Aromataz inhibitörü kullanan meme
kanserli hastalarda sağkalımı belirleyen
obezite ile ilişkili faktörler
Dr. Mehmet Artaç
5.Tıbbi Onkoloji Kongresi
Antalya - 2014
•Adipoz doku 2 bölgeye ayrılır.
•
Lipid içeren adipositler
•
stromal-vasküler fraksiyon
Bozcuk H, et al. Cytokine, 2004.
Leptin reseptörleri aracılığıyla meme kanseri hücre
proliferasyonunu ve anjiogenezi indükler. Östrojen
reseptör yolağını uyarır.
AMAÇ-1
• Aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli
hastalarda santral obezitenin sağkalım üzerine
olan etkisini ortaya çıkarmak.
AMAÇ-2
• Aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli
hastalarda serum leptin ve östradiol
düzeylerinin sağkalım üzerine etkilerini
değerlendirmek.
METOD
Kabul Kriterleri
• Histololojik olarak kanıtlanmış meme kanseri olanlar,
• Immünohistokimyasal olarak kanıtlanmış ER pozitif
ve/veya PR pozitif olanlar,
• Önceden metastatik hastalık için hormonoterapi
almamış olanlar,
• Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG)
performans düzeyi ≤3,
• Sağkalım beklentisi >6 ay olanlar.
ÇALIŞMA VE TEDAVİ
• Tedavi öncesi her hastanın kilo, boy, VKİ, ve
bel-kalça oranı ölçüldü.
• Östrojen, progesteron ve HER2 reseptör
durumları kaydedildi.
• Hastalar kendi hekimlerinin tercihi
doğrultusunda aromataz inhibitörü (letrozol
veya anastrazol) kullandılar.
• Hastalar tedavi başladıktan sonra ayda bir
klinik muayene için çağrılarak takip edildiler.
Serum leptin ve östradiol
• Hastaların aromataz inhibitörü öncesi 10-12
saatlik açlık sonrası alınan kan örneklerinden
serumları ayrılarak -80 C’ de saklandı.
• Daha sonra toplu halde bu serum
örneklerinden östradiol ve leptin düzeyleri
ELISA yöntemiyle ölçüldü.
Sonuçlar – Hastaların Demografik Özellikleri
Aromataz İnhibitörü Kullanan Metastatik Meme
Kanserli Hastalarda Sağkalımı Belirleyen Faktörler
Bel-kalça oranı yüksek olan hastalarda
genel sağkalım daha iyi (P<0.01)
Serum leptin düzeyi ≥19400 pg/ml
olanlarda genel sağkalım
P < 0.01
Serum leptin düzeyi <19400 pg/ml
olanlarda genel sağkalım
P>0.05
Serum leptin düzeyi ≥19400 pg/ml
olanlarda progresyonsuz sağkalım
P>0.05
Serum leptin düzeyi <19400 pg/ml
olanlarda progresyonsuz sağkalım
P>0.05
Sonuç
• Bu çalışma ile aromataz inhibitörü kullanan
metastatik meme kanserli hastalarda bel-kalça
oranı ve serum leptin düzeylerinin potansiyel
bir prognostik markır olabileceği gösterildi.
• Sonuçlarımızın validasyonu için daha fazla
hasta sayısının olduğu prospektif çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Serum Leptin, Östradiol, İnsulin, IGF-1 düzeyleri
aromataz inhibitörü kullanan hastalarda nasıl değişiyor?
Aromataz inhibitörleri (Anastrazol/Letrozol) açısından
bir fark var mı?
Artac M, et al. ASCO 2012 - Abstract
Prof. Dr. Mustafa Samur (1966-2008)
Prof. Dr. Burhan Savaş
Prof. Dr. Hakan Bozcuk
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
• Teşekkürler
Download

Aromataz İnhibitoru Kullanan Meme Kanserli Hastalarda Sağkalımı