PROBNP 








Nereden salgılanır? Ventrikül kasından Ventriküllerden salgılanmasına rağmen ismi neden brain natriuretrik peptittir? İlk kez beyinden izole edilmiştir. Hangi durumlarda salgılanır ve görevi nedir? Ventrikül kasında gerilmeye yol açan durumlarda salgılanır ve volüm azaltıcı etki yapar natriürez, GFR'de artma, periferik arter dilatasyonu, MSS yoluyla RAA antagonizmi) 4‐ BNP ve proBNP‘nin yarı ömürleri ne kadardır ve üst sınırları nedir? Yarı ömürleri BNP : 20 dk, proBNP: 1‐2 saat civarındadır BNP için üst sınır 100 pg/ml iken proBNP için 400 pg/ml‘dir Hangi durumlarda yükselir? A‐Sol kalp yetmezliği( sistolik ve diastolik disfonksiyon) B‐Sağ kalp yetmezliği (pulmoner hipertansiyon) C‐Sepsis D‐Renal yetmezlik Renal yetmezlikte proBNP en çok ne kadar yükselir? 1800‐2000 pg/ml‘nin üzerinde beklenmez ProBNP kimlerde daha düşük bulunur? Obez hastalarda Pro‐BNP hangi hastalarda ileri dönem kalp disfonksiyonunu predikte eder? AL amiloidozlu hastalarda kardiyak tutulum ve prognozu; antrasiklin içeren KT rejimi almış çocuklarda ileri dönem kardiyotaoksisiteyi predikte eder ProBNP'nin klinik kullanımı nedir? Kardiyak ve akciğer kaynaklı dispnerin ayırımında yardım eder. Kardiyak dispnede artar. Hazırlayan: Dr.Özden Özlük Ulutatar‐Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Download

PROBNP • Nereden salgılanır? Ventrikül kasından • Ventriküllerden