The University of Burdwan
Provisional Merit List for Admission to B.Ed. Course for the Academic Year 2014-2015
Fresh Candidates Burdwan University
Category : SC
Page No. : 1 of 1
Subject : Chem. / Bio-chem.
Sl.No.
Name of the Candidates
Form No.
Grade Points
1
BITAN SARKAR
5911
41.2067
2
RIYA DAS
6209
40.7483
3
SAHEB MONDAL
7813
39.1692
4
RIMPA SAHA
391
38.4242
5
SUBHANKAR BISWAS
768
38.2567
6
MITHUN CHOWDHURY
7983
37.1600
7
TUSHAR KANTI DAS
7841
30.1100
8
SAMAPTI MAJI
155
29.2250
9
PRITY SAHA
8049
28.3225
10
JAYANTA DAS
592
27.8325
11
SUPRITI MANDAL
909
27.2075
12
BARNALI MONDAL
405
27.1800
13
CHANDRANATH SAHA
779
26.7500
14
ANKHI MANDAL
8130
26.7225
15
ARNAB BARMAN
711
26.4650
16
SUBHADIP SAHA
11
26.1750
17
PIYALI MAZUMDER
10242
26.1050
18
BIPLAB SAHA
9717
25.9675
19
SUDIPTA SING
2786
25.9400
20
PIYALI BISWAS
6461
25.8450
21
PALLABI MONDAL
8044
25.8100
22
SATABDI DAS
15112
25.4200
23
PRITENDU MANDAL
1978
25.2100
24
DEBDAS MANDAL
2567
24.8400
25
BISWAJIT MONDAL
1590
24.6925
26
MANTU HAZRA
54
24.6575
27
SOMNATH MANDAL
8874
24.5050
28
SHIVRAJ SAHA
436
24.0800
29
SOUMITA MALLIK
3153
23.7650
30
MUNMUN SAHA
9342
23.7475
31
PRATIMA SAHA
2500
23.6875
32
UTTAM KUMAR MAJHI
9352
23.1550
33
PRANOY KHAN
7570
23.0250
Download

BU-Chem_Bio-chem-SC-Merit - The University of Burdwan