ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK KUMANDA-ÖLÇME RÖLELERİ
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
yeni>
4 Satır 20 Karakter LCD Ekran Trimo Röleler 144x144
Ürün Kodu Kademe Fiyat/TL
Genel Teknik Özellikler
> Trifaze, monofaze kondansatörl erle sıralama gerektirmeksizin çalışabilme.
> Kondansatör güçlerini (KVar) otomatik ölçme ve gösterme.
> Kondansatör değerlerini manuel tanıtabilme.
> Otomatik I Manuel Çalışma Modu.
> Akım yönünü otomatik belirleme.
> Ayarlanabilir Coscp Degeri (0,8 end.-0,8 kap)
> Ayarlanabilir Kondansatör Alma ve Bırakma Gecikmesi.
> Ayarlanabilir Aşırı ısı Koruma (Fan kontağı çıkışlı).
> Ayarlanabilir Aşırı Gerilim Koruma.
> Ayarlanabiilir Aşırı Harmonik Koruma ( VTHD% - ITHD%).
> Her faza ait Akım (ITHD%) ve Gerilimdeki (VTHD%) toplam harmonikleri
ölçme ve gö sterme.
> Her faza ait 21. harmoniğe kadar akım (IH0%) ve gerilim (VHD%)
lerini ölçme ve gösterme
> Her Faza ait V,l,Coscp, PF,F değerlerini ölçme ve gösterme.
> Her Faza ait KW,KVar ve KVA değerlerini ölçme ve gösterme.
> Toplam KW.KVar ve KVA değerlerini ölçme ve gösterme.
> Aktif, indüktif ve kapasitif enerji sayacı.
> 24 Farklı Alarm uyarısı ve Alarm kontak çıkışı.
> Şifre korumalı.
harmonk -
RKR-3P08S
8
520.oo
RKR-3P13S
13
610.oo
RKR-3P18S
18
700.oo
RKR-3P13SC
13
710.oo
18
800.oo
RKR-1T07C
7
390.oo
RKR-1T12C
12
460.oo
RKR-7G TS 96
7
305.oo
Ha be rleşmeli
RKR-3P18SC
Haberleşmeli
2 Satır 16 Karakter LCD Ekran Hi-Tech Röleler 144x144
> Trifaze kondansatörl erle sıralama gerektirmeksizin çalışabilme.
> Otomatik I Manuel Çalışma Modu.
> Akım yönünü otomatik olarak tesbit edebilme.
> Kondansatör güçlerini (KVar) otomatik ölçme. gösterme
> A yarlanabilir kon dansatör alma ve bırakma süreleri.
> Gerilim harmoniklerini (VH0%) 13. harmoniğe kadar ölçm e, gösterme
koruma
yapabilme.
> Aşırı gerilim, aşırı ısı (fan kontağı çıkışlı) korumalı.
> Aşırı-eksik kompanzasyon uyarısı (alarm çıkışlı).
> Cos cp, akım, gerilim, frekans. sıcaklık değerlerini ölçme, gösterme.
> Cos cp, manuel modda kalma süresi, harmonik korum ada kalma süresi
> Sabit grup çıkışlı.
ve
ayarlı.
GTS Model Reaktif Güç Kontrol Röleleri 144x144 - 96x96
> Trifaze kondansatörlerle sıralama gerektirmeksizin çalışabilme.
> Otomatik ı Manu el Ç alışm a M odu.
> Kondansatör güçlerini otomatik olarak tanıma.
> Akım yönünü otomatik olarak belirleme.
> Aşırı gerilim korumalı (alarm çıkışlı).
> Ayarlanabilir kondansatör alma ve bırakma süreleri.
> Gerilim ve cos <p gösterme.
> Aşırı-eksik kompanzasyon uyarısı (alarm çıkışlı).
> Oluşan alarmları ekranda tanımlama.
> İhtiyaca göre kondansatör gruplarını direk alma ve bırakma.
