belirlenmesi İçin Koşul Tablosunun Oluşturulması 87
Erişim Sıraları ve Hesap Belirleme 89
Türlerinin Tanımlanması 89
Hesap Belirleme İçin Erişim Sıraları Bakımı 89
Hesap Belirleme Türlerini Tanımla 92
Hesap Belirleme Şemalarını Tanımla ve Tayin Et 93
Hesap Belirleme Şemasını Tanımla 93
Hesap Belirleme Şemasını Tayin Et 95
Hesap Anahtarını Tanımla ve Tayin Et 96
Hesap Anahtarını Tanımla 96
Ana Hesap Tayin Et 99
Kullanılabilirlilik Kontrolü ve İhtiyaç Aktarımı 101
İhtiyaç Aktarımı 102
İhtiyaç Sınıflarının Tanımlanması 103
İhtiyaç Türlerini Tanımla 105
İşlem Aracılığıyla İhtiyaç Türünün Belirlenmesi 106
Termin Satırı Tipleri İçin İş Akışı Belirle 108
Teslimat Blokajları Sırasında Miktar Teyidini Bloke Et 110
Teslimatlar: Blokaj Nedenleri/Blokaj Kapsamı 110
Teslimatlar: Blokaj Gerekçeleri/Kapsamı: İhtiyaç Aktarım Blokajı 112
İhtiyaç Aktarımı İçin Koşul Bakımını Yap 113
Kullanılabilirlik Kontrolü 114
ATP (Available to Promise) 115
Mantığına ya da Ön Planlamaya Göre Kullanılabilirlik Kontrolü 115
Kontrol Gruplarını Tanımla 115
İÇİNDEKİLER
Diğer Kullanıcılar İçin Malzeme Blokajını Tanımla 119
Kontrol Grupları İçin Varsayılan Değerleri Belirle 120
Kullanılabilirlik Kontrolü Denetimini Yürüt 120
İhtiyaç Sınıfları İçin İş Akışının Belirlemesi 125
Termin Satırı Tipleri İçin İş Akışı Belirle 126
Teslimat Kalemi Tipi Başına İş Akışını Belirle 128
Karşılanamayanların İşlenmesi İçin Kntr. Kuralı Belirlemesi 129
Ön Ayarları Belirle 129
Kotalar ile Kullanılabilirlik Kontrolü 131
Kural Temelinde Kullanılabilirlik Kontrolü 132
Çıktı Denetimi 132
Çıktı Belirleme 133
Koşul Tablolarının Bakımını Yap 134
Çıktı Türlerinin Bakımını Yap 136
Erişim Sıralarının Bakımını Yap 145
Çıktıları Muhatap Rollerine Tayin Et 146
Çıktı Şemasının Bakımını Yap 147
Çıktı Şemasının Tayini 149
Metin Denetimi 150
Metin Türlerinin Tanımlanması 151
Metin Belirleme İçin Erişim Sıralarının Tanımlanması 154
Metin Şemalarının Tanımlanması ve Tayini 158
Muhatap Belirleme 162
Eksiklik 163
Eksiklik Şemasının Tanımlanması 163
Eksiklik Şemalarını Tayin Et 168
Durum Gruplarının Tanımlanması 169
Satış Belgeleri 171
Satış Belgesi Türlerini Tanımla 171
Sık Kullanılan Standart Satış Belgesi Türleri 174
Satış Belgesi Türü Alanları 174
Numara Sistemleri 175
Genel Denetim 176
İşlem Akışı 181
Teslimat 187
Satış Belgesi Türleri İçin Dil Dönüştürmesi 197
Satış Belgeleri İçin Numara Alanlarını Tanımla 198
Satın Alma Siparişi Türlerini Tanımla 198
Sipariş Gerekçelerini Tanımla 198
SD Alanını Satış Belgesi Türlerine Tayin Et 199
XI
XII
SAP SD
Satış Belgesi Kalemi Kalem Tiplerini Tanımla Ticari Veriler Genel Denetim İşlem Akışı Değer Sözleşmesi Servis Yönetimi Gider İlişkili Faturalama Denetimi ve Teklif Oluşturma Kalem Tipi Gruplarının Tanımlanması Malzeme Türleri İçin Varsayılan Değer Belirle Kalem Tipi Kullanımını Belirle Kalem Tiplerini Tayin Et Ret Gerekçelerini Tanımla Termin Satırları Termin Tiplerinin Tanımlanması Termin Tiplerinin Tayini Blokaj Nedenlerini Tanımla ve Tayin Et Satış Belgeleri İçin Kopyalama Denetiminin Bakımını Yap Kopyalama Denetimi: Satış Belgesi Kopyalama Denetimi: Faturalama Belgesi Satış Belgesine 201
202
203
209
