SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
Gün/Saat
P
a
z
a
r
t
e
s
i
S
a
l
ı
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
C
u
m
a
BİRİNCİ SINIF
Öğr. El.
Salon
Desin Adı
İKİNCİ SINIF
Öğr. El.
Salon
1
08:05 - 08:50
2
09:00 - 09:45
3
09:55 - 10:40
Atatürk İ.İ.T
Okt. O. Çeltikçi
A-105
4
10:50 - 11:35
Türk Dili I
Okt. V. Korkmaz
B-208
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:20 - 15:05
Dinleme ve Sesletim I Okt. A. ERTUNÇ
205
İng. Öğ. Yaklaşımlar
9
15:15 - 16:00
Dinleme ve Sesletim I Okt. A. ERTUNÇ
205
İng. Öğ. Yaklaşımlar
10
16:10 - 16:55
1
08:05 - 08:50
2
09:00 - 09:45
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:20 - 15:05
9
15:15 - 16:00
Mitoloji I
Doç.Dr. M.YILDIZ
366
10
16:10 - 16:55
Mitoloji I
Doç.Dr. M.YILDIZ
366
1
08:05 - 08:50
2
09:00 - 09:45
S. İlt. Becerileri I
H. Bozoğlan
206
3
09:55 - 10:40
S. İlt. Becerileri I
H. Bozoğlan
206
Doç.Dr. H.H.ÖZKAN
203
4
10:50 - 11:35
S. İlt. Becerileri I
H. Bozoğlan
206
Doç.Dr. H.H.ÖZKAN
203
5
11:45 - 12:30
Doç.Dr. H.H.ÖZKAN
203
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:20 - 15:05
Eğitim Bilimine Giriş
9
15:15 - 16:00
Eğitim Bilimine Giriş
16:10 - 16:55
Eğitim Bilimine Giriş
10
P
e
r
ş
e
m
b
e
Desin Adı
Atatürk İ.İ.T
Türk Dili I
Okt. O. Çeltikçi
Okt. V. Korkmaz
Dinleme ve Sesletim I Okt. A. ERTUNÇ
İleri Okuma ve Yazma
I
Okt. A. ERTUNÇ
İleri Okuma ve Yazma
I
Okt. A. ERTUNÇ
İleri Okuma ve Yazma
I
Okt. A. ERTUNÇ
A-105
B-208
205
Arapça II
Arapça II
İng. Öğ. Yaklaşımlar
Doç.Dr.S.Özdemir
Doç.Dr.S.Özdemir
203
Desin Adı
ÜÇÜNCÜ SINIF
Öğr. El.
Edebiyat ve Dil
Öğretimi I
Edebiyat ve Dil
Öğretimi I
Edebiyat ve Dil
Öğretimi I
Öğr.Gör. A.F.
KILIÇ
H. Bozoğlan
205
H. Bozoğlan
205
H. Bozoğlan
205
203
Drama
H. Bozoğlan
203
206
Drama
H. Bozoğlan
203
Yard.Doç.Dr. O. Büyükyavuz
206
Drama
H. Bozoğlan
203
Yard.Doç.Dr. O. Büyükyavuz
206
Yard.Doç.Dr. O. Büyükyavuz
Ö.Ö.Yöntemleri
205
İng-Tür Çeviri Yrd.Doç.Dr. K. Büyükkarcı206
Ö.Ö.Yöntemleri
205
İng-Tür Çeviri Yrd.Doç.Dr. K. Büyükkarcı206
Ö.Ö.Yöntemleri
H. Bozoğlan
218
206
İngiliz Edebiyatı
H. Bozoğlan
218
206
İngiliz Edebiyatı
H. Bozoğlan
218
206
DÖRDÜNCÜ SINIF
Öğr. El.
Okul Deneyimi
Yrd.Doç.Dr.
N.BAYKAL
Yrd.Doç.Dr.
N.BAYKAL
Doç. Dr. S.
ÖZDEMİR
Doç. Dr. S.
Yabancı Dil (Arapça)
ÖZDEMİR
İng-Tür Çeviri Yrd.Doç.Dr. K. Büyükkarcı206
İngiliz Edebiyatı
Desin Adı
Yabancı Dil (Arapça)
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Dil Becerilerinin
Öğretimi I
Dil Becerilerinin
Öğretimi I
Dil Becerilerinin
Öğretimi I
Doç.Dr. Said
TAŞ
Doç.Dr. Said
TAŞ
Yrd.Doç.Dr. K.
Büyükkarcı
Yrd.Doç.Dr. K.
Büyükkarcı
Yrd.Doç.Dr. K.
