Otel Güvenlik Yönetimi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanmış
yönetmeliklerle, planlarla koruma ve güvenliğinin sağlandığı tesisin prosedürleri çerçevesinde
tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitimprosedür dörtgeninde; organizasyondaki diğer operasyonel ve hizmet departmanları ile koordineli,
hasar önleme-tespit-analiz-müdahale-raporlama-güncelleme süreçli olarak, tesis vizyonunu
destekleyici istikamette cam-mal-marka –itibarı korumak- kollamak ve geliştirmek amaçlı olarak,
ana operasyonun emniyet içinde yürütülmesini sağlama yönetim beceri ve uygulamalarıdır.
KONAKLAMA TESİSLERİ
GÜVENLİK YÖNETİMLERİ DANIŞMANI
NİHAT DÖNMEZ (CV)
KONAKLAMA TESİSLERİ GÜVENLİK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
Konaklama, en klasik insanlık ihtiyacıdır ve mutlaka güvenli alanlarda yapılır.Bir alanın güvenliği
ise ölçülmekten ziyade hissedilir…Birçok güvenlik çabası, algılanmamaktan /hissedilmemekten
şikayetçidir…Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur.O halde, algılanabilir bir
güvenlik çabasına girilmelidir.Bu da ancak uluslar arası standartlarda profesyonellerce
sosyokültürel entegrasyonda oluşturulmuş ve sürekli güncellenen bir Güvenlik Çalışma Kılavuzu
direksiyonunda uygulamalar ile mümkündür.
Maalesef; bir çok otelimiz, personel/malzeme/eğitim/prosedür dörtgeninden oluşan Verimli
Güvenlik Çabasının yalnızca personel ayağı ile güvenlik işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır.
CV ‘m EK ‘te değerlendirmenize sunulmuştur…
Saygılarımla…
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
SEKTÖR TECRÜBESİ SÜRECİM
Nihat DÖNMEZ –Makine Mühendisi 0 533 395 78 73 [email protected]
1988-1997: TESİS YÖNETİMİ: Tesis/mülk yönetimine , profesyonel olarak 507 bağımsız bölümlü , 1500 m2 marketli ,
40 odalı /yiyecek&içecek üniteli askeri personel ve ailelerine hizmet veren 50 dönüm üzerine kurulu yaşam alanının ;
mali/hukuki/idari/sosyal içerikli kompleks yönetimi personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde organizasyonu ile
daha güvenli-daha temiz-daha bakımlı sürdürülebilir sakinler memnuniyeti yaklaşımı ile bir yaşam atmosferi oluşturma
ile 1988 yılında başladım…
1997-2006:OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ: Konaklama /turizm sektörüne 1997 yılında Polat Renaissance İstanbul
Hotel’de Hasar Önleme Müdürü olarak ; girdim. Belli bir proje hazırlık aşamasından sonra Polat Renaissance Erzurum
Hotel inşaatı başladı 1998-2001 yılları arasında bu beş yıldızlı tesis inşaatının çeşitli aşamalarında Merkez Ofis Destek
Hizmetleri Müdürü olarak , İstanbul Hotel’deki görevimin yanında İdari Müdürlüğünü yürüttüm… Sonrasında 2001-2006
yılları arasında her iki otelin Bina Müdürü-Hasar Önleme Koordinatörü olarak hizmet verdim.
2004-2006 tarihleri arasında , Caprice Palace Hotel ‘in geniş kapsamlı renovasyon çalışmalarında , tesisin destek
hizmetlerine elverişli bir mimari içinde olması konusunda operasyon danışmanlığını ve Genel Müdürlüğün destek-arka
alan hizmetlerinin prosedürleşmesi sürecini yönettim , verimliliği kanıtlanan otelin destek hizmetlerini kendi kurduğum
kadroya devrettim…
2006-DEVAM: KONAKLAMA TESİSLERİ GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI:
OTEL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI: www.seccoturk.com Esop Otelcilik ve Bina yönetim Hizmetleri Ltd. Şti
bünyesinde; SECCOTURK Güvenlik Yönetimi Hizmetleri firmasının genel koordinatörlüğünü yapmaktayım.
OTEL GÜVENLİK KİTABI: www.turkeysafehotelsclub.org/kitap.pdf Uluslar arası standartlarda, Türkiye Cumhuriyeti
Özel Güvenlik Mevzuatına uyumlu olarak hukuki-mali-idari-sosyal yapıda; personel-malzeme-eğitim-prosedür
dörtgeninde misafir memnuniyeti ve ticari kaygıya hassas olarak birinci hamur kağıda A-4 boyutunda 450 sayfa olarak
Avukat, Mühendis, Mimar, Sosyolog, Psikolog, Emekli Emniyet Müdür ve Müfettişleri ile saha tecrübeli Otel Güvenlik
Yönetmenleri ve Akademik Profesyonellerce oluşturulmuş bir ekipçe Arel Üniversitesi “Yıldızlı Otellerde Güvenlik
Hizmetleri Yönetimi Sertifika Programı” başvuru kaynağı, Güvenli Oteller yönetim Programının bir parçası; “Yıldızlı
Konaklama Tesislerinde Güvenlik Hizmetleri Yönetimi” kitabının ortak yazarıyım.
DÜNYA GÜVENLİ OTELELR KLUBÜ YÖNETİCİLİĞİ: www.worldsafehotelsclub.org/images/icerik/world-to-headoffice-security-director.pdf Dünyadaki tüm yıldızlı otellerin, küresel standartlarda ve lokal özellikte analitik ölçülerde
güvenli hale getirilmesi ve sürdürülebilir emniyetli konaklama atmosferinin oluşturulması sürecini formatlayan, dört temel
bir taç toplamda beş programdan oluşan ve sertifikalanabilir özelliği olan “Dünya Güvenli Oteller Programını”
oluşturdum ve zincir otellerin gündemine aldırdım.
TÜRKİYE GÜVENLİ OTELELR KLUBÜ YÖNETİCİLİĞİ: http://www.turkeysafehotelsclub.org/images/icerik/tr-gmcertificates.pdf Dünya Güvenli Oteller Programının Türkiye ayağını kurdum, geliştirdim ve hali hazırda Turizm-Otelcilik
ve Mülkiyet Koruma fakülte ve yüksek okullarında konferanslar veriyorum.
AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMI YÖNETMENLİĞİ: www.turkeysafehotelsclub.org/guvenliksertifikaegitimi.pdf
Dünya Güvenli Oteller Programının Türkiye ayağı kapsamında
Arel Üniversitesinde “ Yıldızlı Otellerde Güvenlik Hizmetleri Yönetimi” sertifika yönetiminde baş eğitmen ve sertifika
programı koordinatörlüğü yapmaktayım.
OTEL GÜVENLİĞİ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ: http://www.seccoturk.com/Platform Yakın zamanda “ Hotels Security”
adında bir dergi ile desteklenecek olan, Güvenli Oteller İşbirliği Networ-Platformunu yönetmekteyim.
olarak AREL ÜNİVERSİTESİ (www.arel.edu.tr) işbirliğinde “Konaklama Tesislerinde Profesyonel Güvenlik Yönetimi
Sertifika Programını” oluşturdum ve yönetmeye devam ediyorum.
KHO makine bölümü mezunuyum, İdari İşlerde 25 –güvenlik üst yönetiminde 20 yıl deneyimliyim,






Misafir/müşteri/çalışan muhataplı hizmetler verdim, MS Office programlarını etkin kullanabiliyorum,
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgili ve duyarlıyım, İletişim becerilerim kuvvetli,
Yeniliklere ve değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen,
Yaratıcı ve girişimci askerlik görevimi tamamlanmış , İkamet/mesai sorunları olmayan,
Üniversitede konusunda ders veren-yazılmış kitabı ve sertifikası bulunan
Otel Güvenlik Yönetimleri konusunda profesyonel ve akademik –saha tecrübeli bir yöneticiyim…
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
Misstanbul Evleri / BAŞAKŞEHİR
0 533 395 78 73
[email protected]
N İ H A T D Ö N M E Z- MAKİNE MÜHENDİSİ
KİŞİSEL BİLGİLER
MEDENİ DURUM
TABİYETİ
DOĞUM TARİHİ
ASKERLİK
: EVLİ, 1 ÇOCUKLU
: T.C. VATANDAŞI
: 01.01.1965 / MALATYA
: TAMAMLANDI -1996
EĞİTİM
İLKÖĞRETİM
LİSE
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
: HAYDARPAŞA LİSESİ ( ORTA BÖLÜM )
: IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ ( 4 YILLIK KOLEJ )
: KARA HARP OKULU ( MAKİNE BÖLÜMÜ )
: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1981-İSTANBUL
1984-BURSA
1988-ANKARA
2014- DEVAM İSTANBUL
İŞ TECRÜBELERİ
İDARİ YÖNETİCİLİK
: T.S.K. TÜM KADEMELERİ (Birlik,Kurum,Şantiye,Sosyal Tesisler)
BİNA MÜD-HASAR ÖNLEME KOOR. : POLAT RENAISSANCE İSTANBUL/ERZURUM HOTEL
OTEL GÜVENLİK DANIŞMANI
: SECCOTURK GÜVENLİK YÖNETİM HİZMETLERİ
1988-1996
1997-2006
2006- DEVAM
YABANCI DİL
FRANSIZCA
İNGİLİZCE
: ÇOK İYİ ( 4 Yıllık Kolej )
: ORTA ÜSTÜ ( Kurs-Saha )
SEKTÖREL FARKLILIK
Otel Güvenlik Yönetmeni: 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanmış
yönetmeliklerle, planlarla koruma ve güvenliğinin sağlandığı tesisin prosedürleri çerçevesinde
tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitimprosedür dörtgeninde; organizasyondaki diğer operasyonel ve hizmet departmanları ile koordineli,
hasar önleme-tespit-analiz-müdahale-raporlama-güncelleme süreçli olarak, tesis vizyonunu
destekleyici istikamette cam-mal-marka –itibarı korumak- kollamak ve geliştirmek amaçlı olarak, ana
operasyonun emniyet içinde yürütülmesini sağlama yönetim beceri ve uygulamalarında küresel
standartlarda kitap yazmış, fakültelerde sertifika programı yönetmenliği yapıp konferanslar veren;
beş aşamalı, sertifikalı Dünya ve Türkiye Güvenli Oteller Programlarını tasarlamış, hayata geçirmiş
koordinatör bir yöneticiyim.
REFERANSLAR
İbrahim POLAT
Ergül CİHANGİR
Mehmet ÇELİK
Savaş AYDIN
İ.POLAT HOLDİNG
Yönetim Kurulu Başkanı
CİHANGİR HOLDİNG Yönetim kurulu Başkanı
ÇELİK ŞRKT.GRUBU Yönetim Kurulu Başkanı
ESOP OTELCİLİK
Yönetim Kurulu Başkanı
0 212 212 00 44
0212 657 07 96
0 212 565 99 99
0 212 540 62 62
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
DAHA GÜVENLİ BİR KONAKLAMA SEKTÖRÜ İÇİN
Uluslar arası standartlarda, Türkiye Cumhuriyeti Özel Güvenlik Mevzuatına uyumlu olarak hukukimali-idari-sosyal yapıda; personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde misafir memnuniyeti ve
ticari kaygıya hassas olarak birinci hamur kağıda A-4 boyutunda 450 sayfa olarak Avukat,
Mühendis, Mimar, Sosyolog, Psikolog, Emekli Emniyet Müdür ve Müfettişleri ile saha tecrübeli Otel
Güvenlik Yönetmenleri ve Akademik Profesyonellerce oluşturulmuş bir ekipçe Arel Üniversitesi
“Yıldızlı Otellerde Güvenlik Hizmetleri Yönetimi Sertifika Programı” baş kaynak kitabı olarak
hazırlanmış, Güvenli Oteller yönetim Programının bir parçası; www.worldsafehotelsclub.org
KÜÇÜK-BÜYÜK HER OTELE LAZIM BAŞUCU KAYNAĞI
“KONAKLAMA TESİSLERİNDE GÜVENLİK YÖNETİMİ KİTABI”
PROGRAM İÇERİĞİ
KİTAP İÇERİĞİ
GÜVENLİK YÖNETİMİNE GİRİŞ
TARİHCE
MEVZUAT
ÇAĞDAŞ GÜVENLİK YÖNETİMİ
HUKUKİ YAPI
MALİ YAPI
İDARİ YAPI
SOSYAL YAPI
GÜVENLİK OPERASYONU
ELAMANLARI
EKİP
EKİPMAN
EĞİTİM
PROSEDÜR
KONAKLAMA GÜVENLİĞİ
TANIMLAMA
CAN GÜVENLİĞİ
MAL GÜVENLİĞİ
İMAJ GÜVENLİĞİ
GÜVENLİK SAHA İÇERİKLERİ
FİZİKİ GÜVENLİK
MEKANİK GÜVENLİK
TEKNOLOJİK GÜVENLİK
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
FISILTI YÖNETİMİ
ÖNLEYİCİ HİZMETLER YÖNETİMİ
SEKTÖR FELSEFESİ
SEKTÖR TEHDİTLERİ
SEKTÖR RİSKLERİ
TEHDİT-ZAMAN-YER DEĞERLENDİRMESİ
DİĞER DEPARTMANLARLA İŞBİRLİĞİ
GÜVENLİK OPERASYONU
EKİP KURMA
EKİPMAN EDİNME
EĞİTİM YÖNETİMİ
PEROSEDÜR OLUŞTURMA
GÜVENLİK DÖNGÜSÜ OLUŞTURMA
TECRÜBE AKTARIMI
BİLGİ PAYLAŞIMI
İSTİHBARAT EDİNME
OLAY YÖNETİMİ
TEMEL UYGULAMALAR
GÜVENLİK VE KORUMA PLANI
ACİL BOŞALTMA
YANGIN GÜVENLİĞİ
ALARM YÖNETİMİ
OTEL GÜVENLİK UYGULAMALARI
TECRÜBELER
TAVSİYE NOTLARI
EĞİTİM NOTLARI
TURİZM VE OTELCİLİK BİLGİSİ
TURİST VE TURİZM KAVRAMLARI
TURİZM VE DİĞER BİLİM DALLARI
OTEL İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
OTEL ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI
GÜVENLİK YÖNETİMİ FELSEFESİ
TARİHÇE VE GELİŞİM SÜRECİ
GÜVENLİK FELSEFESİ
KONAKLAMA TESİSLERİ GÜVENLİĞİ
GÜVENLİK OPERASYONU
EMNİYETLİ ORTAM OLUŞTURMA
KURUMSAL DEPARTMAN OLUŞTURMA
DEPARTMAN İLETİŞİM SİSTEMİ
EĞİTİM SİSTEMİ
EĞİTİM NOTLARI
PROSEDÜR OLUŞTURMA
ÖRNEK PROSEDÜRLER
ÖRNEK TALİMALAR
GÜVENLİ OTELLER PROGRAMI
HOTELSSECCO TRNETWORK
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
HOTELS SECURITY AUDİT PROGRAM
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMLARI
TEMEL KRİZ YÖNETİMİ FORMATI
YANGINA KARŞI KOYMA
DEPREM
DİĞER TABİİ AFETLER
SABOTAJ
BOŞALTMA
TEMEL GÜVENLİK MEVZUATI
KANUNLAR
YÖNETMELİK
RESMİ MERCİLER
KORUMA VE GÜVENLİK PLANI
Kitap,Birinci hamur kağıda, A-4
boyutunda yaklaşık 450 sayfalık sekiz
temel bölümden oluşmakta ve hukukimali-idari-sosyal yapısalın personelmalzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde
sürdürülebilir misafir-personel-imajmarka-operasyonun dahil olduğu
küresel standarda ölçülebilir daha
güvenli bir yaşam ve iş atmosferi
sağlamak konusunda akademik bilgilisaha ve sektör tecrübeli mimarmühendis-avukat-güvenlik
yönetmenlerinden oluşan bir ekipçe
hazırlanmış-basılmış ve ilgililerin
faydalanmasına sunulmuş tek
çalışmadır.
Detay için lütfen inceleyiniz
Nihat DÖNMEZ Makine
Mühendisi /Güvenlik Danışmanı
www.turkeysafehotelsclub.org
[email protected]
Savaş AYDIN Yüksek Mimar/İş
Güvenliği Uzmanı
www.seccoturk.com
www.esop.com.tr
http://www.turkeysafehotelsclub.org/kitap.pdf
135 TL (KARGO +KDV DAHİL)
Aşağıdaki hesap numarasına 95 TL yatırıp açıklama bölümüne (otel güvenlik kitabı… adet) şeklinde açıklamanızı
yapınız. [email protected] mail adresine dekontu veya banka hesap belgesi nosu ve teslim kişi/ adresini-fatura
bilgilerini belirten mailli atınız veya faks numarasına (0212 671 76 85) aynı bilgileri gönderiniz. Muhasebe
departmanınca ödeme ve iletişim bilgileri teyit edilen taleplere ilk Cuma günü kitap gönderilecektir.
NİHAT DÖNMEZ GARANTİ BANKASI 598 - 6681033 TÜMSAN/İKİTELLİ
TR43 0006 2000 5980 0006 6810 33 İrtibat bilgileri: Nihat DÖNMEZ (0533 395 78 73)
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
GÜVENLİK TECRÜBELERİM…
DANIŞMANLIK
DENETİM
ORGANİZASYON OLUŞTURMA
EĞİTİM
DANIŞMANLIK
Her türlü resmi , hukuki , idari , mali , teknik gereklilik girift prosedürlerin hazırlanması ve operasyona yansıtılması…
P R O S E D Ü R L E R
* SİVİL SAVUNMA PLAN / UYGULAMALARI
* TEKNİK GÜVENLİK PLAN / UYGULAMALARI
* YANGINA KARŞI KOYMA PLAN / UYGULAMALARI
* AFET YÖNETİMİ PLAN / UYGULAMALARI
* KRİZ YÖNETİMİ PLAN / UYGULAMALARI
* OTO – KONTROL PLAN / UYGULAMALARI
* ÇALIŞMA KLAVUZU PLAN / UYGULAMALARI
* YASAL DAYANAK PLAN / UYGULAMALARI
* SABOTAJLARA KARŞI KOYMA PLANLARI
* YILLIK / AYLIK PLAN / UYGULAMALARI
* HASAR ÖNLEME PLAN / UYGULAMALARI
* ÖĞRENEN ORGANİZASYON PLAN / UYGULAMALARI
* TAHLİYE / BOŞALTMA PLAN / UYGULAMALARI
* TEHDİT YER / ZAMAN PLAN / UYGULAMALARI
* FİZİKSEL GÜVENLİK PLAN / UYGULAMALARI
* DİĞER PERSONEL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ
DENETİM (+GİZLİ MÜŞTERİ)
Personel/Müşteri/Misafirlere güvenlik hissini verecek atmosferi ve onları tedirgin etmeyecek ve olası kasti ihlale negatif
sonuçlu çıktı oluşturacak ortamı tesis ve muhafaza amaçlı ; 3 seviyeli , haberli/habersiz denetimler ve sonrası raporlar ile
eğitim notlarını geliştirme , güncelleme uygulamaları…
DENETİM SEVİYELERİ
GLOBAL VE LOKAL SOSYOKÜLTÜREL YAPIYA ENDEKSLİ OLARAK BELİRLENMİŞ ALARM SEVİYELERİNE ENDEKSLİ
OLARAK ANALİTİK DEĞERLENDİRMELİ DENETİM UYGULAMLARI VE SEVİYELER…
*MAVİ ALARM SEVİYESİ ve TEDBİRLER
*SARI ALARM SEVİYESİ ve TEDBİRLER
*TURUNCU ALARM SEVİYESİ ve TEDBİRLER
ORGANİZASYON OLUŞTURMA
Personel , malzeme ,eğitim , prosedür dörtgenli ; ekip , ekipman , bilgi ve standardize edilmiş alışkanlıklara yönelik ;
öğrenen organizasyon yapısı oluşturma ve geliştirme…
ANA VİZYONA ENDEKSLİ ALT MİSYONUN BELİRLENMESİ VE SONRASINDA ÖĞRENEN ORGANİZASYON
YAPISININ OLUŞTURULUP VERİMLİ OPERASYONUN HAYATA GEÇİRİLMESİ AŞAMALARI…
1.GENEL DEĞERLENDİRME
3.TEHDİT TESPİTİ


PROJE VİZYONU
ZAYIF / GÜÇLÜ YÖNLER

PROJE MİSYONU

SOSYAL TEHDİT

GENEL DURUM

TEKNİK TEHDİT

MEVCUT DURUM

FİZİKİ TEHDİT
2.
RİSK ANALİZ RAPORU

SOSYAL RİSKLER

PERSONEL

TEKNİK RİSKLER

EĞİTİM

FİZİKİ RİSKLER

PROSEDÜR

GENEL RİSKLER

EKİPMAN
4.ÖZEL GÜVENLİK PLANI
5.PERSONEL /MALZEME/ EĞİTİM /PROSEDÜR BELİRLEME
o
TEHDİT YER / ZAMAN GRAFİĞİ
o
ZAMAN / PERSONEL SAYI ÇİZELGESİ
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
EĞİTİM
Müşteri/Misafir memnuniyetine endeksli olarak belli seviye ve belli aralıklı mesai başlangıcı brifingli , tekrar katsayılı , geri beslemeli ,
analitik ölçümlü 144 eğitim notlu Güvenlik Departmanı Çalışma Kılavuzu üzerinden davranışlara indirgenebilir interaktif eğitimler…
EĞİTİM KODLARI
SEVİYE KODLARI
1000 : ÜST YÖNETİM KONULARININ SIRA NUMARASI
2000 :GÜVENLİK ŞEFİ KONULARININ SIRA NUMARASI
3000 :VARDİYA AMİRİ KONULARININ SIRA NUMARASI
4000 :GÜVENLİK ELEMANI KONULARININ SIRA NUMARASI
5000 .ORTAK KONULARIN SIRA NUMARASI
TEKRAR KODLARI
01 : 1 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
02 : 2 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
03 : 3 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
06 : 6 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
12 :12 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
STATÜ KODLARI
HM : YÖNETİM SEVİYESİ KONULAR
SC :GÜVENLİK ŞEFİ SEVİYESİ KONULAR
SL :VARDİYA AMİRİ SEVİYESİ KONULAR
SO :GÜVENLİK ELEMANI SEVİYESİ KONULAR
CM :ORTAK SEVİYE KONULAR
TANIMLAMA KODLARI
İNFO :BİLGİ MAKSATLI KONULAR
PRCD :PROSEDÜR MAKSATLI KONULAR
İNPR :BİLGİ,PROSEDÜR MAKSATLI KONULAR
BAZI EĞİTİM KONULARI
ÜNİTE KODU
5020-CM-01-İNPR
5019-CM-01-İNPR
5019-CM-01-İNPR
2009-SC-01-İNPR
4009-SC-01-PRDC
5052-CM-01-İNPR
5018-CM-01-İNPR
3012-SL-02
5017-CM-01-PRDC
2008-SC-03-PRDC
5016-CM-01-PRDC
5015-CM-01-PRDC
5014-CM-01-PRDC
5013-CM-02-PRDC
5012-CM-02-İNPR
5011-CM-02-İNPR
5010-CM-01-İNPR
5009-CM-01-İNPR
4013-SO-02
5008-CM-02-İNPR
5007-CM-02-İNPR
3032-SL-02
5006-CM-02-İNPR
5005-CM-01-İNPR
4013-SO-01
2009-SC-03-PRDC
5021-CM-06-PRDC
5022-CM-02-PRDC
5023-CM-02-PRDC
5024-CM-01-PRDC
5025-CM-02-PRDC
2021-SC-01
2043-SC-03
1003-GM-03
5026-CM-01-PRDC
5027-CM-01-İNFO
5028-CM-01-İNPR
5029-CM-01-İNPR
3018-SL-03-PRDC
3019-SL-03-PRDC
3020-SL-03-PRDC
5030-CM-02-İNPR
5031-CM-02-İNPR
5032-CM-03-PRDC
5033-CM-02-İNPR
5034-CM-02-PRDC
5035-CM-01-PRDC
5036-CM-01-PRDC
5037-CM-01-PRDC
5038-CM-01-PRDC
5039-CM-02-PRDC
5040-CM-03-PRDC
5041-CM-02-PRDC
2014-SC-03
ÜNİTE KONUSU
İTFAİYE TELEFONU KULLANMA VE KONTROLÜ
TELSİZ CİHAZININ KULLANIMI
TELSİZ HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN KODLAR
GÜVENLİK DEPARTMANI EĞİTİM SİSTEMİ
GÜVENLİK ELEMANLARI RAPORLARI
FON ELEMANLARI(EŞGAL TARİFİ)
BOMBA İHBARINDA YAPILACAKLAR
GÜVENLİK ŞEFİ RAPORU
KOLİ VE PAKET KABULLERİ
ÖZEL POLİS VE DİĞER RAPORLAR
TELSİZ KULLANMA
MİSAFİR KARŞILAMA-UĞURLAMA
GÜVENLİK DEPARTMANI RAPORLAMA SİSTEMİ
KAZA,ÖLÜM,İNTİHAR-,DA HAREKET TARZI
TELSİZ CİHAZLARININ BAKIMI
GİRİŞ KAPILARI
SABİT NOKTA NÖBETLERİ
TELEFON HABERLEŞMESİ
VARDİYA AMİRİ RAPORU
ÖZEL VE GİZLİ BİLGİLER RAPORLAMA
DIŞ HAVUZ BÖLGESİ GÜVENLİĞİ
KAYIP EŞYA ARAMA - ARAŞTIRMA
ORYANTASYON EĞİTİMİ
DEPARTMANLARINI TANIMAK
PERSONEL GİRİŞ KAPISINDAKİ İŞLEMLER
RİSKLİ VE ÖZEL GÜNLER
YILBAŞI OPERASYONU
RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER
GECE MÜDÜRLERİ
BULUNTU EŞYA İŞLEMLERİ
BÖLGE KOLLUK KUVVETLERİ İLE İLİŞKİLER
TELSİZ ANONSLARI STANDARDİZASYONU
İL SEVİYESİNDE EMNİYET İLE İLİŞKİLERİMİZ
İŞLETMEYİ TEHTİD EDEN İHBARLARIN KAYDI
DIŞ ÇEVRE EMNİYETİNİN SAĞLANMASI
GENEL TURİZM BİLGİSİ VE OTELİMİZ
GAZ KAÇAK ALGILAMA PANELİ
ASANSÖRDE KALANLARLA İRTİBAT KURMA
TABİİ AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER (DEPREM)
TABİİ AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER (YAĞIŞ)
TABİİ AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER (FIRTINA)
TELSİZ HARİCİ VASITALI HABERLEŞMELER
CCTV SİSTEMİ
OFİS KAPILARININ KULLANIMI-HAVALANDIRMA
ASANSÖRLER VE OFİSTEN KUMANDA ETTİRİLMESİ
ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİP VE TESPİTİ
DEVRİYELER ESNASINDA KONTROL ŞEKLİ
GENEL GÖZETLEME KURALLARI
DİĞER PERSONEL İLE İLİŞKİLER
FAALİYETLERİN TAKİBİ
GÜVENLİK ELEMANI KILIK KIYAFETİ
DEPARTMAN DEMİRBAŞININ MUHAFAZASI
ÜST YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME
SİVİL SAVUNMA SORUMLULUĞUMUZ
ÜNİTE KODU
5046-CM-03-PRCD
5047-CM-03-PRCD
5050-CM-01-İNPR
5055-CM-03-İNFO
5056-CM-01-İNFO
2084-SC-03-İNFO
5057-CM-01
5051-CM-01-İNPR
5002-CM-03-İNFO
3008-CL-03-PRCD
5058-CM-03
5059-CM-03
5060-CM-01-PRİN
5061-CM-01
5062-CM-03
5063-CM-03
5064-SL - 01
5065-CM-02
5053-CM-01-İNPR
5066-CM-01
5067-CM-03
5068-CM-01
5069-CM-02
5070-CM-02
5071-CM-01-PRCD
5054-CM-01-İNPR
5072-CM-02
5073-CM-03
5074-CM-01
5075-CM-01
3018-SL-02
5076-CM-03
5077-CM-06
5078-CM-01
3019-CM-02
3035-CM-02
3012-CM-03-PRCD
3081-CL-03-PRCD
3038-SL-03
3018-SL-03
5079-CM-F1
5080-SL-03
5081-SO-02-İNPR
5082-CM-03
3018-CL-F2
5083-CM-01-PRCD
5084-CM-03
3081-SC-F4
5048-SL-F1
5042-CM-01-PRDC
5043-CM-01-PRCD
5001-CM-03-İNFO
5044-CM-02-İNPR
5045-CM-02-PRDC
ÜNİTE KONUSU
HASAR RAPORLAMA TARZI
TALİMAT GEREKTİRMEYEN BİLGİ TOPLAMA
FON ELEMANLARI
TELEFON CİHAZI KARAKTERLERİ
ÇAĞRI CİHAZI KULLANMA
GÜVENLİK DEPARTMANI GÖREV VE YETKİLERİ
ÇALIŞMA GİZLİLİĞİ
FON ELEMANLARI OLAY TANIMLAMA
GÜVENLİK FELSEFESİ
YÜZLEŞTİRME
5188 SAYILI KANUN
GÜVENLİK ELEMANLARININ KOD NUMARALARI
KRİTİK ANAHTAR DOLABI
PAGE VE TELEFON CİAHZINDAN FAYDALANMA
ASANSÖR KABİNİ 2. SEVİYE KULLANIMI
İLK YARDIM UYGULAMALARI
BOMBA TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
DİĞER DEPARTMANLARLA İLİŞKİLER
BEDEN DİLİ
HIRSIZLIK VE GASP
GRUPP HALİNDEKİ ZİYARETCİLER VE ARAÇLARI
ANAHTAR SİSTEMİ
DOLANDIRICILAR
MİSAFİRLERE GELEN ZİYARETÇİLER
YÖNETİM İÇİNDEKİ GÖREV VE YETKİLERİMİZ
KİŞİ TANIMLAMASI
KİRACI İŞLETMELER İLE İLİŞKİLER
KORUMA HİZMETİ VE ÇEŞİTLERİ
BEDEN DİLİ YORUMLAMA
BEDEN DİLİNİ YORUMLAMANIN DEZAVANTAJLARI
SABOTAJLAR KONUSUNDAKİ ÖNLEMLERİMİZ
ALARM SİSTEMLERİ
YANGIN VE YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ
ŞÜPHELİ PAKET BELİRLEME
DIŞARI MALZEME ÇIKIŞI
ARAÇLARININ TAKİBİ
OFİS ECZA DOLABI
PERSONEL TANIMA VE TANIMLAMA
HAFTALIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
TEHTİD ANALİZİ
ECZA DOLABI TALEP KARŞILAMA LİSTESİ
ZARARLI HAYVANLARIN UZAKLAŞTIRILMASI
SİLAHLI MİSAFİR KABULÜ
GÜVENLİK OPERASYONU FORMLARI
GÖREV DEĞİŞTİREN PERSONEL
ÇİÇEK KABUL TARZI
KÜÇÜK YAŞTAKİ MİSAFİRLER
İŞTEN AYRILAN PERSONEL
KRİTİK BÖLGE GİRİŞ ÇIKIŞ FORMLARI
ARAÇ TRAFİĞİ
BASINLA İLİŞKİLER
GÜVENLİK NEDİR
ACİL TELEFONLAR LİSTESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UYGULAMLARI
Klasik güvenlik uygulamaları ,ile Hasar Önleme Yönetimi arasındaki fark Personel yönetimi ile İnsan
Kaynakları Yönetimi arasındaki fark gibidir.Güvenlik uygulamaları olayın uygulama ( tespit/ müdahale)
safhasında kalırken ; Hasar Önleme Yönetimi ; ( güçlü mali , etik hukuki ,etkin bir idari yapı oluşturup ; bu
yapıyı Personel /Eğitim / Malzeme/ Prosedür dörtgeninde senkronize ederek) ana operasyona güvenli bir
zemin sağlayıcı akademik bir çabadır.Hasar Önleme Yönetimi aşağıdaki senkronizasyonu geliştirerek;
Genel Müdürlüğün Satış ve Pazarlama politikalarına destek verir…
Personel + Eğitim = EKİP
Eğitim + Süreklilik = ALIŞKANLIK
Malzeme + Bilgi = EKİPMAN
Prosedür + Güncelleme = STANDARTLAR
KONAKLAMA TESİSLERİNDE
ÖNLEYİCİ GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
LOSS PREVENTION MANAGEMENT
Konaklama, en klasik insanlık ihtiyacıdır ve mutlaka güvenli alanlarda
yapılır. Bir alanın güvenliği ise ölçülmekten ziyade hissedilir:
Güvenlik Hissi…
Birçok güvenlik çabası, algılanmamaktan /hissedilmemekten
şikayetçidir… Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine
kuruludur. O halde, algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir. Bu
da ancak uluslararası standartlarda profesyonellerce sosyokültürel
entegrasyonda oluşturulmuş ve sürekli güncellenen bir “Güvenlik
Denetimi” ve bu denetim sonuçlarının değerlendirilerek operasyona
yansıtılması ile mümkün olabilir.
Maalesef; bir çok otelin , güvenlik yaklaşımı, dış tecrübe ve
denetimlere kapalı olarak personel/ malzeme/ eğitim/prosedür
dörtgeninden oluşan Verimli Güvenlik Çabasının yalnızca
Nihat DÖNMEZ
personel ayağı ile güvenlik işlevini yerine getirmeye
Güvenlik Yönetimleri Danışmanı
çalışmaktadır: Oysa otellerde “güvenlik uygulamaları” değil ,
emniyet ve güvenlik çabalarını da içine alan, önleyici özellikteki “Hasar Önleme Yönetimi” doğru
sonuçlar verebilir.
HOTELSECCO (HOTEL`S SECURİTY CONCULTİNG OFFİCE)
Hasar Önleme Yönetiminin uluslararası standartlarda uygulayabilen, SECCOINTERNATIONAL’ın
konaklama tesisleri Türkiye ayağı olan HOTELSSECCOTURK global güvenlik tecrübe ve
yaklaşımlarını , lokal gerçeklerle formatlayarak DENETİM-DANIŞMANLIK-EĞİTİM-GERİ BİLDİRİM
dörtgeninde potaladığı bir yaklaşımla konaklama tesislerinin asıl operasyonlarını uluslararası
standartta güvenlik içinde yapmasını sağlamak maksadıyla hizmet vermek üzere oluşturulmuş
akademik-profesyonel organizasyondur.
Birçok yabancı kaynaklı otel/oteller zinciri
müşteri/misafir memnuniyeti, marka imajı kaygısı
ile ülkemiz dahil, tüm halka firma/binalarında
sektöre endeksli bazı Güvenlik Standartları
oluşturmuş ve bu standartları birebir eğitim, çeşitli
aralıklı/tekrarlı yayın, haberli/habersiz/, rutin/rutin
dışı zamanlı olarak denetlemelerle takip etmekte,
geliştirmektedir…
Özellikle, grup konaklama/faaliyetinden
önce;haberli veya habersiz olarak otel güvenliği
denetlemekte ve sonrasında rezervasyon
aşamasına geçilmektedir… Bu denetlemeler de
ise bizim de kullandığımız uluslararası standartlar
üzerinden yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
Bu profesyonel çabanın mantığı, verimli/etkin/organize olmuş Güvenlik Çabasının, Müşteri/Misafir
Memnuniyeti açısından;hissedilebilir bir kavram olmasının yanında;marka değeri ve imajı
açısından;olası maksatlı güvenlik ihlallerini tanımlı alan dışına kaydırabileceği akademik tecrübe
üzerine kuruludur.
.
…KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR VE YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR…
NİÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ? NİÇİN HOTELSECCO ?
Turizm/Otelcilik her ne kadar uluslar arası olsa da;bu alana destek hizmeti veren Özel Güvenlik
Departmanları -güvenlik ihtiyaçları ve ihlalleri; kastın, insan unsurunun, yaşam tarzının, kültürün
özelliğinden dolayı bölgesel olduğundan- lokal standart ve uygulamalar yapmak durumundadır.
İşte, bizler yıllardır uluslar arası zincirlere dahil ve lokal beş yıldızlı oteller ile YAŞAM ve İŞ
ALANLARINDA Güvenlik Müdürlüğü/Yöneticiliği yaptıktan sonra edindiğimiz uluslar arası ve lokal
tecrübelerimizi HOTELSSECCOTURK markası ile BAĞIMSIZ BİR DENETİM OFİSİ olarak sektörle
paylaşmaya başladık…
SECCOTURK ; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun
olarak resmi/hukuki izin ve Kalite Yönetimi belgelerine
sahip;başta beş yıldızlı oteller olmak üzere tüm
Yaşam ve İş Alanlarına ; Hasar Önleme Yönetimi
çevresinde ; Sakinler/ Misafir Memnuniyetine odaklı
Ticari Kaygılı;akademik tecrübeli profesyoneller
ile;yalnızca brüt asgari ücret kadar bir maliyet
karşılığında ‘’DANIŞMANLIK, EĞİTİM ORGANİZASYON OLUŞTURMA, DENETİM’’ hizmetleri
veren bağımsız bir Özel Güvenlik Danışmanlık Ofisidir.
Mevcut Güvenlik Departmanınıza ; PERSONEL/MALZEME/EĞİTİM/PROSEDÜR dörtgeninde; ANA
OPERASYON VİZYONUNA
ENDEKSLİ MİSYONER BİR YAPI OLUŞTURARAK ‘’DANIŞMANLIK,
EĞİTİM, ORGANİZASYON OLUŞTURMA, DENETİM’’ hizmetleri vermekteyiz.
SECCOTURK e- GÜVENLİK YÖNETİMİ : @PLATFORM
Güvenlik Departmanları ticari kaygısız (ekip+ekipman+eğitim+prosedür dörtgenli) yarı resmi bir
yapıda organizasyon iken , bu departmanın güvenliğini sağladığı, ana organizasyon ticari-markaimaj kaygılı bir yapıdadır.
Bu durumda, iyi tasarlanmış organizasyonda bir güvenlik yönetimi kaçınılmazdır. Bu tasarı Hasar
Önleme Yaklaşımlı olmak durumundadır. Bunun dışında bir yaklaşımla tasarlanan güvenlik
organizasyonları, olay sonrası müdahale-tepi vermekten daha ileri bir işleve sahip olamazlar, bu
işlev de tüm çabanın, kişisel davranış ve beceriye teslim edilmesi anlamına gelir ki; genelde kişisel
akıl ile yapılan uygulamalar skandallarla sonuçlanır.
Global tehditleri değerlendirerek, lokal riskleri tanımlayıp, rutin ve günlük eğitimlere-slogan ve
uyarılara bu tanımlamaları yansıtarak, öğrenen ve amaca yönelik tepki veren personel ve
prosedürler ise güvenliğini sağlamakla görevli olunan ana organizasyona emniyetli ve güvenli bir
çalışma alanı sağlayabilir.
İşte SECCOTURK GÜVENLİK YÖNETİMİ @PLATFORM tam da bu aşamada devreye girerek,
platforma üye olan Güvenlik Yönetimlerine, cüzi bir aidat karşılığında, sürdürülebilir güvenli iş ve
yaşam alanları, e-ortamda EĞİTİM-DANIŞMANLIK-YÖNETİMİ-BİLGİ PAYLAŞIMI hizmetleri vermek
amacıyla kurulmuştur.
Güvenlik Yönetimleri, @PLATFORM sayesinde yıllık-6 aylık-3 aylık-aylık-haftalık-günlük tehdit ve
risk tanımlamaları ile güvenlik çabasına güncellenmiş vektörel istikamet vererek koşuşturmaktan
ziyade tanımlı bir mesai içinde olabilmektedir.
@PLATFORM üyesi Güvenlik Yönetimleri; günlük personel eğitim notları, haftalık yönetici makale
ve tavsiye notları , dönemsel fiziki Güvenlik Yöneticileri buluşmalarıyla bilgi paylaşımı-tecrübe
aktarımı, yerel-resmi yönetimlerle toplantılarla, kolluk kuvvetleri hizmetlerinden daha fazla
faydalanma gibi yönetim kalitesini artırıcı faaliyetlere dahil oldukları gibi çevre ve sektörel güvenlik
ihlallerinden ve bu ihlalleri yapan kişi-kişilerden fotolu haberdar olarak önlemeli uygulama yapma
imkanı bulurla ve ve yurt dışı güvenlik AR-GE çalışmalarından daha fazla faydalanma gibi
organizasyon kalitesini artırıcı faaliyetlere, personel+tedarikçi+müşteri+misafir KARALİSTE
bilgilendirmelerine , akademik eğitim ve seminer davetlerine dahil olurlar…
@BÜLTEN
KIRMIZI BÜLTEN
BİLGİ PAYLAŞIMI
BULUŞMALAR
AKADEMİ
Günümüzde artık ana/ticari &sosyal operasyona konu tüm sektörel organizasyonlar global bir
yapıdadır. Ancak bu global yapıya destek veren Güvenlik Birimleri , hizmetinin özelliğinden dolayı
lokal /kendine has tecrübe , ekip yapısındadır ve bu yapıda olmak durumundadır. Çünkü hizmet
verdiği binanın konumu , organizasyonun İnsan Kaynağı , güvenlik ihtiyaçları/ihlalleri % 80
bölgeseldir.
Zamanla bu güvenlik birimleri , teknolojik ekipman olarak kendisini yenilese bile, kısır bir tecrübe
içinde ; analitik olmayan ölçümlerle hantallaşır . Dolayısı ile bu birimler ancak yeni tip bir güvenlik
ihlali olduktan sonra , bu ihlalin tekrarını önleyecek bir geri besleme , tedbir almaya yönelebilirler.
HOTELSSECCO @BÜLTEN:HOTELSSECCO bir çok Yaşam ve İş Alanında hizmet verdiğinden ,
herhangi bir güvenlik ihlali , herhangi birinde oluştuğunda ; tüm hizmet verdiği kurum ve
kuruluşlarda bu ihlale karşı tedbir alınmasını sağlar. Aylık HOTELSSECCO @-BÜLTEN yayınlarıyla
da bu ve benzeri konuları işleyerek , tedbirlerin detaylarından bilgi vererek pekiştirilmesini sağlar.
HOTELSSECCO KIRMIZI BÜLTEN:HOTELSSECCO RUTİN /ÖZEL/GEREKLİ ZAMANLAR
değerlendirmeleri ile tüm üyelerini HOTELSSECCO KIRMIZI BÜLTENİ ile çeşitli
global/bölgesel/lokal gelişmelere göre çeşitli teknik/sosyal/ idari/operasyonel / prosedür konularını
içeren detaylı bir kontrol listesi ve WESCO TEHDİT YER /ZAMAN GRAFİĞİ ile MAVİ –SARITURUNCU-KIRMIZI ALARM DURUMLARI 'dan haberdar ederek HOTELSSECCO RİSK/TEHDİT
KATSAYISI 'na uygun HOTELSSECCO DURUMA ÖZEL HASAR ÖNLEME YÖNETİMİ
UYGULAMALARI pozisyonuna geçilmesini sağlar…
HOTELSSECCO BİLGİ PAYLAŞIMI:HOTELSSECCO ÜYELİK SİSTEMİ ile hizmet verdiği
Konaklama Tesislerinin yetkililerinin özel bir şifre ile dahil olabilecekleri HOTELSSECCO FORUM
ve HOTELSSECCO KARA LİSTE üzerinden özel konularda bilgilendirerek bilgi alıverişinde
bulunmalarını sağlayarak olası güvenlik ihlallerini engeller.
HOTELSSECCO BULUŞMALARI:HOTELSSECCO DÖNEMSEL -AYLIK TOPLANTILARI ile
hizmet verdiği Konaklama Tesislerinin güvenlik yöneticilerinin bire bir bilgi alış verişinde
bulunmasını sağlayarak , hizmet verimliliğini artırır.
SECCO AKADEMİ:Hasar Önleme Yönetiminin uluslararası standartlarda uygulayabilen,
SECCOINTERNATIONAL'ın konaklama tesisleri Türkiye ayağı olan HOTELSSECCOTURK global
güvenlik tecrübe ve yaklaşımlarını , lokal gerçeklerle formatlayarak DENETİM-DANIŞMANLIKEĞİTİM-GERİ BİLDİRİM dörtgeninde potaladığı bir yaklaşımla konaklama tesislerinin asıl
operasyonlarını uluslararası standartta güvenlik içinde yapmasını sağlamak maksadıyla hizmet
vermek üzere oluşturulmuş akademik-profesyonel organizasyondur.
Organizasyonun uluslararası standartları ve akademik özelliği dolayısı ile merkez ofis yapısı içinde
EĞİTİM MASASI adı altında 5188 sayılı kanuna göre yapılanmış ve yetkilendirilmiş özel bir birim
bulunmaktadır…
AKADEMİK EĞİTİMLER:AREL ÜNİVERSİTESİ & SECCOTURK İŞBİRLİĞİ (AREL ÜNİVERSİTESİ SEFAKÖY YERLEŞKESİ)
KONAKLAMA TESİSLERİNDE GÜVENLİK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ:ESOP ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ–İZİN NO:(ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SALONU -FLORYA )
OTELERE ÖZEL EĞİTİMLER:OTELE ÖZGÜ HİZMET İÇİ EĞİTİMLER (ESOP ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SALONU -FLORYA veya
OTEL EĞİTİM SALONU)
ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER:SECCOINTERNATIONAL- SECCOTURK PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİMLER (ESOP ÖZEL GÜVENLİK
EĞİTİM SALONU -FLORYA )
SECCOTURK GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eski Londra Asfaltı Bulvarı Ünel İş Merkezi No: 16 Kat : 4 Beşyol-Florya / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon 0212 540 62 62 (pbx) fax: 0212 541 95 15 e-posta: [email protected]
:www.seccoturk.com
www.worldsafehotelsclub.org
www.esop.com.tr
OTEL GÜVENLİĞİNDE
ÖNLEYİCİ HİZMETLER YAKLAŞIMI
LOSS PREVENTION MANAGEMET
İŞBİRLİĞİNDE
“YILDIZLI OTELLERDE GÜVENLİK
YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI”
YILDIZLI OTELLERİN GENEL MÜDÜR/OTEL MÜDÜRÜ/OPERASYON
MÜDÜRÜ/GÜVENLİK MÜDÜRÜ ve ŞEFLERİNİ BEKLİYOR…
ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ YILDIZLI OTELLERDE GÜVENLİK YÖNETİM İLKELERİ , İLERİ
GÜVENLİK UYGULAMALARI , ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU , HASAR ÖNLEME YÖNETİM YAKLAŞIMI ,
FAALİYET VE MİSAFİR/BİNA EMNİYETİ&GÜVENLİĞİ , ELEKTRONİK-KLASİK ÖZEL GÜVENLİK
TASARRUFLARI –MEVZUAT VB., DETAY KONULARLA OLUŞTURULAN DERS PROGRAMI AKADEMİK
VE SEKTÖR & SAHA TECRÜBELİ EĞİTMENLERCE VERİLMEKTEDİR.
İLK DÖNEMİ ŞEHİR İÇİ VE DIŞI KATILIMLA 21
EYLÜL 2014 TARİHİNDE BAŞLAYACAK , %70
DEVAM ZORUNLULUĞU OLAN PROGRAMDA
SINAV SONRASINDA KATILIMCILARA
GÜVENLİK YÖNETİMİ FORMASYON BELGESİ
İLE AREL ÜNİVERSİTESİ (ARELSEM)
SERTİFİKASI VERİLİYOR , HER DÖNEM
ORTALAMA 25 KATILIMCI KABUL EDİLİYOR
DETAYLI BİLGİ İÇİN : 0(212) 540 96 96 /175-183-186-187
KATILIM İÇİN EKTEKİ FORMU 0(212) 540 97 97 FAKSLAYABİLİRSİNİZ
SERTİFİKA PROGRAMI YÖNETMENİ
SAVAŞ AYDIN
GENEL MÜDÜR
ESOP OTELCİLİK
0 532 411 38 35
[email protected]
EĞİTMENLER
ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ(ÖĞRETİM ÜYESİ/ AREL
ÜNİVERSİTESİ)
ALİ RIZA KAPLAN (AVUKAT- BİLGE HUKUK BÜROSU)
SAVAŞA AYDIN (GENEL MÜDÜR/ESOP OTELCİLİK)
NİHAT DÖNMEZ (OTEL GÜVENLİK YÖNETİM DANIŞMANI)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi No: 101 - 341296 Sefaköy, Küçükçekmece - İstanbul
http://www.arel.edu.tr/arelsem/
YILDIZLI OTELLERDE GÜVENLİK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Turizm & konaklama, klasik insanlık ihtiyaçlarındandır ve
mutlaka güvenli alanlarda yapılır. Bir alanın güvenliği ise
ölçülmekten ziyade hissedilir…Birçok güvenlik çabası,
algılan(a)mamaktan / hissedil(e)memekten şikayetçidir…
Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur.
O halde, algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir.
Bu da ancak profesyonellerce sosyokültürel entegrasyonda oluşturulmuş ve sürekli geliştirilen standartlara
ulaşmakla mümkün olmaktadır.
Turizm , ülke ekonomisinde lokomotif sektör olma yönünde ilerlemektedir.
Turizm & konaklama, klasik insanlık ihtiyaçlarındandır ve mutlaka güvenli alanlarda yapılır. Bir alanın
güvenliği ise ölçülmekten ziyade hissedilir…Birçok güvenlik çabası, algılan(a)mamaktan /
hissedil(e)memekten şikayetçidir… Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur. O halde,
algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir. Bu da ancak profesyonellerce sosyokültürel entegrasyonda
oluşturulmuş ve sürekli geliştirilen standartlara ulaşmakla mümkün olmaktadır.
Genel olarak otel yönetimleri , personel/malzeme/eğitim/prosedür dörtgeninden oluşan “Verimli Güvenlik
Çabasının” yalnızca personel ayağı ile güvenlik işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır.
Birçok yabancı kaynaklı otel/oteller zinciri müşteri/misafir memnuniyeti, marka imajı kaygısı ile ülkemiz dahil,
tüm halka firma/binalarında sektöre endeksli bazı Güvenlik Standartları oluşturmuş ve bu standartları birebir
eğitim, çeşitli aralıklı/tekrarlı yayın, haberli/habersiz/, rutin/rutin dışı zamanlı olarak denetlemelerle takip
etmekte, geliştirmektedir…
Özellikle, grup konaklama/faaliyetinden önce;haberli veya habersiz olarak otel güvenliği denetlemekte ve
sonrasında rezervasyon aşamasına geçilmektedir.Bu denetlemeler de ise bizim de kullandığımız uluslar
arası standartlar üzerinden yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
Bu profesyonel çabanın mantığı, verimli/etkin/organize olmuş Güvenlik Çabasının, Müşteri/Misafir
Memnuniyeti açısından;hissedilebilir bir kavram olmasının yanında;emlak değeri ve site imajı açısından;olası
maksatlı güvenlik ihlallerini tanımlı alan dışına kaydırabileceği akademik tecrübe üzerine kuruludur.
Dünyada belli bir yer edinmiş olan turizm & konaklama tesislerimizde ; tespit sonrası tepki veren klasik
güvenlik uygulamaları yetersiz kalmakta; ileri güvenlik uygulamalarını da içeren etki öncesi tespit ve tepki
veren Hasar Önleme Yönetimi ön plana çıkmaktadır.
Bu sertifika programı ; Yıldızlı Otellerin Genel Müdürleri , Otel Müdürleri , Operasyon Müdürleri, Teknik
Müdürler ile özellikle Güvenlik Müdür ve diğer pozisyonlardaki Güvenlik yönetmenlerinin katılımı ile
müşteri/misafir memnuniyetine endeksli , pazarlama& satış çabasına destekli olarak belli seviye ve belli
aralıklı mesai başlangıcı brifingli , tekrar katsayılı , geri beslemeli , analitik ölçümlü 144 eğitim notlu Hasar
Önleme Yönetimi yaklaşımı üzerinden ; ülkemizdeki turizm ve konaklama güvenliğini pozitif yönde bir adım
daha ileri götürmeyi amaçlamaktadır.
Özel olarak kaleme alınmış ders kitabı ile desteklenen, 32 saat süreli sertifika programı iki hafta sonu ,
toplam dört gün devam etmekte , %70 devam zorunluluğu sonrasında yapılacak sınav neticesinde başarılı
olan katılımcılara sertifikaları ve Hasar Önleme Formasyon Belgesi verilmektedir.
Program ; temel turizm ve konaklama bilgisi , özel güvenlik mevzuatı gibi temel konular sonrasında global
sektör güvenliği detaylandırılmış şekilde zengin içerik , konaklama sektöründe tecrübeli-akademik avukat ,
mimar ve özel güvenlik danışmanları tarafından yürütülmektedir.
SERTİFİKA PROGRAMI İÇERİĞİ
GÜVENLİK YÖNETİMİNE GİRİŞ
TARİHCE
MEVZUAT
ÇAĞDAŞ GÜVENLİK YÖNETİMİ
HUKUKİ YAPI
MALİ YAPI
İDARİ YAPI
SOSYAL YAPI
GÜVENLİK OPEARSYONU ELAMANLARI
EKİP
EKİPMAN
EĞİTİM
PROSEDÜR
KONAKLAMA GÜVENLİĞİ TANIMLAMA
CAN GÜVENLİĞİ
MAL GÜVENLİĞİ
İMAJ GÜVENLİĞİ
GÜVENLİK SAHA İÇERİKLERİ
FİZİKİ GÜVENLİK
MEKANİK GÜVENLİK
TEKNOLOJİK GÜVENLİK
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
FISILTI YÖNETİMİ
ÖNLEYİCİ HİZMETLER YÖNETİMİ
SEKTÖR FELSEFESİ
SEKTÖR TEHDİTLERİ
SEKTÖR RİSKLERİ
TEHDİT-ZAMAN-YER DEĞERLENDİRMESİ
DİĞER DEPARTMANLARLA İŞBİRLİĞİ
GÜVENLİK OPERASYONU
EKİP KURMA
EKİPMAN EDİNME
EĞİTİM YÖNETİMİ
PEROSEDÜR OLUŞTURMA
GÜVENLİK DÖNGÜSÜ OLUŞTURMA
TECRÜBE AKTARIMI
BİLGİ PAYLAŞIMI
İSTİHBARAT EDİNME
OLAY YÖNETİMİ
TEMEL UYGULAMALAR
GÜVENLİK VE KORUMA PLANI
ACİL BOŞALTMA
YANGIN GÜVENLİĞİ
ALARM YÖNETİMİ
OTEL GÜVENLİK UYGULAMALARI
TECRÜBELER
