TÜRKİYE’NİN NABZI
ARALIK 2014
“LİDERLERİN GÖREV ONAYI”
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş.
Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490
www.metropoll.com.tr
SUNUŞ
Türkiye'nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas
alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 9-14 Aralık 2014 tarihleri arasında
toplam 2687 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,89 hata payı ile yüz
yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Özer SENCAR
2
Liderlerin Görev Onayı
Liderlerin görevlerini yapış biçimlerinin onay düzeylerine bakıldığında ‘görev onay’ı en yüksek
olan lider % 44 ile cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Geçen aya göre 2 puan düşüş vardır. Onu % 40 ile
Başbakan Davutoğlu takip etmektedir. Geçen aya göre 3 puan düşüş vardır.
Kılıçdaroğlu’nun görev onay oranı önceki aya göre 2 puanlık artışla % 22, Bahçeli’nin önceki ayla
aynı, % 16 ve Demirtaş’ın önceki aya göre 2 puanlık düşüşle 10 olarak gerçekleşmiştir.
3
Liderlerin Görev Onayı
R.Tayyip Erdoğan
Ahmet Davutoğlu
Selahattin Demirtaş
50,6
39,9
Kemal Kılıçdaroğlu
Devlet Bahçeli
48,2
43,5
21,9
15,6
10,2
Evet, onaylıyorum
69,2
75,1
81,1
Hayır, onaylamıyorum
8,3
9,5
8,8
9,2
8,7
Fikrim yok / Cevap yok
4
Liderlerin Görev Onayı
48,2
43,5
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
8,3
Fikrim yok / Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
84,9
8,7
18,4
13,5
19,2
14,3
21,6
26,7
37,8
43,5
Hayır
onaylamıyorum
10,7
86,9
74,4
80,1
69,2
81,0
55,1
44,2
48,6
48,2
FY/CY
Toplam
4,3
4,4
7,2
6,4
11,5
4,8
23,3
29,1
13,5
8,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Liderlerin Görev Onayı
Aralık 2007 / Aralık 2014 Cumhurbaşkanlığı Görev Onayı Zaman Grafiği - %
81,1
73,9
68,6
69,6
62,7
76,0
67,6
63,3
64,2
58,6
46,5 49,8
27,3
22,3
31,5
26,7
55,4
49,7 48,0
44,5
44,2 44,8
42,3
40,5
33,7
37,0
31,5
29,2
50,2 48,2
45,6
43,5
29,5
17,0
Evet Onaylıyorum
52,1
18,9
Hayır Onaylamıyorum
Abdullah Gül
R. Tayyip
Erdoğan
6
Liderlerin Görev Onayı
50,6
39,9
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
9,5
Fikrim yok / Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
79,0
9,0
15,2
6,3
18,5
14,3
19,2
20,7
36,1
39,9
Hayır
onaylamıyorum
14,9
86,0
75,5
85,9
74,1
81,0
58,2
43,7
50,0
50,6
FY/CY
Toplam
6,1
5,0
9,4
7,7
7,4
4,8
22,5
35,6
13,9
9,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
Liderlerin Görev Onayı
Aralık 2007 / Aralık 2014 Başbakanlık Görev Onayı Zaman Grafiği - %
73,7
71,1
57,1
40,4
55,0
40,0
57,5
51,4
59,1
57,9
48,1
41,7
47,2
43,5
34,8
39,4
45,4
38,1
51,0
29,2
51,1 49,1 49,3
47,4
45,1
46,9
46,5
43,1 46,4
43,5
50,6
49,6
43,3
39,9
26,9
24,7
Evet onaylıyorum
Hayır onaylamıyorum
R. Tayyip Erdoğan
Ahmet
Davutoğlu
8
Liderlerin Görev Onayı
69,2
21,9
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
8,8
Fikrim yok / Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
10,0
55,4
13,4
3,5
11,5
4,8
15,9
14,9
8,3
21,9
Hayır
onaylamıyorum
83,7
38,3
78,3
91,5
84,6
90,5
65,8
56,3
75,0
69,2
FY/CY
Toplam
6,3
6,3
8,3
4,9
3,8
4,8
18,4
28,7
16,7
8,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Liderlerin Görev Onayı
