Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 1
Akreditasyon No: AB-0002-TL
Revizyon No: 03 Tarih: 7 Kasım 2014
Tıbbi Laboratuar
AB-0002-TL
Adresi : Cemal Sahir Sok. No:14 Mecidiyeköy
34387
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 272 48 00
Faks
: 0 212 272 48 04
E-Posta : [email protected]
Website : www.duzen.com.tr
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Kan Sayımı
KANSAYIMI.TÇT. CDSAPHIRE
Tam Kan
Mindray Hematoloji Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
.
Tam Kan
İlk Numunelerin
Alınması
Cell Dyn Sapphire Hematoloji
Cihazı Kullanılarak
Geliştirilen İşletme-içi
Metotlar
Hematoloji Testleri
Tam Kan
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
Kan Sayımı
KANSAYIMI.TÇT.MINDRAY
Tam Kan
BD FACS CALIBUR
Flowcitometry Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
Flowcitometry Testleri
Periferik Kan, Kemik
İliği, BAL
Lenfosit Subset Analizi
LLP.TÇT.FC
Tam Kan, Kemik
İliği, BAL
(Bronko
Alveolar Lavaj)
Periferik Kan, Kemik
İliği, Vücut Sıvıları
Immunofenotiplendirme
Testi
İMFENO.TÇT.FC
Tam Kan, Kemik
İliği, Vücut
Sıvıları
BD FACS CALIBUR / FACS
CANTO II Flowcitometry
Cihazı Kullanılarak
Geliştirilen İşletme-içi Metot
Periferik Kan
HLA-B27 Testi
Tam Kan
LC-MS/MS Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
Hormon
Plazma, Serum
HLA-B27.TÇT.FC
25 OH Vitamin D Testi
TOTALVİTD.TÇT.LC-MS/MS
Kan
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 1
Akreditasyon No: AB-0002-TL
Revizyon No: 03 Tarih: 7 Kasım 2014
AB-0002-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
QUADRİPOL TANDEM MASS
Cihazı Kullanılarak
Geliştirilen İşletme-içi
Metotlar
Yeni Doğan Tarama
Testleri
Özel kağıda emdirilmiş
kan
Yenidoğan Metabolik
Tarama (Aminoasit
Açilkarnitin Profili) Testi
AA.AK.TÇT.TANDEM
Özel kağıda
emdirilmiş kan
Özel kağıda emdirilmiş
kan
Neonatal TSH Testi
NeoTSH.TÇT.VİCTOR
Özel kağıda
emdirilmiş kan
Periferik Kan, Fetal
Kan, Kemik İliği,
İntrakardiyak Kan
Hücre Kültüründen
Kromozom Analizi (Periferik
kandan kromozom analizi,
Fetal kandan kromozom
analizi, İntrakardiyak kandan
kromozom analizi, Kemik
iliğinden kromozom analizi,
DEB testi, MMC testi, Frajile
X)
SG.TÇT.4
Periferik Kan,
Fetal Kan,
Kemik İliği,
İntrakardiyak
Kan
Amniyon Sıvısı, Koryon
Villus
Biyopsi Materyali,
Düşük Materyali, Cilt
Biyopsi Materyali
Doku Kültüründen
Kromozom Analizi [Amniyon
sıvısından kromozom analizi,
Cilt biyopsi örneğinden
kromozom analizi, Koryon
villus biyopsi örneğinden
kromozom analizi, Düşük
materyalinden kromozom
analizi]
SG.TÇT.5
Amniyon Sıvısı,
Koryon Villus,
Biyopsi
Materyali,
Düşük
Materyali, Cilt
Biyopsi
Materyali
Periferik Kan, Amniyon
Sıvısı, Koryon Villus
Materyali (CVS), Taze
Doku
DNA İzolasyonu
MG.TÇT.8
Tam Kan,
Amniyon Sıvısı,
Koryon Villus
Materyali (CVS),
Taze Doku
Genetik Testleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 1
Akreditasyon No: AB-0002-TL
Revizyon No: 03 Tarih: 7 Kasım 2014
AB-0002-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Periferik Kan, Amniyon
Sıvısı,Koryon Villus
Materyali (CVS), Taze
Doku
Dizi Analizi
(HBB, CFTR, FGFR3)
MG.TÇT.9
Tam Kan,
Amniyon Sıvısı,
Koryon Villus
Materyali (CVS),
Taze Doku
Periferik Kan
Melting Curve
FVL, FII, MTHFR C677T,
MTHFR A1298T
mutasyonları
MG.TÇT.10
Tam Kan
Periferik Kan, Amniyon
Sıvısı, Koryon Villus
Materyali (CVS), Taze
Doku
PCR, Jel elektroforezi
Duchenne Muskuler Distrofi
seçilmiş egzonlar delesyon
analizi
MG.TÇT.11
Tam kan,
Amniyon sıvısı,
Koryon villus
materyali (CVS),
Taze doku
Periferik Kan, Amniyon
Sıvısı, Koryon Villus
Materyali (CVS), Taze
Doku
PCR-RFLP
Spinal Muskuler Atrofi exon
7,8 homozigot delesyon
tespiti, Hemokromatozis 2
mutasyon
MG.TÇT.12
Tam Kan,
Amniyon Sıvısı,
Koryon Villus
Materyali (CVS),
Taze Doku
BACTEC MGIT 960 Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
Mikobakteriyoloji
Testleri
Tüberküloz Kültür
İzolatı
Mikobakteri İlaç Direnç
Testi
Tbc.İDT.TÇT.BAKTEK
Tüberküloz
Kültür İzolatı
Muhtelif Klinik
Numuneler
Mikobakteri Kültürü
Tbc.TÇT.BAKTEK
Muhtelif Klinik
Numuneler
ELISA Kiti Kullanılarak
Geliştirilen İşletme içi Metot
.
Kan
Quantiferon TB Gold IT Testi
Kan
QUADRİPOL TANDEM MASS
Cihazı Kullanılarak
Geliştirilen İşletme-içi
Metotlar
TDM (Therapeutic
drug monitoring)
İmmunsupresif İlaç
Düzeyleri
Tam Kan
QUANTİFERON.TÇT.ELİSA
Tacrolimus İlaç Düzeyi
Tayini
Tacrolimus.TÇT.TANDEM
Tam Kan
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 1
Akreditasyon No: AB-0002-TL
AB-0002-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
Revizyon No: 03 Tarih: 7 Kasım 2014
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Tam Kan
Sirolimus İlaç Düzeyi Tayini
Sirolimus.TÇT.TANDEM
Tam Kan
Tam Kan
Everolimus İlaç Düzeyi
Tayini
Everolimus.TÇT.TANDEM
Tam Kan
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı