PAZARTESİ
Saat
1
2
I.Sınıf
FİZİKSEL
UYGUNL
UK N.Ö
09:25
10:10
FİZİKSEL
UYGUNL
UK N.Ö
3
10:20
11:05
4
11:15
12:00
GENEL
İŞLETME
HİÖ
6
III.Sınıf
08:30
09:15
GENEL
İŞLETME
HİÖ
5
II.Sınıf
13:25
14:10
TAKIM
SPORLAR
IAHS.NÖ
ZP.ED
7
14:20
15:05
TAKIM
SPORLAR
I AHS.NÖ
.ZP.ED
8
15:15
16:00
TAKIM
SPORLAR
I AHS.NÖ.
ZP.ED.
9
16:10
16:55
TAKIM
SPORLA
RIAHS.N
Ö
ZP.ED
TAKIM
SPORLA
RIAHS.N
Ö
ZP.ED
TAKIM
SPORLA
RIAHS.N
Ö
ZP.ED
IV Sınıf
I.Sınıf
II.Sınıf
III.Sınıf
IV Sınıf
GENEL
İŞETME
HİÖ
SPOR
SOS. M.
YANIK
GENEL
İŞLETM
E HİÖ
HUKUK
A GİRİŞ
İ.ERDOĞ
AN
SPOR
MEDYAS
I AHS
ATA.İNK
.N.YIL.
HUKUK
A GİRİŞ
İ.ERDOĞ
AN
SPOR
MEDYAS
I AHS
MAH.
.İDARLE
R
A.MÜMİN
MAH.
.İDARLE
R
A.MÜMİN
ATA.İNK
.N.YIL.
MAH.
.İDARLE
R
A.MÜMİN
BED.EĞ
T.SP.GİR
İŞ N.Ö
GENEL
CİMNAS
TİK M.
YANIK
İNS.
KAYN.
YÖN. AHS
OLİMPİK
HAREKE
T
ANA
BED.EĞ
T.SP.GİR
İŞ N.Ö
GENEL
CİMNAS
TİK M.
YANIK
İNS.
KAYN.
YÖN. AHS
OLİMPİK
HAREKE
T
ANA
BED.EĞ
T.SP.GİR
İŞ N.Ö
GENEL
CİMNAS
TİK M.
YANIK
İNS.
KAYN.
YÖN. AHS
OLİMPİK
HAREKE
T
ANA
I.Sınıf
II.Sınıf
BİL.DON
İ.KOÇ
GENEL
CİMNAS
TİK M.
YANIK
BİL.DON
.İ.KOÇ
GENEL
CİMNAS
TİK M.
YANIK
SPOR
MEDYAS
I AHS
TÜRK
DİLİ
Ş.DURU
KAN
YABNCI
DİL
H.KÜÇÜ
KLER
YABNCI
DİL
H.KÜÇÜ
KLER
III.Sınıf
FİZİKSEL
UYGUNL
UK NÖ
Türkiye
YÖNTİM
YAP.
İ.ARSLAN
Türkiye
YÖNTİM
YAP.
İ.ARSLAN
TÜRK
DİLİ
Ş.DURU
KAN
SPOR
SOS. M.
YANIK
SPOR
SOS. M.
YANIK
12:30
13:15
2014-2015 GÜZ YARIYILI SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
SOSYOL
OJİYE
GİRİŞ
AHS
Türkiye
YÖNTİM
YAP.
İ.ARSLAN
SOSYOL
OJİYE
GİRİŞ
AHS
SPOR
FİZYOL
OJİSİ
Z.PÜND
ÜK
SPOR
FİZYOL
OJİSİ
Z.PÜND
ÜK
SPOR
FİZYOL
OJİSİ
Z.PÜND
ÜK
IV Sınıf
SPOR
İŞLETM.
Z.GÖKTA
Ş
SPOR
İŞLETM.
Z.GÖKTA
Ş
SPOR
İŞLETM.
Z.GÖKTA
Ş
I.Sınıf
II.Sınıf
CUMA
III.Sınıf
IV Sınıf
GENEL
MUHASE
SUAT
KARA
SPOR
HUKUKU
A.
MÜMİN
ARŞ.PRO
J AHS.ANA
M.Y
GENEL
MUHASE
SUAT
KARA
SPOR
HUKUKU
A.
MÜMİN
ARŞ.
PROJE
AHS.ANA
M.Y
SPOR
HUKUKU
A.
MÜMİN
REKREA
SYON
N.Ö
III.Sınıf
IV Sınıf
I.Sınıf
ANTOM
İVE
KİNES.
ANA
YÖN.
BİLİMLE
Rİ. AHS
ANTOM
İVE
KİNES.
ANA
YÖN.
BİLİMLE
Rİ. AHS
KAYAK
İBRA
ERDMİ
R
SPOR.
SPSRON
NÖ.
KAYAK
İBRA
ERDMİ
R
SPOR.
SPSRON
NÖ.
KAYAK
İBRA
ERDMİ
R
KAYAK
İBRA
ERDMİR
II.Sınıf
SPOR
YÖNETİ
Mİ
Z.GÖKT
AŞ
SPOR
YÖNETİ
Mİ
Z.GÖKT
AŞ
SPOR
YÖNETİ
Mİ
Z.GÖKT
AŞ
KAYAK
İBRA
ERDMİR
KAYAK
İBRA
ERDMİR
SPOR.
SPSRON
NÖ.
SPOR
FELS.
ETİK
NÖ
TENİS
UĞUR
YALNIZ
TENİS
UĞUR
YALNIZ
SPOR
FELS.
ETİK
NÖ
TENİS
UĞUR
YALNIZ
SPOR
FELS.
ETİK
NÖ
TENİS
UĞUR
YALNIZ
GENEL
MUHASE
SUAT
KARA
YÜZME
VURAL
NAR
YÜZME
VURAL
NAR
TENİS
UĞUR
YALNIZ
YÜZME
VURAL
NAR
YÜZME
VURAL
NAR
REKREA
SYON
N.Ö
TENİS
UĞUR
YALNIZ
YÜZME
VURAL
NAR
YÜZME
VURAL
NAR
REKREA
SYON
N.Ö
Download

2014-2015 GÜZ YARIYILI SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ I