CRADLE SC/TETRA EĞİTİMİ
Yapısal olmayan ağ(tetrahedron, pentahedron and hexahedron) kullanan bütünleşik bir CFD yazılımıdır. 1998
yılında “Karmaşık geometriler için kolay hesaplama” konseptiyle geliştirilmiştir. Özellikle aerodinamik,
hareketli parçaların bulunduğu turbo makineler için kolay modelleme ve hızlı çözümüyle dikkat çeken
SC/TETRA yazılımın eğitimi sonucunda birçok karmaşık geometriye SC/TETRA yazılımında ağ yapısı oluşturma
ve model kurma becerisine sahip olunacaktır. Eğitim süresi 2 gündür.
 1. GÜN





Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniğine Giriş
SC/TETRA Programının Kullanımının Tanıtılması
Adaptive Mesh Özelliğinin Tanıtılması
SC/TETRA Programında Bulunan Modellerin
İncelenmesi (Akış Modelleri, Isı Transferi
Modelleri Vb.)
Örnek Çalışma: Araç Direnç Katsayının Belirlenmesi
 2. GÜN




Hareketli Cisim İle Discontinuous Mesh +ALE
Modellenmesi
Overset Mesh
Örnek Çalışma: Fan Çevresinde ALE İle Akış
Analizi
Örnek Çalışma: Valfin ALE Açılma Ve Kapanma
Analizi
Download

SC/Tetra Eğitimi