T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hamza Altınsoy, İSG Uzman Yrd.
[email protected]
Haci Ahmet Yildirim
[email protected]
Mayıs, 2014
İstanbul
İklim Değişikliği
Islak Küre Hazne Sıcaklığı (WBGT)
ENSEMBLES Projesi
Türkiye’nin Batısında Yaşan(abilecek)mış
Olası Kayıplar
WBGT && İşçi Verimliliği İlişkisi
Sonuç
İnsan sağlığına ciddi zararları
vardır
Dış ortamlarda çalışan işçiler
yüksek sıcaklıktan
etkilenmektedir
Türkiye iklim değişikliğinden
en çok etkilenen bölgelerinden
birinde yer almaktadır
Tnw: Doğal Islak hazne Sıcaklığı
Ta: Hava Sıcaklığı
Tg: Küre Sıcaklığı
RH: Bağıl Nem
WBGT = 0.7* Tnw + 0.3* Tg
WBGT = 0.7* Tnw + 0.2* Tg + 0.1*Ta
(DIŞ ORTAMLAR İÇİN)
(İÇ ORTAMLAR İÇİN)
WBGT = 0.567* Ta + 3.94 + 0.393* ( RH/100* 6.105*
exp(17.27* Ta /(237.7 + Ta )))
Avustralya Meteoroloji Bürosu
KURU HAVA
SICAKLIĞI
NEM
WBGT
ISLAK HAZNE
SICAKLIĞI
KÜRE
SICAKLIĞI
ENSEMBLES, Avrupa Birliği Projesidir.
Bölgesel İklim Modellerinin 25km/50km ile bütün
Avrupa için veriler üretilmiştir.
Hava Sıcaklığı ve Nem, Hava Akım Hızı ve Basınç
verileri kullanılmıştır.
1970-2000 && 2020-2050 dönemleri çalışılmıştır.
İncelenilen bölge Türkiye’nin batısıdır.
Normal İş Ağır İş
Çok Ağır İş
25% Dinlenme 31.5
29
27.5
26.5
50% Dinlenme
32
30.5
29.5
28
75% Dinlenme
32.5
32
31.5
31
Çalışma Yok
39
37
36
34
ARALAR
Hafif İş
Hafif kıyafetler giyen işçiler için NIOSH(ACGIH) tarafından tavsiye
edilen işin ağırlığına bağlı Dinlenme süreleri için Sınır WBGT değerleri
27-5 °C ile 29.5 °C arasında D27.5 29.5 °C ile 31.5 °C arasında D29.5
31.5 °C ile 36 °C arasında D31.5 ve 36 °C nin üstünde olduğu D36
DLP=100*[{( D27 *0.25 )+(D27.5 *0.5) + D29*0.75)+(D31.5*1)}/TDA
•Kjellstrom T., Kovats R.S., Lloyd S.J., Holt T. And
Tol R.S., 2009b, The direct impact of climate change
on regional labor productivity, Archives of
Environmental & Occupational Health,64(4),217-227.
Altinsoy H. , Yildirim H. A.,
Öztopal A. "Projections of
labor productivity over
Eastern Mediterranean
region by using
ReGCM4.1.1" ,International
Conference on Regional
Climate - CORDEX 2013, 4-7
kasım,2013,Belçıka
http://cordex2013.wcrpclimate.org/
Altinsoy H. ve Yildirim H. A. «Doğu Akdeniz
Bölgesindeki Hirham Modeli Sonuçlarının
İşçi Verimliliği Projeksiyonu» ,III. Türkiye
İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2013, 3-5
Haziran,2013,İtü, İstanbul
http://www.tikdek.itu.edu.tr/
İlkbahar mevsiminde iki periyotta işçi verimliliğindeki yüzdelik kayıp
Yaz mevsiminde iki periyotta işçi verimliliğindeki yüzdelik kayıp
Sonbahar mevsiminde iki periyotta işçi verimliliğindeki yüzdelik kayıp
Yıllık bazda iki periyotta işçi verimliliğindeki yüzdelik kayıp
• İLKBAHAR&SONBAHAR mevsimlerinde Adana,
Mersin, İzmir ve Aydın yöresinde işçi
verimliliğindeki düşüş %0.5-1.5 (%1-3.5)
aralığındadır.
• SONBAHAR’daki kayıp, İLKBAHAR’a göre daha
fazladır.
• Gelecekte, çalışanların verimliliklerindeki kaybın
daha da artacağı öngörülmektedir.
• Asıl kayıp, YAZ aylarında yaşanmaktadır.
• Geçmişte, İzmir, Aydın, Mersin ve Adana da %3-18
aralığında kayıp varken, gelecekte kaybın %25 lere
çıktığı yerler öngörülmektedir.
• İzmir’in altındaki tüm Ege’de ve bütün Akdeniz
kıyılarında kayıplar öngörülmektedir.
• İç Anadolu Bölgesindeki kaybın, %1 lerden %7-8 lere
varabilir.
Altınsoy H. And
Yıldırım H.A., 2013,
Labor productıvıty
losses over
Western Turkey in
the 21th century as
a result of alteration
in WBGT,
International
Journal of
Biometeorology(rev
isited).
Download

İSKELET VE KAS SİSTEMİ (Bir MakroErgonomi Uygulaması)