210
213
214
214
216
217
218
220
221
222
222
228
229
231
232
246
4 SEVKIYAT 247
Sevkiyat/Mal Kabul Noktası Belirlemesi 247
Sevkiyat Koşullarını Tanımla 248
Satış Belge Türü Başına Sevkiyat Koşulunu Tanımla 249
Yük Gruplarını Tanımla 249
Sevkiyat Noktalarını Tayin Et 250
Terminleme 251
Sevkiyat ve Nakliye Terminlemesi 251
Satış Belgesi Türü Başına Terminlemeyi Tanımla 251
Sevkiyat Noktaları İçin Terminleme Tanımlaması 252
Çalışma Saatleri Bakımı 253
Süre Bakımı 254
Rotalar 254
Sevkiyat Türlerini Tanımla 255
Nakliye Düğümlerini Tanımla 255
Rota ve Aşamaları Tanımla 256
Rota Tanımı 256
Rota Aşamalarının Tanımlanması 257
Rota Belirleme 257
İÇİNDEKİLER
Nakliye Bölgelerini Tanımla 259
Sevkiyat Noktası İçin Ülke ve Nakliye Bölgesi Bakımı 259
Nakliye Gruplarını Tanımla 259
Ağırlık Gruplarını Tanımla 260
Rota Belirleme Bakımı 261
Her Teslimat İçin Yeni Rota Belirleme 262
Hedef Rotalar İçin Geçerli Fiili Rotaları Tanımla 263
Rota Planının Belirlenmesi 264
Sevkiyat Noktası İçin Rota Planıyla Terminle 264
Satış Belgesi Türü İçin Rota Planıyla Terminleme 265
Teslimat Türü İçin Rota Planıyla Terminleme 265
Teslimatlar İçin Eksiklik Denetimi 265
Eksiklik Şemasının Tanımlanması 266
Eksiklik Şemalarını Tayin Et 266
Durum Gruplarının Tanımlanması 267
Teslimatlar 267
Teslimat Türlerini Tanımla 267
Teslimatlar İçin Kalem Tiplerinin Tanımlanması 273
Teslimatlar İçin Kalem Tipleri Belirlemesinin Tanımlanması 277
Sevkiyattaki Blokaj Nedenlerini Tanımla 278
Teslimatlar İçin Numara Alanlarını Tanımla 280
Kopyalama Denetimi 280
Teslimatlar İçin Kopyalama Denetimini Belirle 281
Çekme 285
Çekme Depo Yeri Belirlemesi 285
Çekme Depo Yeri Belirleme Kurallarını Tanımla 285
Depolama Koşullarını Tanımla 286
Çekme Depo Yerlerini Tayin Et 287
Durumu Tanımla ve Depo Yerlerini Belirle (Durum İle) 287
Ambalajlama 288
Taşıma Birimleri İçin Numara Alanlarını Tanımla 288
Kalem Tipleri İçin Ambalajlama Denetimi 288
Teslimattaki Ambalajlama Koşullarını Tanımla 289
Ambalaj Malzemesi Türlerini Tanımla 290
Malzeme Grubu Ambalaj Malzemeleri Tanımla 293
Geçerli Ambalaj Malzemelerini Belirle 294
Taşıma Birimi Eklerini Kullan 295
XIII
XIV
SAP SD
5 FATURALAMA Faturalama Türlerini Tanımla Faturalama Belgeleri İçin Numara Alanlarını Tanımla Faturalama Belgeleri İçin Kopyalama Denetiminin Bakımını Yap Faturalama İçin Blokaj Gerekçelerini Tanımla 297
297
308
308
308
313
6 SATIŞ DAĞITIM MODÜLÜ TEMEL SÜREÇLER 315
Satış 316
Satış Belgesi Yapısı 316
Satış Belgesi Veri Kaynakları 317
Satış Belgesi Fonksiyonları 318
Satış Belgesi Uyarlamaları 318
Belge Akışları 319
Satış Belgesi Türleri 319
Satış Süreci Örneği 325
Sipariş İşlemleri 325
Sevkiyat İşlemleri 330
Fatura İşlemleri 334
7 SD ANA VERILERI Müşteri Ana Verileri Malzeme Ana Verileri Fiyat Koşulları Çıktı Koşulları 339
339
341
342
343
8 EKLER 345
SD Raporları 347
Kullanıcı Çıkışları ve Badı’ler 347
Cmod İşlem Kodu İle Kullanıcı Çıkışları 348
Se38/Se37 İşlem Kodu İle Kullanıcı 350
Çıkışları 350
Satış İşlemleri İçin Kullanıcı Çıkışları 350
Sevkiyat İşlemleri İçin Kullanıcı Çıkışları 355
Fatura İşlemleri İçin Kullanıcı Çıkışları 357
Muhatap Belirleme 360
Badı 360
Download

İÇİNDEKİLER