Download

ası ww a* , alflßğßé ` ğ› ,ayı .ß tı ä› ,ww