> Sabit grup çıkışlı.
Aksesuarlar
> USB ı RS-485
çevirici (Optik izolatörlü)
PM-USB
250.oo
Sanayi tipi endüstriyel elektronik kumanda rölesi-zaman rölesi-aktif / reaktif güç kontrol rölesi-lcd ekranlı / ekransız röleler-açı ölçerler-fotoselli röleler
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK KUMANDA-ÖLÇME RÖLELERİ
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
yeni> Elektronik Güç Analizörleri
Genel Teknik Özellikler
Ürün Kodu Fiyat/TL
> Gerilimler(Lı-N; L2-N; L3- ; Lı-L2; L2-L3; Lı-LJ; ortalama L-N; ortalama L- L).
> Akımlar(Lı; L2; L3; toplam).
> Aktif Güç(Lı; L2; L3; toplam).
> Reaktif Güç(Lı; L2; L3; toplam)
> Görünür Güç(Lı; L2; L3; toplam).
> Güç faktörü(Lı; L2; L3; toplam).
> Gerilim Harmonikleri (Lı,l2,L3 için 13.harmoniğe kadar VHD, toplam VTHD)
> Akım Harmonikleri (Lı, L2, L3 için 13.harmoniğe kadar IHD, toplam ITHD).
> Aktif enerji sayacı (İmport-Eksport).
> İndüktif enerji sayacı.
> Kapasitif enerji sayacı.
> Frekans.
PM-PA 96
330.oo
PM-PAC 96
480.oo
Haberleşmeli
Elektronik Multimetreler
> l Ampermetre + l Voltmetre, 7 2x72 mm boyutlarında.
> l Ampermetre + l Voltmetre, 72x72 mm boyutlarında.
> l Ampermetre + l Voltmetre, 96x96 mm boyutlarında.
> l Ampermetre + l Voltmetre, 96x96 mm boyutlarında + Röle çıkışı.
> 3 Ampermetre + 3 Faz seçmeli voltmetre + l Frekansmetre + Min.-
PM-AV 72
PM-AVR 72
PM-AV 96
PM-AVR 96
PM-DM 96
79.oo
92.oo
80.oo
93.oo
149.oo
PM-DMR 96
169.oo
> 3 A mperm etre
PM-2DM 96
179.oo
> 3 A mperm etre
PM-2DMR 96
199.oo
Max. Demand, 96x96 mm boyutlarında.
3 Ampermetre + 3 Faz seçmeli voltmetre + l Frekansmetre +
Min.-Max. Demand + Aşırı akım, Aşırı ve düşük gerilim korumalı
(2 ayrı koruma kon tağı çıkışlı) 96x96 mm boyutlarında
>
+3 Faz seçmeli voltmetre + l Frekan smetre +
3 Faz seçmeli Coscp metre + Min.-Max. Demand, 96x96 mm boyutlarında.
+3 Faz seçmeli voltm etre + l Frekan smetre +
3 Faz seçmeli Cos metre + Min.-Max. Demand + Aşırı akım, Aş ırı ve düşük
ger ilim korumalı ( 2 ayrı koruma kontağı çıkışlı) 96x96 mm boyutlarında .
Elektronik Voltmetreler
> 0-S OOV AC, 72x72 mm boyutlarında.
> 0-S OOV AC, 3 Faz seçmeli, 72x72 mm boyutlarında.
> 0-S OOV AC , 96x96 mm boyutlarında.
> 0-500V AC, 3 Faz seçmeli, 96x96 mm boyutlarında.
> 180-270V AC giriş ve çıkış voltaj göstergeli, 72x72 mm boyutlarında Regülatörler
için.
PM-V 72
PM-SV 72
PM-V 96
PM-SV 96
PM-DV 72
49.oo
56.oo
50.oo
57.oo
65.oo
PM-SA 72
PM-SAR 72
PM-SA 96
PM-SAR 96
PM-DA 72
PM-DA 96
56.oo
78.oo
57.oo
79.oo
78.oo
79.oo
PM-FM 72
PM-FMR 72
PM-FM 96
PM-FMR 96
78.oo
88.oo
79.oo
89.oo
PM-CM 72
PM-CMR 72
PM-CM 96
PM-CM R 96
PM-CM 144
PM- CMR 144
78.oo
88.oo
79.oo
89.oo
84.oo
94.oo
PM-AC 72
98.oo
Elektonik Ampermetrel er
> l .....10000/SA Programlan abilir , 72x72 mm boyutlarında.
> l .....10000/SA Programlanabilir , röle çıkışlı, 72x72 mm boyutlarında.
> l .....10000/SA Programlan abilir. 96x96 mm boyutların da.
> l .....10000/S A Programlan abilir , röle çıkışlı, 96x96 mm boyutların da.
> 50A direkt bağlantı. 72x72 mm boyutlarında ..
> 50A direkt bağlantı, 96x96 mm boyutlarında ..
Elektonik Frekansmetreler
>
>
>
>
10 .....90Hz. 72x72 mm boyutlarında.
10 .....90Hz. Röle çıkışlı. 72x72 mm boyutlarında
10 .....90Hz. 96x96 mm boyutlarında.
10 .....90Hz. Röle çık ışlı. 96x96 mm boyutlarında.
Elektonik CoS<p Metreler
>
>
>
>
>
>
Mikroişlemcili, 72x72 mm boyutlarında .
Mikroişlem cili, (Röle ç ıkışlı), 72x72 mm boyutlarında
Mikroişlem cili, 96x96 mm boyutlarında.
Mikroişlemcili, (Röle çıkışlı), 96x96 mm boyutlarında.
Mikroişlem cili, 144xl44 mm boyutlarında.
Mikroişlem cili, (Röle çıkışlı), 144xl44 mm boyutlarında.
Elektonik Açı Ölçerler
> 45
ile 90 derece arasındaki açı ölçümleri, 72x72 mm boyutlarında.
Sanayi tipi endüstriyel elektronik kumanda rölesi-zaman rölesi-aktif / reaktif güç kontrol rölesi-lcd ekranlı / ekransız röleler-açı ölçerler-fotoselli röleler
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK KUMANDA-ÖLÇME RÖLELERİ
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
Çiftli.Çift Kontaklı ve Düşmede Gecikmeli Zaman Röleleri (220-240VAC)
Genel Teknik Özellikler
:.·
".;X
·
5?
- M ır
• ••,.,•.,,
.-;. , :
=.
.;"'"/ıt111
' '
.
> 1-30 sn. Ayarlı Çift Kontaklı.
> 1-30 sn. Ayarlı Çift Kontaklı. Panel
> 1-30 sn. Ayarl ı Çift Kontaklı. Soket
> 1-30 sn. / 1-30 dk. Ayarlı Çiftli.
> 0,1-6 sn. Düşmede Gecikmeli.
Tipi, 48x48 mm boyutlarında.
Tipi, 48x48 mm boyutlarında.
Ürün Kodu
Fiyat/TL
RR-30R
RR-K30R
RR-S30R
48.oo
48.oo
48.oo
RR-2R
RR-DG
63.oo
86.oo
RR-B12
RR-Bl2M
65.oo
66.oo
RR-30M
RR-60M
35.oo
38.oo
Buzerli Zaman Röleleri (220-240VAC)
>
>
0,1-12 sn. Ayarl ı Çekmede Gecikmeli.
O,l-l2sn
Ayarl ı Bırakmada
Gecikmeli.
lmpuls Zaman Röleleri (220-240VAC)
>
>
1-30 sn. Ayarlı Bırakmada Gecikmeli.
2-60 sn. Ayarlı Bırakmada Gecikmeli.