TAVSİYE NOTLARI
EĞİTİM NOTLARI
SENARYOLAR
RESMİ MERCİLERLE İLİŞKİLER
MEVZUAT
5188 SAYILI KANUN
İCTİHATLAR
YÖNETMELİK
GENELGELER
ÖZELGELER
SERTİFİKA PROGRAMI VE DERS KİTABI İÇERİĞİ
EĞİTİM KODLARI
SEVİYE KODLARI
1000 : ÜST YÖNETİM KONULARININ SIRA NUMARASI
2000 :GÜVENLİK ŞEFİ KONULARININ SIRA NUMARASI
3000 :VARDİYA AMİRİ KONULARININ SIRA NUMARASI
4000 :GÜVENLİK ELEMANI KONULARININ SIRA NUMARASI
5000 .ORTAK KONULARIN SIRA NUMARASI
TEKRAR KODLARI
01 : 1 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
02 : 2 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
03 : 3 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
06 : 6 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
12 :12 AYDA BİR TEKRARI GEREKEN KONULAR
STATÜ KODLARI
HM : YÖNETİM SEVİYESİ KONULAR
SC :GÜVENLİK ŞEFİ SEVİYESİ KONULAR
SL :VARDİYA AMİRİ SEVİYESİ KONULAR
SO :GÜVENLİK ELEMANI SEVİYESİ KONULAR
CM :ORTAK SEVİYE KONULAR
TANIMLAMA KODLARI
İNFO :BİLGİ MAKSATLI KONULAR
PRCD :PROSEDÜR MAKSATLI KONULAR
İNPR :BİLGİ,PROSEDÜR MAKSATLI KONULAR
BAZI EĞİTİM KONULARI
ÜNİTE KODU
ÜNİTE KONUSU
5020-CM-01-İNPR İTFAİYE TELEFONU KULLANMA VE KONTROLÜ
5019-CM-01-İNPR TELSİZ CİHAZININ KULLANIMI
5019-CM-01-İNPR TELSİZ HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN
2009-SC-01-İNPR GÜVENLİK DEPARTMANI EĞİTİM SİSTEMİ
4009-SC-01-PRDC GÜVENLİK ELEMANLARI RAPORLARI
5052-CM-01-İNPR FON ELEMANLARI(EŞGAL TARİFİ)
5018-CM-01-İNPR BOMBA İHBARINDA YAPILACAKLAR
3012-SL-02
GÜVENLİK ŞEFİ RAPORU
5017-CM-01-PRDC KOLİ VE PAKET KABULLERİ
2008-SC-03-PRDC ÖZEL POLİS VE DİĞER RAPORLAR
5016-CM-01-PRDC TELSİZ KULLANMA
5015-CM-01-PRDC MİSAFİR KARŞILAMA-UĞURLAMA
5014-CM-01-PRDC GÜVENLİK DEPARTMANI RAPORLAMA SİSTEMİ
5013-CM-02-PRDC KAZA,ÖLÜM,İNTİHAR-,DA HAREKET TARZI
5012-CM-02-İNPR TELSİZ CİHAZLARININ BAKIMI
5011-CM-02-İNPR GİRİŞ KAPILARI
5010-CM-01-İNPR SABİT NOKTA NÖBETLERİ
5009-CM-01-İNPR TELEFON HABERLEŞMESİ
4013-SO-02
VARDİYA AMİRİ RAPORU
5008-CM-02-İNPR ÖZEL VE GİZLİ BİLGİLER RAPORLAMA
5007-CM-02-İNPR DIŞ HAVUZ BÖLGESİ GÜVENLİĞİ
3032-SL-02
KAYIP EŞYA ARAMA - ARAŞTIRMA
5006-CM-02-İNPR ORYANTASYON EĞİTİMİ
5005-CM-01-İNPR DEPARTMANLARINI TANIMAK
4013-SO-01
ERSONEL GİRİŞ KAPISINDAKİ İŞLEMLER
2009-SC-03-PRDC RİSKLİ VE ÖZEL GÜNLER
5021-CM-06-PRDC YILBAŞI OPERASYONU
5022-CM-02-PRDC RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER
5023-CM-02-PRDC GECE MÜDÜRLERİ
5024-CM-01-PRDC BULUNTU EŞYA İŞLEMLERİ
5025-CM-02-PRDC BÖLGE KOLLUK KUVVETLERİ İLE İLİŞKİLER
2021-SC-01
TELSİZ ANONSLARI STANDARDİZASYONU
2043-SC-03
İL SEVİYESİNDE EMNİYET İLE İLİŞKİLERİMİZ
1003-GM-03
İŞLETMEYİ TEHTİD EDEN İHBARLARIN KAYDI
5026-CM-01-PRDC DIŞ ÇEVRE EMNİYETİNİN SAĞLANMASI
5027-CM-01-İNFO GENEL TURİZM BİLGİSİ VE OTELİMİZ
5028-CM-01-İNPR GAZ KAÇAK ALGILAMA PANELİ
5029-CM-01-İNPR ASANSÖRDE KALANLARLA İRTİBAT KURMA
3018-SL-03-PRDC TABİİ AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER (DEPREM)
3019-SL-03-PRDC TABİİ AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER (YAĞIŞ)
3020-SL-03-PRDC TABİİ AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER (FIRTINA)
5030-CM-02-İNPR TELSİZ HARİCİ VASITALI HABERLEŞMELER
5031-CM-02-İNPR CCTV SİSTEMİ
5032-CM-03-PRDC OFİS KAPILARININ KULLANIMI5033-CM-02-İNPR ASANSÖRLER VE OFİSTEN KUMANDA SI
5034-CM-02-PRDC ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİP VE TESPİTİ
5035-CM-01-PRDC DEVRİYELER ESNASINDA KONTROL ŞEKLİ
5036-CM-01-PRDC GENEL GÖZETLEME KURALLARI
5037-CM-01-PRDC DİĞER PERSONEL İLE İLİŞKİLER
5038-CM-01-PRDC FAALİYETLERİN TAKİBİ
5039-CM-02-PRDC GÜVENLİK ELEMANI KILIK KIYAFETİ
5040-CM-03-PRDC DEPARTMAN DEMİRBAŞININ MUHAFAZASI
5041-CM-02-PRDC ÜST YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME
2014-SC-03 SİVİL SAVUNMA SORUMLULUĞUMUZ
ÜNİTE KODU
ÜNİTE KONUSU
5046-CM-03-PRCD HASAR RAPORLAMA TARZI
5047-CM-03-PRCD TALİMAT GEREKTİRMEYEN BİLGİ TOPLAMA
5050-CM-01-İNPR FON ELEMANLARI
5055-CM-03-İNFO TELEFON CİHAZI KARAKTERLERİ
5056-CM-01-İNFO ÇAĞRI CİHAZI KULLANMA
2084-SC-03-İNFO GÜVENLİK DEPARTMANI GÖREV VE YETKİLERİ
5057-CM-01ÇALIŞMA GİZLİLİĞİ
5051-CM-01-İNPR FON ELEMANLARI OLAY TANIMLAMA
5002-CM-03-İNFO GÜVENLİK FELSEFESİ
3008-CL-03-PRCD YÜZLEŞTİRME
5058-CM-035188 SAYILI KANUN
5059-CM-03GÜVENLİK ELEMANLARININ KOD NUMARALARI
5060-CM-01-PRİN KRİTİK ANAHTAR DOLABI
5061-CM-01PAGE VE TELEFON CİAHZINDAN FAYDALANMA
5062-CM-03ASANSÖR KABİNİ 2. SEVİYE KULLANIMI
5063-CM-03İLK YARDIM UYGULAMALARI
5064-SL - 01BOMBA TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
5065-CM-02DİĞER DEPARTMANLARLA İLİŞKİLER
5053-CM-01-İNPR BEDEN DİLİ
5066-CM-01HIRSIZLIK VE GASP
5067-CM-03GRUPP HALİNDEKİ ZİYARETCİLER VE ARAÇLARI
5068-CM-01ANAHTAR SİSTEMİ
5069-CM-02 DOLANDIRICILAR
5070-CM-02 MİSAFİRLERE GELEN ZİYARETÇİLER
5071-CM-01-PRCD YÖNETİM İÇİNDEKİ GÖREV VE YETKİLERİMİZ
5054-CM-01-İNPR KİŞİ TANIMLAMASI
5072-CM-02 KİRACI İŞLETMELER İLE İLİŞKİLER
5073-CM-03 KORUMA HİZMETİ VE ÇEŞİTLERİ
5074-CM-01 BEDEN DİLİ YORUMLAMA
5075-CM-01 BEDEN DİLİNİ YORUMLAMANIN DEZAVANTAJLARI
3018-SL-02 SABOTAJLAR KONUSUNDAKİ ÖNLEMLERİMİZ
5076-CM-03ALARM SİSTEMLERİ
5077-CM-06 YANGIN VE YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ
5078-CM-01 ŞÜPHELİ PAKET BELİRLEME
3019-CM-02 DIŞARI MALZEME ÇIKIŞI
3035-CM-02 ARAÇLARININ TAKİBİ
3012-CM-03-PRCD OFİS ECZA DOLABI
3081-CL-03-PRCD PERSONEL TANIMA VE TANIMLAMA
3038-SL-03 HAFTALIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
3018-SL-03 TEHTİD ANALİZİ
5079-CM-F1 ECZA DOLABI TALEP KARŞILAMA LİSTESİ
5080-SL-03 ZARARLI HAYVANLARIN UZAKLAŞTIRILMASI
5081-SO-02-İNPR SİLAHLI MİSAFİR KABULÜ
5082-CM-03GÜVENLİK OPERASYONU FORMLARI
3018-CL-F2 GÖREV DEĞİŞTİREN PERSONEL
5083-CM-01-PRCD ÇİÇEK KABUL TARZI
5084-CM-03 KÜÇÜK YAŞTAKİ MİSAFİRLER
3081-SC-F4 İŞTEN AYRILAN PERSONEL
5048-SL-F1 KRİTİK BÖLGE GİRİŞ ÇIKIŞ FORMLARI
5042-CM-01-PRDC ARAÇ TRAFİĞİ
5043-CM-01-PRCD BASINLA İLİŞKİLER
5001-CM-03-İNFO
GÜVENLİK NEDİR
5044-CM-02-İNPR
ACİL TELEFONLAR LİSTESİ
5045-CM-02-PRDC GÜVENLİK OFİSİ KAPALI BÖLÜMLER OFİSİ
Download

seccoturk danışmanlık dökümanı