HAYAT KAYNAĞIMIZ SU
SU YOKSA HAYAT DA YOK!!!
HAYAT KAYNAĞIMIZ SU

Suyun Önemi

Su Kaynakları

Su Tüketimi

Su Gereksiniminin
Karşılanması
SUYUN ÖNEMİ
Su bütün canlılar için
hayati bir öneme
sahiptir.
 Dünyamızın ve
vücudumuzun
yaklaşık 3/4’ünü su
oluşturmaktadır.
 İnsan açlığa yaklaşık
bir hafta susuzluğa
yaklaşık 3 gün
dayanabilmektedir.

SU KAYNAKLARI


Dünyadaki suların
ancak %2.5′i tatlı sudur.
Bunun da %87′si
buzullarda, toprakta,
atmosferde, yeraltı
sularında bulunur ve
kullanılamaz
durumdadır.
su ihtiyacı yüzeysel
sular ve yeraltı su
kaynaklarından temin
edilmektedir. Tatlı
suların en önemli
kaynağı yağışlardır.
SU TÜKETİMİ
Suyun bütün canlılar
için ne kadar önemli
olduğunu ve
kullanılabilir suların
giderek azaldığını
gördük.
 Suyu tüketirken
özellikle banyo,
tuvalet gibi yerlerde
mümkün olduğunca
tasarruflu
kullanmalıyız.

SU GEREKSİNİMİNİN KARŞILANMASI
Su ihtiyacı giderek
artmakta ve iklimler
giderek daha da
kuraklaşmakta.
 Özellikle Afrika’da ve
bir çok yerde insanlar,
en çok da çocuklar
susuzluk yüzünden
yaşamını yitirmektedir.

SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM…
Download

hayat kaynağımız su