24 MART 2014- DÜNYA TÜBERKÜLOZ GÜNÜ
2014 Dünya Tüberküloz gününde sloganımız; “3 milyon kişiye
ulaşalım”
Türkiye Ulusal Verem Savaşı
Dernekleri Federasyonu
“Kayıp” 3 milyon
Her yıl 9 Milyon kişi tüberküloza yakalanıyor. 3 milyon tüberkülozlu
hasta sağlık kurumlarına ulaşamadığı için gerekli sağlık hizmetinden
yoksun kalıyor.
Tüberküloz (verem) hastalığı tamamen iyileşebilir bir hastalıktır fakat dünya
ölçüsünde şimdiki gayretler bütün hastaların bulunup tedavi edilmesini
sağlayamıyor. Her yıl Tüberküloz hastalığına yakalandığı bilinen 9 milyon
kişinin üçte biri yani 3 milyon hasta sağlık sistemi açısından “kayıp” durumda.
Bu 3 milyon kişinin büyük çoğunluğu Dünya’nın en yoksul bölgelerinde yaşıyor
veya göçmen işçiler, mülteciler, sürgün edilmişler, mahkumlar, bazı etnik
azınlıklar ve uyuşturucu bağımlıları gibi dezavantajlı gruplar arasında bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve onun bünyesinde bulunan Stop TB Partnership
(Tüberküloza Karşı İşbirliği Organizasyonu) hükümetler, Sivil Toplum
Kuruluşları, sağlık kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte
hastalıktan etkilenen “kayıp” 3 milyon kişiye ulaşmak ve gerekli sağlık
hizmetlerini sunmak için çağrıda bulunmaktadır.
Dünya’ da Tüberküloz’ un Durumu
Uluslararası işbirliği ile yapılan çabalar sonucu 1990 yılından bu yana dünya da
tüberküloza bağlı ölümler % 45 azaltıldı.2006 yılından bu yana da hastalık
görülme sıklığı azalmaktadır.
Fakat Global olarak Tüberküloz hala büyük bir sorun ve mücadele konusunda
önemli tehditler var olmaya devam etmektedir.
 2002 yılında 8,6 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmış ve 1,3
milyon insan tüberküloz nedeniyle ölmüştür.
 Ölümlerin % 95’inden fazlası az ve orta gelirli ülkelerde meydana
gelmektedir. Yoksul ülkeler daha fazla etkilense de havayolu ile
bulaşan bir hastalık olduğu için tüberküloz herkes için risk
oluşturmaktadır.
 Tüberküloz 15-44 yaşa arası kadınlardaki ölümün il üç sebebi
arasındadır.
 2012 yılında 500 000 çocuk tüberküloza yakalanmış ve 74 000 çocuk
bu hastalığa bağlı olarak ölmüştür.
Tüberkülozla Mücadeleyi Zorlaştıran Sorunlar
 Dünya’ da 3 milyon Tüberküloz hastası ( Tüm hastaların üçte biri) sağlık
sistemi açısından “kayıp” durumdadır.


Çok İlaca Dirençli Tüberküloz (ÇİD_TB) hastalarının teşhis ve
tedavisindeki ilerlemeler yavaştır. Hala ÇİD-TB vakalarının dörtte üçü
teşhis edilememektedir. DSÖ’ ne bildirilmiş yaklaşık 16 000 ÇİD-TB
vakası tedaviye alınamamıştır.
Aynı zamanda HIV/AIDS bulunan tüberküloz hastalarının tüberküloz
tedavisi yanında HIV/AIDS tedavisi alması konusunda daha fazla
çalışmaya ihtiyaç vardır.
Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
www.verem.org.tr
Download

Bildiriye ulaşmak için lütfen tıklayın.