48x48 Panel Tipi LCD Ekranlı Gerçek Zaman Saatleri
>
24 Saatlik 10 Program Seçenekli Gerçek Zaman Saati. (220-240VAC)
yeni > Haftalık, 32 Program Seçenekli Gerçek Zaman Saati. (24VAC-DC / 220 -240VAC)
yeni > Haftalık, 32 Program Seçenekli, Çift Çıkışlı Gerçek Zaman Saati. (24VAC-DC/220-240VAC)
KUMANDA VE EMNİYET ZAMAN
RR-RTCOl
RR-RT32
RR-RT32R
99.oo
119.oo
129.oo
RÖLELERİ
Çok Zamanlı Flaşör, Sağ-Sol. Yıldız-Üçgen Rölesi (24VAC-DC / 220-240VAC)
yeni > W-Otomat Tipi Çok zamanlı, Seçmeli, Çift ayarlı Flaşör,Sağ-Sol,Yıldız-üçge n Za man Rölesi. RR-WMT
54.oo
Flaşör Röleleri
>
>
>
Bekleme 0,1-12 sn. Ayarlı Çalışma 0,5 sn. Sabit (220-240VAO
Bekleme 0,1-12 sn. Ayarlı Çalışma 0,5 sn. Sabit Triak Çıkışlı (220-240VAC).
Çift Ayarlı, Çift Kontaklı Çalışm a 2-60 sn. Beklem e 2-60 dk. (220-240VAC).
yeni > W -Otomat Tipi Çift Ayarlı, Çok Za manlı Flaşör Rölesi. (24VAC-DC ı 220-240VAC)
RR-FL RRFLT
34.oo
39.oo
RR-FL2
RR-W FL2
52.oo
44.oo
RR-SX2T
RR-W SX2T
RR-SX4T
53.oo
52.oo
99.oo
Sağ-Sol Röleleri
>
Çalışma 2- 60sn, Bekleme 2-60sn.Ayarl ı (220-240VAC)
yeni > W- Otomat Tipi Çift Ayarlı, Çok Za manlı Sağ-Sol Rölesi. (24VAC -DC/220 -240VAC)
>
4 Za manlı (Sağ Çalışma, Sağdan Sola Geçiş, Sol Ça lışma, Soldan Sağa Geçiş) 2- 60sn.Ayarlı
(220-240VAC)
Yıldız - Üçgen Röleleri
>
Çalışma O,l-12sn. Ayarlı, Yt. Geçiş Gecikmesi 0,5sn.Sabit (220-240VAC)
RR-Yı\
yeni > W-Otomat Tipi, Çift Ayarl ı, Çalışma O,l-3 0sn. Ayarlı, Yt. Geçiş Gecikmesi 0,02sn.-lsn. Ayarl ı. RR-WYI\
38.oo
39.oo
Yıldız-Üçgen Rölesi (24VAC-DC I 220-240VAC).
Emniyet Zaman Röleleri
yeni > W-Otomat Tipi Start - Stop Rölesi
(220-240VAC).
yeni > W-Otomat Tipi Press Buton Emniyet Rölesi (220-240VAC)
RR-W STR
54.oo
RR-W PKR
64.oo
RR-5T
RR-5TB
RR-5TAB
RR-W5TB
129.oo
129.oo
129.oo
129.oo
Çok Zamanlı Zaman Röleleri (Endüstriyel bulaşık makinaları için)
> Çok Zamanlı Zaman Rölesi (220-240VAC).
yeni > Çok Zamanlı Zaman Rölesi (220-240VAC)
yeni > Çok Zamanlı Zaman Rölesi (220-240VAO
yeni > W-Otomat Tipi, Çok Zamanl ı Zaman Rölesi (220-240VAC).
Sanayi tipi endüstriyel elektronik kumanda rölesi-zaman rölesi-aktif / reaktif güç kontrol rölesi-lcd ekranlı / ekransız röleler-açı ölçerler-fotoselli röleler
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK KUMANDA-ÖLÇME RÖLELERİ
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
Dijital Zaman. Flaşör. Yıldız-Üçgen ve Sağ-Sol Röleleri (220-240VAC)
> Çekmede- Bır akmada Gec ikmeli lsn.-99 saat Aya rlanabilir Zaman veya Çift Aya rlı Flaşör Rölesi.
> Çekmede-B ırakmada Gec ikmeli O ,lsn.-99 dk. Aya rlanabilir Zaman veya Ç ift Aya rlı Flaşör Rölesi.
RR-VOU
RR-VOUOl
yeni> W Otomat tipi, Çek mede-Bırakmada Gec ikmeli lsn.-100 saat Aya rlanabilir Z aman veya Çift Aya rlı RR-WOU
59.oo
64.oo
58.oo
Flaşör Rölesi.
yeni> W-Otomat Tipi, Çekmede-Bırakmada Gecikmeli O,lsn.-100 saat Ayarlanabilir Zaman, Çift Ayarlı
RR-WOUM
69.oo
RR-Wül
RR-W03
RR-W06
RR-W12
RR-W30
32.oo
30.oo
30.oo
30.oo
26.oo
RR-W60
RR-W030
RR-W060
RR-W120
RR-W300
RR-W600
28.oo
32.oo
34.oo
36.oo
38.oo
40.oo
Flaşör , Dört Zaman Ayar lı Sağ- Sol Rölesi.
fll1ır
yeni> W >
>
>
......
>
•
>
0,1-3 sn. ayarlı.
0.1-6 sn. ayarlı.
0,1-12 sn. ayarlı.
1-30 sn. ayarlı.
""
•
>
>
>
>
>
>
u
'
Otomat Tipi Zaman Röleleri (24VAC-DC/220-240VAC)
0,01-1 sn. ayarlı.
- ·(·#
"\. . ;
..
2-60 sn. ayarlı.
0.1-3 dk. ayarlı.
0.1-6 dk . ayarlı.
0,1-12 dk. ayarlı.
1-30 dk. ayarlı.
2-60 dk . ayarlı.
V ve W - Otomat Tipi Çok Zamanlı Zaman Röleleri (24VAC-DC/220-240VAC)
i7ı
' ,.
>
Çekmede ve bırakmada gec ikmeli, 8 ayrı zaman fonksiy onlu.
(1Sn-10Sn-60Sn-5Dk-l0Dk-60Dk-l0Saat-60Saat)
I yeni> W- Otomat Tipi, Çekm ede
!-
ve bırakmada gec ikmeli, 8 ayrı zaman fonksiyonlu.
RR-VT5
38.oo
RR-WT5
37.oo
RR-01
RR-03
RR-06
RR-12
RR-30
RR-60
RR-030
RR-060
RR-120
RR-300
RR-600
33.oo
31.oo
31.oo
31.oo
27.oo
29.oo
33.oo
35.oo
37.oo
39.oo
41.oo
RR-K30
RR-K60
RR-K300
RR-K600
29.oo
31.oo
41.oo
43.oo
RR-530
RR-560
RR-5300
RR-5600
29.oo
31.oo
41.oo
43.oo
RR-M30
RR-M60
RR-M300
RR-M600
29.oo
31.oo
41.oo
43.oo
(1Sn-l0Sn-60Sn-5Dk-l0Dk -60Dk -l0Saat-100Saat)
Klasik Zaman Röleleri (220-240VAC)
"
S2J
({
RR - 30
l" ı
.
c;ı
/:.o::•. ·...·\::O
"-: .:
=:,
iti1il
ti' ti' .,0' ti'
..
..
1
ı
J
> 0,01-1 sn ayarlı.
> 0,1-3 sn aya rlı.
> 0.1-6 sn ayarlı.
> 0,1-12 sn ayarlı.
> 1-30 sn aya rlı.
> 2 -60 sn. ayar lı.
> 0,1-3 dk. aya rlı.
> O,l- 6 dk. ayarlı.
> 0,1- 12 dk. aya rlı.
> 1-30 dk. ayarlı
> 2-60 dk. ayarlı.
_,.-----,_ 48x48 Panel Tipi Zaman Röleleri (24VAC-DC/220-240VAC)
l'!lil'l
••·K' 0
-:·:.· _
•" ·· ;
flf1F
> 1-30 sn. ayarlı.
> 2- 60 sn. ayarlı.
> 1-30 dk. ayarlı.
> 2- 60 dk . ayarlı.
48x48 Soket Tipi Zaman Röleleri (24VAC-DC/220-240VAC)
RR-560
> 1-30 sn. aya rlı.
> 2-60 sn. ayarlı.
> 1-30 dk. ayarlı.
> 2- 60 dk . ayarlı.
28x34 Minyatür Zaman Röleleri Soketli.Çift Kontaklı (220-240VAC)
> 1-30 sn. ayarlı.
> 2-60 sn. ayarlı.
> 1-30 dk . ayarlı.
> 2- 60 dk . ayarlı.
Sanayi tipi endüstriyel elektronik kumanda rölesi-zaman rölesi-aktif / reaktif güç kontrol rölesi-lcd ekranlı / ekransız röleler-açı ölçerler-fotoselli röleler
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK KUMANDA-ÖLÇME RÖLELERİ
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
Gerilim Koruma Röleleri (3X220VAC)
• ' ' llilı
";::::.il'
""
E:i] . ..."".. (€
0
..
., .
. tı < •
Ürün Kodu
Genel Teknik Özellikler
>
Aşırı Gerilim Rölesi (Gerilim. 0,2-15sn .gecikme ayarlı).
:yeni > W - Otomat Tipi, Aşırı Gerilim Rölesi (Gerilim, 0,2-lSsn.gecikme ayarlı).
> Düşük Gerilim Rölesi (Gerilim, 0,2-15sn.gecikme ayarlı).
yeni > W-Otomat Tipi, Düşük Gerilim Rölesi (Gerilim, 0,2-lSsn.gecikme ayarlı).
>
Aşırı-Düşük
Gerilim
Rölesi (Gerilim, 0,2-15sn.gecikme
ayarlı).
yeni > W-Otomat Tipi, Aşırı-Düşük Gerilim Rölesi (Gerilim. 0.2-lSsn.gecikme ayarlı).
>
Faz Sıralı, Aşırı-Düşük
Gerilim Rölesi (Gerilim, 0,2-15sn.gecikme
ayarlı).
yeni > W-Otomat Tipi, Faz Sıralı, Aşırı-Düşük Gerilim Rölesi (Gerilim, 0,2-
>
>
Faz Sıralı, PTCli Aşırı-Düşük
Gerilim Rölesi (Gerilim. 0.2-15sn.gecikme ayarlı).
W - Otomat Tipi, Faz Sıralı, PTC'li Aşırı -Düşük Gerilim Rölesi
(Gerilim, 0,1-lüsn.gecikme ayarlı).
Fiyat/TL
GR-A
GR-WA
GR - 0
GR-W D
GR-AD
GR-W AD
GR-ADF
54.oo
53.oo
54.oo
53.oo
61.oo
60.oo
70.oo
GR-W ADF
GR-ADFP
GR-WADFP
69.oo
74.oo
73.oo
MKR-01
MKR-W Ol
MKR-OlP
M KR-04P
MKR-05P
30.oo
29.oo
34.oo
49.oo
56.oo
MKR-W OlF
MKR-OlPF
MKR-W OlPF
MKR-05PF
MKR-F
MKR-W F
38.oo
42.oo
41.oo
59.oo
39.oo
38.oo
MKR-02
MKR-W 02
MKR-W 02F
MKR-W 02P
MKR-W 02PF
MKR-W 02PFA
45.oo
44.oo
54.oo
47.oo
57.oo
73.oo
MOTOR KORUMA RÖLELERİ
Motor Koruma Röleleri (3x220VAC)
>
Klasik Motor Koruma Rölesi.
yeni > W -Otomat Tipi M otor K oruma Rölesi.
