01.01.2014–30.11.2014 TARİHLERİ ARASINDA
KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞMALARI:
İlimizde Faal Durumundaki
Kooperatifler
82 Adet
Üst Birlikler
3 Adet
Birlikler
7 Adet
Tasfiye Halindeki Kooperatifler
9 Adet
48 Adet
Su Ürünleri Kooperatifi
29 Adet
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
5 Adet
2 Adet
1 Adet
Sulama Kooperatifi
Su Ürünleri Kooperatifleri Üst Birliği
Tarımsal Kalkınma Koop. Üst Birliği
4 Adet
3 Adet
6 Adet
Yetiştirici Birliği
Tarımsal Üretici Birliği
2 Adet
Su Ürünleri Kooperatifi
1 Adet
Sulama Kooperatifi
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
İlimizde bulunan Su Ürünleri Kooperatiflerinin, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin,
Sulama Kooperatiflerinin ve bu kooperatiflerin bağlı bulundukları Üst Birliklerin, Yetiştirici
Birliklerin, Üretici Birliklerinin ve Köy kalkındırma ve Diğer Tarımsal Amaçlı kooperatif
Birliğinin ortaklık bilgileri Tarım Bilgi Sistemine (TBS) veri kayıtları işlenmesi devam
etmektedir.
07.11.2014 S.S. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Seçimli genel kurulu 504
üyeden 46 üyenin iştirakiyle yapıldı. 09.11.2014 S.S.Arı Yetiştiricileri Birliği genel kurulu
çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi ve 16.11.2014 tarihinde 1042 üyeden 474
üyenin katılımı ile gerçekleştirildi. 20.11.2014 S.S. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği
genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi ve 27.11.2014 tarihinde 126
üye katılımı ile yapıldı. Tavsiye halinde olan S.S Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
genel kurulu 11 ortakla 21.11.2014 tarihinde yapıldı. 30.11.2014 S.S. Pirinççi Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi Seçimli genel kurulu 22 ortakla yapıldı.
S.S.Rumeli feneri Su ürünleri Kooperatifi 04.11.2014 tarihinde; S.S. Burgazada Su
Ürünleri Kooperatifi 06.11.2014, S.S. Eyüp Su Ürünleri Kooperatifi 26.11.2014, S.S.
Büyükçekmece Su Ürünleri Kooperatifi 27.11.2014, S.S. Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi
13.11.2014,
S.S. Silivri Su Ürünleri Kooperatifi 20.11.2014, S.S. İstanbul Balık
Müstahsillerine 18.11.2014 tarihinde rutin denetime gidildi.
S.S Zeytinburnu Su Ürünleri Kooperatifine 12.11.2014, S.S. Pirinççi Tarımsal
Kalkınma Kooperatifine 05.11.2014 tarihinde yapılan şikayet üzerime denetime gidilerek ön
incelemeye alındı.
S.S. Sarıyer Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmalarının
yerinde incelenmesi ve kooperatifçilik hakkında bilgi verilmesi amacıyla Koordinasyon Ve
Tarımsal Veriler Şubesi İle ortak çalışma düzenlendi.
S.S. Seymen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Hakkında Yapılan Denetim sonucu
Bakanlık Kontrolörlerinin raporlarının tebligatları kooperatif yönetimine yapıldı.
K.K.Y.D.P. PROJELERİ
KKYDP 2014 programı kapsamında ek bütçe ile beraber İlimize 496.108,08 TL.
Gönderilmiş olup, toplam 53 yatırımcı hibe almaya hak kazanmıştır.49 adet yatırımcının hibe
işlemleri tamamlanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 4 adet yatırımcının hibe işlemleri devam
etmektedir.
2013 KKYDP Ekonomik Yatırımları Kapsamında ADM LTD ŞTİ firmasına ait
tereyağı dolum ve paketleme projesine ait ihale yatırımcı tarafından yenilenmiş, makine
ekipman alımı gerçekleşmiştir. İl Müdürlüğümüzce yerinde tespit edilmiştir.
Bakanlığımız tarafından Antalya’da düzenlenen eğitim toplantısına birimimizden
2(iki) personel katılmıştır.
Download

01.01.2014 - 30.11.2​​014 Tarihleri Arası