Büyükkarcı
Dil Becerilerinin
Öğretimi I
Yrd.Doç.Dr. K.
Büyükkarcı
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
Öğr.Gör. A.F.
KILIÇ
Öğr.Gör. A.F.
KILIÇ
Salon
Okul Deneyimi
205
Öğretim İlke
veYöntemler
Öğretim İlke
veYöntemler
Öğretim İlke
veYöntemler
YABANCI
2014-2015
Salon
218
218
218
218
203
203
203
203
K. A.Ders.K.
İncelemesi
K. A.Ders.K.
İncelemesi
K. A.Ders.K.
İncelemesi
K. A.Ders.K.
İncelemesi
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
Yard.Doç.Dr. O.
Büyükyavuz
206
206
203
203
203
M. İnc. Geliştirme
M. İnc. Geliştirme
205
205
205
205
205
205
1
08:05 - 08:50
Almanca 5
Okt. İ. Karpuzcu
205
T.Y.D.Öğretimi
H.Bozoğlan
203
2
09:00 - 09:45
Almanca 5
Okt. İ. Karpuzcu
205
T.Y.D.Öğretimi
H.Bozoğlan
203
3
09:55 - 10:40
Almanca 1
Okt. İ. Karpuzcu
205
Anlatım Becerileri
H. Bozoğlan
203
4
10:50 - 11:35
Almanca 1
Okt. İ. Karpuzcu
205
Anlatım Becerileri
H. Bozoğlan
203
Ç.Y.D. Öğretimi
206
5
11:45 - 12:30
Anlatım Becerileri
H. Bozoğlan
203
Ç.Y.D. Öğretimi
Yrd.Doç.Dr.
N.BAYKAL
Yrd.Doç.Dr.
N.BAYKAL
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
T.B.T.Kullanımı
Okt. H.Armağan
online
Dil Bilim I
Yrd.Doç.Dr. N.BAYKAL
218
Mitoloji II
Doç.Dr. M.YILDIZ 366
8
14:20 - 15:05
T.B.T.Kullanımı
Okt. H.Armağan
online
Dil Bilim I
Yrd.Doç.Dr. N.BAYKAL
218
Mitoloji II
Doç.Dr. M.YILDIZ 366
9
15:15 - 16:00
T.B.T.Kullanımı
Okt. H.Armağan
online
Dil Bilim I
Yrd.Doç.Dr. N.BAYKAL
218
Arapça IV
10
16:10 - 16:55
1
08:05 - 08:50
2
09:00 - 09:45
Anlambilim
Okt. Betül Dursun
218
205
Anlambilim
Okt. Betül Dursun
218
205
Şiir İnc. Ve Öğrt.
Okt. Betül Dursun
218
Şiir İnc. Ve Öğrt.
Okt. Betül Dursun
218
Arapça IV
Bağlamsal Dil B. I
Okt. A. ERTUNÇ
Doç.Dr.
S.Özdemir
Doç.Dr.
S.Özdemir
206
203
203
206
3
09:55 - 10:40
Bağlamsal Dil B. I
Okt. A. ERTUNÇ
206
Ç.Y.D. Öğretimi
4
10:50 - 11:35
Bağlamsal Dil B. I
Okt. A. ERTUNÇ
206
Ç.Y.D. Öğretimi
5
11:45 - 12:30
Yrd.Doç.Dr. K.
TUZLAK
Yrd.Doç.Dr. K.
TUZLAK
6
12:35 - 13:20
Rusça II
7
13:25 - 14:10
Rusça II
8
14:20 - 15:05
Rusça IV
9
15:15 - 16:00
Rusça IV
10
16:10 - 16:55
206
UOS.-İng.-Türk
206
UOS.-İng.-Türk
Yrd.Doç.Dr.
N.BAYKAL
Yrd.Doç.Dr.
N.BAYKAL
Okt. Betül
Dursun
Okt. Betül
Dursun
Yrd.Doç.Dr. K.
TUZLAK
Yrd.Doç.Dr. K.
TUZLAK
205
205
218
218
Not: A-105, B-208 Ertokuşbey Merkezi Derslikler binasındadır. Lab ve 203-205-206-218 sınıfları Eğitim Fakültesi 2. kattadır. Mitoloji I ve II dersleri İlahiyat
Fakültesi Z-07 ve 206 nolu dersliklerde olacaktır.ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇM. İNG-TÜRKÇE ÇEVİRİ DERSİ 205 NOLU DERSLİKTEDİR.
online dersler enformatik.sdu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılmaktadır
Download

İngilizce Öğretmenliği