>
PTC'li Motor Korum a Rölesi.
>
>
Asimetri Ayarlı, PTC'li Motor Korum a Rölesi.
Asimetri, Histeresiz. 0.2 -lSsn. Gecikme Ayarlı. PTC'li Motor Koruma Rölesi.
Faz Sıralı Motor Koruma Röleleri (3x220VAC)
yeni > W -Otomat Tipi, F az S ıralı M otor K oru ma Rölesi.
>
Faz Sıralı, PTC'li Motor Koruma Rölesi.
yeni > W - Otomat Tipi, Faz Sıralı. PTC'li Motor Koruma Rölesi.
-:
""
>
Faz Sıralı, Asimetri, Histeresiz, 0,2-lSsn. Gecikme Ayarl ı. PTC'li Motor Korum a Rölesi.
>
Faz Sırası Rölesi.
yeni > W -O tomat Tipi Faz Sırası Rölesi.
Nötürsüz Motor Koruma Röleleri (3x380VAC)
>
Nötürsüz Motor Koruma Rölesi.
Tipi, N ötürsü z M otor K oru ma Rölesi.
Tipi, N ötürsü z Faz Sıralı M otor K oruma R ölesi.
Tipi, Nötürsüz Faz Sıralı, PTC'li Motor Koruma Rölesi.
yeni > W -Otomat
yeni > W -Otomat
yeni > W -Otomat
yeni > W -Otomat
yeni > W -Otomat
""'""""''
"'"'
Tipi, Faz Sıralı, PTC'li Motor Koruma Rölesi.
Tipi, Nötürsüz. Faz Sıralı, Asimetri . Histeresiz. 0.2-15sn. Gecikme
Ayarl ı, PTC'li Motor Koruma Rölesi.
Monofaze -Trifaze Motor Koruma Röleleri (220VAC / 3x220VAC)
> W -Otomat Tipi, 5-15 dk.tekrar çalışma gecikmeli, M on ofaze veya Trifaze bağlan abilen. MKR-W09
> W -Otom at Tipi, 0,1-lüsn tekrar çalışma .gecikmeli. M onofaze veya Trifaze bağlanabilen MKR-Wlü
53.oo
> W -Otomat Tipi, 0.1-lüdk.tekrar
51.oo
çalışma gecikmeli. Monofaze veya Trifaze bağlanabilen
MKR-WlOD
49.oo
Monofaze Motor Koruma Röleleri (220VAC)
, ,,,, yeni > W-Otomat Tipi Termistör (PTC) Rölesi.
-r
-
Monofaze Motor Koruma Rölesi (alt 140-220VAC ayarlı
.
ı üst 240VAC
sabit).
MKR-W PTC
MKR-03
42.oo
44.oo
MKR-WMS2
MKR -W MS3
56.oo
72.oo
Motor Sıralama Röleleri (24VAC-DC I 220-240VAC) - (Hidroforlar için)
. yeni > W-Oto mat Tipi, 2li Motor Sıralama Rölesi.
yeni > W - Oto mat Tipi, 3li Motor Sıralama Rölesi.
"
" 0•
>
Sanayi tipi endüstriyel elektronik kumanda rölesi-zaman rölesi-aktif / reaktif güç kontrol rölesi-lcd ekranlı / ekransız röleler-açı ölçerler-fotoselli röleler
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK KUMANDA-ÖLÇME RÖLELERİ
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
Akım Koruma Röleleri (220-240VAC)
Genel Teknik Özellikler
Ürün Kodu
. ..
