Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
1
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Muharrem
BABACAN
2
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Osman Selim
BADUR
3
2
Veteriner Fakültesi
Doç. Dr. Arzu Funda
BAĞCIGİL
4
2
İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
İsmail
BAĞDATLI
5
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Güler
BAHADIR
6
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hrisi
BAHAR
TOKMAN
7
2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Kadriye
BAHTIŞEN
PEKER
8
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İhsan
BAKIR
9
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Barış
BAKIR
10
2
Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Muzaffer
BAKIRCI
11
2
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erhan
BAKIRCI
12
2
Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Utku
BAKIREL
13
2
Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Tülay İlter
BAKIREL
14
2
İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Ufuk
BAKKAL
15
2
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin
BAKKALOĞLU
Sayfa 1 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
16
2
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Doç. Dr. Adil
BAKTIAYA
17
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Selçuk
BAKTIROĞLU
18
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Kadir
BAL
19
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Halil
BAL
20
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Filiz
BAL
21
2
Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Tülay
BAL DEMİRCİ
22
2
İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Erdal
BALABAN
23
2
Orman Fakültesi
Prof. Dr. Mualla
BALABAN UÇAR
24
2
Fen Fakültesi
Doç. Dr. Kubilay
BALCI
25
2
İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ercüment
BALCI
26
2
Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Serap
BALCI
27
2
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Huriye
BALCI
28
2
Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Ramazan
BALCI
29
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Solmaz
BALCI AKAR
30
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Süheyla
BALCI AKOVA
Sayfa 2 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
31
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Özlem
BALCI EKMEKÇİ
32
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim
BALCIOĞLU
33
2
Dişhekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Avni
BALCIOĞLU
34
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Çiğdem Nur
BALKAN ATLI
35
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe
BALKAN
YILMAZ
36
2
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman
BALKANLI
37
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Cudi
BALKAYA
38
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün
BALKAYA
39
2
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Hüsamettin
BALKIS
40
2
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Neslihan
BALKIS
41
2
Deniz Bilimleri Ve
İşletmeciliği Enstitüsü
Prof. Dr. Nuray
BALKIS
42
2
Fen Fakültesi
Doç. Dr. Sedat
BALLIKAYA
43
2
İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Filiz
BALOĞLU
44
2
İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Burhan
BALOĞLU
45
2
İşletme Fakültesi
Doç. Dr. Muhteşem
BARAN
Sayfa 3 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
46
2
Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Alper
BARAN
47
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Şükrü Alp
BARAY
48
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nurettin Umut
BARBAROS
49
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Serdar
BARIŞ
50
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Orhan
BARLAS
51
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Aydın
BARLAS
52
2
Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tahir İrfan
BARLASS
53
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ümit Bora
BARUTÇU
54
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Barış
BASLO
55
2
İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Derya
BAŞ
56
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs
BAŞ
57
2
Fen Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mevlana
BAŞAL
58
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yılmaz
BAŞAR
59
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Emel
BAŞAR
60
2
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Gönül
BAŞAR
Sayfa 4 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
61
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Murat
BAŞARAN
62
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Seher
BAŞARAN
63
2
İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Faik
BAŞARAN
64
2
Onkoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Mert
BAŞARAN
65
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ataç
BAŞÇETİN
66
2
Dişhekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Ayşe Cansu
BAŞEĞMEZ
67
2
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Prof. Dr. İrfan
BAŞKURT
68
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Zafer
BAŞLAR
69
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ercan
BAŞTU
70
2
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Gülşah
BATDAL
KARADUMAN
71
2
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Betül
BATIR
72
2
İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Veysel
BATMAZ
73
2
Dişhekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Yusuf Burak
BATUR
74
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Işıl
BAVUNOĞLU
75
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut Reha
BAYAR
Sayfa 5 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
76
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel
BAYAR
77
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
BAYARTAN
78
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nevra
BAYHAN
79
2
İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdülaziz
BAYINDIR
80
2
İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Servet
BAYINDIR
81
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Can
BAYKAL
82
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Betül
BAYKAL
83
2
Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Ülkü
BAYKAL
84
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Güldem
BAYKAN
BÜYÜKSARAÇ
85
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Murat
BAYRAK
86
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Cihan
BAYRAKDAR
87
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Bülent
BAYRAKTAR
88
2
İktisat Fakültesi
Doç. Dr. Yüksel
BAYRAKTAR
89
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Belkıs Gülsen
BAYRAKTAR
90
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Zübeyir
BAYRAKTAROĞLU
Sayfa 6 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
91
2
İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Selahattin
BAYRAM
92
2
Konservatuvar
Prof. Dr. Ali Müfit
BAYRAŞA
93
2
Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Başak Zeynep
BAYSAL
94
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nerses
BEBEK
95
2
İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mürteza
BEDİR
96
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Tanju
BEĞER
97
2
İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Edip Asaf
BEKAROĞLU
98
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Gebrail
BEKDAŞ
99
2
Orman Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Alev Perihan
BEKDEMİR
100
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim
BEKİ
101
2
Orman Fakültesi
Doç. Dr. Sultan
BEKİROĞLU
ÖZTÜRK
102
2
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
BEKMEN
103
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nuray
BEKÖZ ÜLLEN
104
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Seldağ
BEKPINAR
105
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Muhammed
BEKTAŞ
Sayfa 7 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
106
2
Dişhekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Kıvanç
BEKTAŞ
KAYHAN
107
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet
BELCE
108
2
Fen Fakültesi
Doç. Dr. Murat
BELİVERMİŞ
109
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Abdülbari
BENER
110
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ali
BENİAN
111
2
İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Aykut
BERBER
112
2
Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Kahraman
BERK
113
2
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Fatma Gül
BERKTAY
114
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Gülçin
BERMEK
115
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Tevfik Tugan
BEŞE
116
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Selman Fatih
BEŞIŞIK
117
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Kazım
BEŞİRLİ
118
2
Orman Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Vedat
BEŞKARDEŞ
119
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan
BEYAZIT
120
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Ali
BEYHAN
Sayfa 8 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
121
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Niyazi Özgür
BEZGİN
122
2
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Doç. Dr. Behiye
BEZİR AKÇAY
123
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan
BIÇAK
124
2
Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Erhan
BIÇAKÇI
125
2
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mahir
BİBER
126
2
Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Tarık
BİLAL
127
2
Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Tanay
BİLAL
128
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Gülberk
BİLECİK HOŞ
129
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kaya
BİLGE
130
2
Onkoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Hatice
BİLGE
131
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mebrure Bilge
BİLGİÇ
132
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Başar
BİLGİÇ
133
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah Azmi
BİLGİN
134
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Tayfun
BİLGİN
135
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet
BİLGİN
Sayfa 9 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
136
2
Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
Doç. Dr. Hülya
BİLGİN
137
2
İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Gizem
BİLGİN AYTAÇ
138
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nezihe Aylin
BİLGİN
KARABULUT
139
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Muammer
BİLİR
140
2
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Selçuk
BİLİR
141
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Nafiz
BİLSEL
142
2
Avrasya Enstitüsü
Prof. Dr. İsmet
BİNER
143
2
Veteriner Fakültesi
Doç. Dr. Enver Barış
BİNGÖL
144
2
İktisat Fakültesi
Doç. Dr. Murat
BİRDAL
145
2
Konservatuvar
Yrd. Doç. Dr. Sabriye Bahar
BİRİCİK
146
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hüsniye
BİRMAN
147
2
İktisat Fakültesi
Doç. Dr. Fatma Özlen
BİROL
148
2
Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Ayşe Seher
BİRTEKSÖZ
149
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Fazıl Nihat
BODUR
150
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Murat
BOLAYIRLI
Sayfa 10 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
151
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Halide Sema
BOLKENT
152
2
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Şehnaz
BOLKENT
153
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Özden
BORAL
154
2
İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Tuğçe
BORAN GÜREL
155
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehtap
BOROĞLU
156
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. İdris
BOSTAN
157
2
Fen Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Melih
BOSTAN
158
2
İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Meltem
BOSTANCI
159
2
Fen Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Zahide Funda
BOSTANCI
GÜVER
160
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin
BOTANLIOĞLU
161
2
Fen Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice
BOYLAN
162
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. İsmail
BOZ
163
2
İşletme Fakültesi
Doç. Dr. Zehra
BOZBAY
164
2
Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. İlknur
BOZBEY
165
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mazhar Alp
BOZBORA
Sayfa 11 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
166
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün
BOZBUĞA
167
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Semra
BOZFAKIOĞLU
168
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kürşat
BOZKURT
169
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
BOZKURT
170
2
İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
171
2
Eczacılık Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Çağla
BOZKURT
172
2
Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Hakan
BOZKURT
173
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Gülçin
BOZKURT
174
2
Orman Fakültesi
Prof. Dr. Hasbi Ferhat
BOZKUŞ
175
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Melda
BOZLUOLCAY
176
2
İletişim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatun
BOZTEPE
177
2
Fen Fakültesi
Doç. Dr. Olcay
BÖLÜKBAŞI
YALÇINKAYA
178
2
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Doç. Dr. Sevim
BUDAK
179
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Melike Zehra
BUĞRA
180
2
İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Kerim
BULADI
Sayfa 12 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
181
2
Fen Fakültesi
Doç. Dr. Nihal Ömür
BULAN
182
2
Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Durmuş
BULGUR
183
2
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem
BULKAN
184
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Türker
BULUT
185
2
Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Yücel
BULUT
186
2
İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Halil İbrahim
BULUT
187
2
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İrfan
BULUT
188
2
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Alev
BULUT
KERİMOĞLU
189
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sema
BULUTSUZ
190
2
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Prof. Dr. Rüveyde
BUNDAK
191
2
Deniz Bilimleri Ve
İşletmeciliği Enstitüsü
Prof. Dr. Zinet Selmin
BURAK
192
2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Hayrunnisa Canan
BURAL
193
2
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Recep
BURKAN
194
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Faruk
BUYRU
195
2
Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Sevim
BUZLU
Sayfa 13 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
196
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf
BÜKEY
197
2
İktisat Fakültesi
Doç. Dr. Yaşar
BÜLBÜL
198
2
İşletme Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa
BÜTE
199
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Nevin
BÜYÜKAKYÜZ
200
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nesimi
BÜYÜKBABANİ
201
2
İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Güven Necati
BÜYÜKBAYKAL
202
2
İletişim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ceyda
BÜYÜKBAYKAL
203
2
Dişhekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Sami
BÜYÜKGÖKÇESU
204
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Fikret
BÜYÜKKAYA
205
2
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Maria
Antonia Panizo
BÜYÜKKOYUNCU
206
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet
BÜYÜKÖREN
207
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Suna
BÜYÜKÖZTÜRK
208
2
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yılmaz
BÜYÜKUNCU
209
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sabri Nafiz Cenk
BÜYÜKÜNAL
210
2
Konservatuvar
Yrd. Doç. Dr. Barış
BÜYÜKYILDIRIM
Sayfa 14 / 15
İmza
Sıra
No
Sandık
No
211
2
Sayfa 15 / 15
Fakülte / Yüksekokul /
Enstitü
Ad
Soyad
Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Funda
BÜYÜKYILMAZ
İmza
Download

Sıra No Sandık No Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Ad Soyad İmza 1