Güncellenme Tarihi : 13.10.2014 - 11:37
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(2014-2015) EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ
AY
TARİH
Tel.: 02722281255/10338
Belg.:02722281255/10299
E-posta:[email protected]
http://www.fenbil.aku.edu.tr
YAPILACAK İŞLEMLER
REV.
01 Şubat 2015 Pazar
* Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavlarının Son Günü.
02 Şubat 2015 Pazartesi
* Doktora Yeterlik Sınavların Başlangıcı
* Tezli Yüksek Lisans – Doktora Kesin Kayıt Tarihi
* Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavlarının ve Sonuçlarının ABD'ınca Enstitüye Gönd. Son Günü.
* Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Enstitüye Müracatlarının Son Günü.
03 Şubat 2015 Salı
04 Şubat 2015 Çarşamba
05 Şubat 2015 Perşembe
06 Şubat 2015 Cuma
* Yedekler İçin Kayıt Tarihi
* Tek Ders Sınavı.
* Tek Ders Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü.
* Yedeklerin Yedekleri İçin Kayıt Tarihi
* Tez Çalışmasını Tamamlayan ve 6. Y.Y. Olan Yük. Lis. Öğr., 12. Y.Y. Olan Doktora Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavlarının Son
Günü.
* Doktora ve Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Yarıyıl Sonu Sınav Not Çıktılarının ABD Tarafından Toplu Olarak Enstitüye
Gönderilmesinin Son Günü.
07 Şubat 2015 Cumartesi
08 Şubat 2015 Pazar
09 Şubat 2015 Pazartesi
* Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Başlangıcı.
* Bahar Y.Y. Yeni Kayıt Öğr. Danışman Listelerinin ABD Tarafınca Enstitüye Toplu Olarak Gönderilmesinin Son Günü.
(Enstitünün Gönderdiği Liste Gözönüne Alınacak.)
* Tez Savunma Tutanaklarının ABD'ınca Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü.
10 Şubat 2015 Salı
*** Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı. ***
11 Şubat 2015 Çarşamba
ŞUBAT
12 Şubat 2015 Perşembe
13 Şubat 2015 Cuma
* Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilemenin Son Günü.
14 Şubat 2015 Cumartesi
15 Şubat 2015 Pazar
16 Şubat 2015 Pazartesi
* Bahar Yarıyılı Başlangıcı.
17 Şubat 2015 Salı
18 Şubat 2015 Çarşamba
19 Şubat 2015 Perşembe
20 Şubat 2015 Cuma
* Bahar Y.Y. Açılan Derslerin Sınav Değerlendirme ve Ders Görevlendirmelerinin ABD Tarafınca Enstitüye Toplu Olarak
Gönderilmesinin Son Günü.
* Ders Alma Formlarının ABD Tarafınca Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü.
21 Şubat 2015 Cumartesi
22 Şubat 2015 Pazar
23 Şubat 2015 Pazartesi
24 Şubat 2015 Salı
*** Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı. ***
25 Şubat 2015 Çarşamba
26 Şubat 2015 Perşembe
27 Şubat 2015 Cuma
28 Şubat 2015 Cumartesi
ABD : Anabilim Dalı ---- ABDKK : Anabilim Dalı Kurul Kararı
REV. : Revizyon
* Ens. Müd.'lüğü Hangi Tarihlerde Hangi İşlemlerin Yapılacağı Konusunda Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.
Download

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ŞUBAT