Ocak 2011 / Aralık 2014 Ana Muhalefet Liderliği Görev Onayı Zaman Grafiği - %
76,8
73,0
68,8
71,7
64,5
66,6
71,3
75,7
69,2
67,4
49,9
43,4
23,1
24,5
27,6
21,8
25,9
22,0
26,5
21,9
18,1
18,9
Evet onaylıyorum
Hayır onaylamıyorum
10
Liderlerin Görev Onayı
75,1
15,6
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
9,2
Fikrim yok / Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
11,1
13,1
49,8
4,3
15,4
9,5
13,7
7,0
25,0
15,6
Hayır
onaylamıyorum
82,1
78,4
44,0
91,5
80,8
85,7
69,9
58,1
61,1
75,1
FY/CY
Toplam
6,8
8,4
6,1
4,3
3,8
4,8
16,4
34,9
13,9
9,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Liderlerin Görev Onayı
Aralık 2007 / Aralık 2014 Muhalefet Liderliği Görev Onayı Zaman Grafiği - %
79,5
69,8
48,7
57,9 50,4
55,5 56,3
40,5 38,1 40,5
43,7
32,4
Evet onaylıyorum
60,3
63,0
67,6 69,1
71,7
74,5
75,1
62,4
60,8
34,2 33,0 32,5
29,1
21,9
23,7 23,4
21,6
18,8
15,8 15,6
Hayır onaylamıyorum
12
Liderlerin Görev Onayı
81,1
10,2
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
8,7
Fikrim yok / Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
5,6
6,7
4,7
82,3
7,7
9,1
7,9
5,8
8,3
10,2
Hayır
onaylamıyorum
87,4
85,3
91,0
14,2
88,5
81,8
77,3
60,5
77,8
81,1
FY/CY
Toplam
6,9
8,0
4,3
3,5
3,8
9,1
14,8
33,7
13,9
8,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13
Liderlerin Görev Onayı
Aralık 2013 / Aralık 2014 Muhalefet Liderliği Görev Onayı Zaman Grafiği - %
74,9
72,7
72,9
13,0
15,0
16,1
Evet onaylıyorum
76,7
77,7
77,3
14,4
14,0
16,0
82,1
81,1
11,8
10,2
Hayır onaylamıyorum
14
Araştırmanın Demografisi
Cinsiyet
Yaş Grupları
18-24
19,3
25-34
49,4
50,6
Kadın
Erkek
28,1
35-44
45-54
55 ve 55+
21,8
15,8
14,8
15
Araştırmanın Demografisi
Eğitim Durumu
Okuryazar değil
3,0
Sadece okur/yazar
3,5
İlkokul mezunu
24,7
Ortaokul mezunu
22,8
Lise mezunu
28,5
Üniversite/yüksek okul mezunu
Master / Yüksek lisans
17,0
0,6
16
Araştırmanın Demografisi
Meslek
İşçi
25,9
Sektör çalışanı
7,5
Memur
5,5
Emekli
9,7
Ev hanımı
Serbest meslek (Av., muh. vb)
20,9
2,9
Öğrenci
İşsiz
10,9
2,5
Küçük ve orta ölçekli tic.
Sanayi ve büyük ölçekli tic.
13,7
0,5
17
Araştırmanın Demografisi
Aylık Gelir
0 - 500 TL
2,2
501 - 1000 TL
19,6
1001 - 1500 TL
25,7
1501 - 2000 TL
18,0
2001 - 2500 TL
11,0
2501- 3000 TL
6,7
3001- 3500 TL
2,0
3501 - 4000 TL
1,4
4001 TL ve üstü
Cevap vermedi / bilmiyor
3,6
9,9
18
Araştırmanın Demografisi
Örneklemin NUTS 2 Bölgelerine Göre Dağılımı
Sayı
Yüzde
1
İSTANBUL
481
17,9
2
TEKİRDAĞ
62
2,3
3
ÇANAKKALE
69
2,6
4
5
6
İZMİR
AYDIN
MANİSA
4
DOĞU
MARMARA
7
BURSA
8
KOCAELİ
159
109
115
115
32
160
5,9
4,1
4,3
4,3
1,2
5,9
5
BATI
ANADOLU
9
ANKARA
186
6,9
12 ANTALYA
13 HATAY
14 KIRIKKALE
78
72
68
68
95
53
2,9
2,7
2,5
2,5
3,5
2,0
15 KAYSERİ
72
2,7
1 İSTANBUL
2
3
BATI
MARMARA
EGE
10 KONYA
11 ADANA
6
AKDENİZ
7
ORTA
ANADOLU
BURSA
ESKİŞEHİR
ADANA
MERSİN
BATI
8
KARADENİZ
Sayı
Yüzde
16 ZONGULDAK
43
1,6
17 KASTAMONU
29
1,1
18 SAMSUN
109
4,0
19 TRABZON
161
6,0
9
BATI
KARADENİZ
10
KUZEYDOĞU
ANADOLU
20 AĞRI
34
1,3
21 ERZURUM
35
1,3
11
ORTADOĞU
ANADOLU
22 MALATYA
63
2,3
23 VAN
45
1,7
24 DİYARBAKIR
64
2,4
25 GAZİANTEP
68
2,5
26 MARDİN
44
1,6
2687
100
GÜNEYDOĞU
12
ANADOLU
Toplam
19
20
Download

Dökümanı indirmek için tıklayın.