BingiilUnivcrsitcsi
SagIlkHizmetleriMeslekYtiksekokulu
TlbbiLaboratuvarTcknikleriProgram12013−2014BaharD6mcmi
MazcrctSlnaVTakvimi
I−lI.SINIFNORMALVEIKINCIOGRETjMMAZERETSINAVPROCRAMI
DERSINADI
比
eD
$売
SORUMLUSU)
(
C
X
C#
Ogr.G6r.VeyselSUzERER
8
C
Yrd.Do年Dr.M.NuriACIK
X
E6
「
H
C
H
X
H
C
X
X
H
X
ト綿
7.TcmelLab.UyguiamalarlII
C
X
c
1.YaseminALTAY
C#
H
E6
ニト
H
x
c
1.SunaYiGiT
c
8
c
R
1.YaseminALTAY
「
E6
ネ
テ
E6
c
「
C#
H
「
x
1.YaseminALTAY 2.SunaYjGiT
E6
C#
Yrd.Doc.Dr.SemihYASAR
6 MoiekiiIerBiyolojikY6ntemlcr
c
2.SunaYIGIT
S
テ
H
C
「
S
C#
H
Okt.SerkanBAKCAKl.O
5.KlinikBiyokimya
H
3.M.EmlnARlKAN 4.FatmaERDEM 5.M.KaslmTUGEN
Doc.Dr.RamazanSOLMAZIl・O
4.MesIckiYabancIDilII
ト
ネ
edRENCiLER
E6
H
C#
H自?ィ
3.McslekiYabanctDiIII
Ogr.G6r.VeyselSUzERER
SINAVAGIRECEK
D錨U廼$
1.KaliteY6metimSistemleri
2ImmunolojikY6ntemler
2
c
8
c
R
1.M.KaslmTUGEN
「
H
S
s
1.YascminAT,TAY 2.SunaYIGIT
3.M.EminARIKAN 4.BaharO?EKTNCl 5.M.KaslmTUGEN
h
C
Yrd.Doc.Dr.HalilSiMSEK
X
C#
E6
認ネ
テR
H
c
c
1.MuratBERDIBEK
2.YaseminALTAY
∧
打∴∴
Download

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi