Hekim Yapı A.Ş. İSG Çalışmaları Tanıtımı
Hekim Yapı bünyesindeki tesislerimizde uygulanan İSG çalışmalarında, bilişim
çağının sunduğu hizmetlerden de faydalanılarak daha etkin, hızlı ve kontrol edilebilir
uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
-
Tüm İ.S.G çalışmaları internet tabanlı program ile yapılmakta ve kayıt altında
tutulmaktadır. Böylece İ.S.G. Birimi ile Üretim Tesisleri arasında daha sistemli,
hızlı ve dokümantasyon açısından daha güvenli çalışmalar yapılabilmektedir.
-
Yasal zorunluluklardan kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine ek olarak
her ay belirli günlerde yapılan eğitimlerle çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği
kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışanlarımız yasal hak ve
sorumlulukları hakkında bilgilendirilerek daha güvenli bir çalışma hayatı
hedeflenmekte ve onların da bu hedefin öncelikli öğesi oldukları bilinci
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Risk analizi uygulamalarında tamamen proaktif yöntemler kullanılmakta olup, risk
analizi çalışmaları sadece İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile değil, tüm
çalışanların katılımı ile yürütülmeye çalışılmaktadır.
-
-
İ.S.G. Merkezimiz idari bina dışında ayrı bir bölgede kurulmuştur. Amacımız İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliğinin 3 temel öğesinden biri olan çalışanlarımızın İş Yeri
Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanına daha rahat ve çekinmeden ulaşabilmelerini
sağlamaktır.
Download

Hekim Yapı A.Ş. İSG Çalışmaları Tanıtımı Hekim Yapı bünyesindeki