T.C.
KÜTAHYA İLİ
İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ
S.
K.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
:
:
:
27/02/2014
08
14.00
GELEN EVRAKIN
No
No
DAİRESİ
TARİHİ
No’su
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZETİ
1
049
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1993 Model Doğan SL
Binek Oto-Tüplü Aracın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre satış işi ihalesi, (3.000 TL)
2
050
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1988 Model Asfalt
Distribitörü Fatih 145-22 Aracın; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (10.000 TL)
3
051
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1979 Model Mercedes
1513 Vinç Kamyon Aracın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine göre satış işi ihalesi, (10.000 TL)
4
052
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1992 Model Fatih 16225 Akaryakıt Tankeri Aracın; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (10.000 TL)
5
053
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1986 Model Caterpıllar
D7-G Dozer iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine göre satış işi ihalesi, (40.000 TL)
6
054
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1994 Model Pİ-1061
Lastik Tekerli Yükleyici iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (15.000 TL)
7
055
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1989 Model Hitachi EX220 Ekskavatör iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (40.000 TL)
8
056
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1984 Model Eder-M825
Lastik Tekerli Ekskavatör iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (25.000 TL)
9
057
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1994 Model Hidromek
MHMK Kanal Kazıcı iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (10.000 TL)
10
058
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1989 Model Dresser
412B Motoscraper iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre satış işi ihalesi, (55.000 TL)
11
059
İl Özel İdare
23/01/2014
025
İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1989 Model Linda HT30
Forklift iş makinesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre satış işi ihalesi, (4.000 TL)
12
060
İl Özel İdare
13/02/2014
040
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez Yoncalı
Kaplıcalarında bulunan kafeteryanın yıkılması sonucunda atıl
durumda kalan tefriş malzemelerinin; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 51/a maddesine göre satış işi ihalesi,
(19.940 TL+KDV)
…/..
-2-
S.
K.
GELEN EVRAKIN
No
No
DAİRESİ
TARİHİ
No’su
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZETİ
13
061
İl Özel İdare
20/02/2014
048
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli, Merkez Alipaşa
Mahallesi 5 pafta, 1635 ada, 85 parselde kayıtlı (Eski Vali
Konağı) 1.599,96 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde kat karşılığı
yapılan inşaat yüklenici tarafından tamamlanmış olup, kabul
komisyonunun hazırladığı inceleme raporunun görüşülmesi,
14
062
İl Özel İdare
24/02/2014
1635 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Yenidoğan
Mahallesi (Atakent Karşısı) İl Özel İdare Hizmet Binası ana
girişindeki bekçi kulübesinin yanında T.C Ziraat Bankası Kütahya
Şubesinin icarında bulunan ATM ünitesi yerinin kira süresinin
uzatılması ile ilgili talebin görüşülmesi,
15
063
İl Özel İdare
24/02/2014
1636 Kütahya İli, Merkez İlçe, Güvem Köyü, maliği Kübra BOZBAY’
a ait 134 ada, 37 ve 38 nolu köy yerleşik alan sınırı dışında kalan
parsellerin tevhidine ilişkin tanzim edilen değişiklik tasarımı ile
ilgili talebin görüşülmesi,
16
064
İl Özel İdare
24/02/2014
1637 Kütahya İli, Simav İlçesi, Kestel Belde Belediyesi sınırları
içerisinde yer alan, J22.D.10.D.3.D Pafta, 164 ada 57 ve 89 nolu
parsellerin tevhit, ifraz ve yola terki ile ilgili talebin görüşülmesi,
17
065
İl Özel İdare
24/02/2014
1639 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Dumlupınar
İlçesindeki 2013 yılı Yatırım Programına alınmış olan
Yemekhane+3 derslik binanın yapılacağı alan üzerinde bulunan
prefabrik okul binasının şu anki mevcut hali ile tehlike arz etmesi
sebebi ile mahalli imkanlarla yıktırılarak kaldırılması ile ilgili
talebin görüşülmesi,
Şerif YILMAZ
Vali
Download

025 İl Özel İdaresi makine Parkında bulunan 1993 Model Doğan SL