PREP + NOUN
IN + NOUN
DEFINITION
on guard
savunmaya hazır
in a hurry
acele ile, telaşla
on hold
beklemede
in a moment
hemen
on holiday
tatilde
in advance
önceden
on loan
ödünç olarak
in bulk
toptan, toplu olarak
on occasions
bazen, gerektiğinde
in captivity
tutsak
on one’s own
kendi kendine
in cash
nakit olarak
on order
sipariş üzerine
in charge of
–den sorumlu
on purpose
kasıtlı olarak
in conclusion
sonuç olarak
on sale
satılık
in common
ortak, müşterek
on strike
grevde
in the circumstances
tantana, debdebe
on television
televizyonda
in danger
tehlike içinde
on the increase
gittikçe artmakta
in debt
borçlu
on the outskirts
–nın eteklerinde
in demand
çok aranan, rağbette
on the phone
telefonda
in error
hatalı, yanlış
on the whole
herşey düşünüldüğünde
in fashion
modaya uygun
on time
tam zamanında
in general
genelllikle
OUT OF + NOUN
DEFINITION
in ink
mürekkepli kalemle
out of breath
soluk soluğa
in my opinion
bana göre...
out of control
kontrolden çıkmış
in order
düzen içinde
out of date
modası geçmiş
in pain
acı içinde
out of danger
tehlikeyi atlatmış
in particular
özellikle
out of debt
borcu olmayan
in person
şahsen, bizzat
out of fashion
modası geçmiş
in pieces
parçalar halinde
out of luck
şanssız
in public
alenen, herkesin içinde
out of order
bozuk, çalışmayan
in progress
gelişim içinde
out of place
yersiz, uygunsuz
in reality
aslında, gerçekte
out of practice
pratiğini kaybetmiş
in short
kısaca
out of print
baskısı tükenmiş
in sight
görünürde
out of question
mümkün olmayan
in silence
sessizlik içinde
out of reach
erişilmez, ulaşılmaz
in tears
gözyaşları içinde
out of season
zamanı değil
in the end
sonunda, nihayet
out of sight
görünmeyen
in the suburbs
gecekondu bölgesinde
out of tune
ahenksiz, uyumsuz
in time
zamanından önce
out of work
çalışmayan, bozuk
in trouble
dertli, sıkıntılı
TO + NOUN
DEFINITION
in tune
akortlu, ayarı yapılmış
to my mind
bana göre, fikrimce
in turn
sıra ile, nöbetleşe
to my surprise
beni şaşırtan...
in vain
boşuna, nafile
to my amazement
beni hayrete düşüren...
ON + NOUN
DEFINITION
UNDER + NOUN
DEFINITION
on a cruise
seyahatte (gemiyle)
under pressure
baskı altında
on a diet
diette
under the terms of
–nın şartları altında
on a trip
seyahatte
WITH + NOUN
DEFINITION
on a tour
turda
with reference to
–e gelince
on an expedition
seferde
with respect to
–e gelince, ile ilgili
on application
başvuru üzerine
with regard to
–e gelince, ile ilgili
on avarage
ortalama
AT + NOUN
DEFINITION
on board
gemide, trende
at a good price
iyi fiyatta
on business
işiyle meşgul durumda
at a profit / loss
karda, zararda
Download

IN + NOUN DEFINITION in a hurry acele ile, telaşla in a moment