>
>
>
0,5-5A Aşırı Akım Koruma Rölesi. (0,5-8sn. Başlangıç, 0,5-l5sn. Açma Gecikmesi Ayarlı).
l,5-l5A Aşırı Akım Koruma Rölesi. (0,5-8sn Başlangıç, 0,5-l5sn. Açma Gecikmesi Ayarlı).
; ·-;'
>
l,5-l5A Düşük Ak ım Korum a Rölesi. (0,5-8sn Başlangıç, 0,5-l5sn . Açma Gecikmesi Ayarl ı).
-
..;. :((
p
il " •• •
0,5-SA Düşük Akını Koruma Rölesi.(0,5-8sıı
Fiyat/TL
MKR-AKA05
MKR-AKA15
Başlangıç, 0,5-lSsıı. Açıııa Gecikm esi Ayarlı). MKR-AKD05
63.oo
69.oo
63.oo
MKR-AKD15
69.oo
SSR-17
SSR -W 17
SSR-27
SSR -37
SSR -07S
SSE-07
35.oo
35.oo
38.oo
46.oo
46.oo
7.oo
FR-5
FR-W 5
FR-W 5G
FR-5GLT
FR-5S
FR-G
35.oo
35.oo
42.oo
46.oo
34.oo
13.oo
SIVI SEVİYE RÖLELERİ
10-50 KO Ayarlı Sıvı Seviye Röleleri (220-240VAC)
>
Hassasiyet Ayarlı Sıvı Seviye Rölesi.
,,.,,, • ye n i> W -Otomat Tipi, H assasiyet A yarlı S ıvı S eviye Rölesi.
İfilil
> Sıvı Seviye Rölesi(Buharlı ütü makinaları için).
> Sıvı Seviye Rölesi(Alt depolu, buharlı ütü makinaları
;
iç in).
) Soket Tipi (48x48) Sıvı Seviye Rölesi.
>
Sıvı Seviye Elektrodu.
FOTOSEL RÖLELERİ
•
••
r;,:ıı ,. ,. ,•.,
1-10 Lüx Ayarlı Fotosel Röleleri (220-240VAC)
> Fotosel Röle.
!J . ye ni> W-Oto mat Tipi, Fotosel Röle.
..:::. ye ni> W-Otomat Tipi, El Kumandalı Fotosel Röle.
Üf1ii'
0 9 !!I !I tl
• ' ' ' '
>
El Kumandalı, Sigorta Korumalı, Triyak Çıkışlı Fotosel Röle.
) Gö z Tipi Fotosel Röle (Elektronik devre gö zün içerisinde)
>
Fotosel Röle Gözü.
ELEKTRONİK RÖLELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
-- Bu broşürdeki röleler sanayi tipi endüstriyel kullanım maksatlı rölelerdir – Endüstriyel röle
satışı 0212 2370749
-- Rölelerin imalatı yerli malı olarak Türkiye’de yapılmıştır
-- CE ‘ li üretimi yapılmış röleler gayet kalitelidir - Endüstriyel röle satışı 0212 2370750
-- Ayrıca her marka sanayi tipi endüstriyel PLC kumanda rölelerinin satışını ve
programlama hizmetini de kuruluşumuzdan sağlayabilirsiniz
-- Listede olmayan her türlü özel üretim röle imalatı için arayabilirsiniz – Endüstriyel röle
satışı 0212 2370751
–- Endüstriyel kullanım için her türlü röle satışı 0212 2370749 – 50 – 51 - 59
Sanayi tipi endüstriyel elektronik kumanda rölesi-zaman rölesi-aktif / reaktif güç kontrol rölesi-lcd ekranlı / ekransız röleler-açı ölçerler-fotoselli röleler
broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: [email protected]
Download

endüstriyel röle kataloğu-bulaşık yıkama durulama zaman rölesi