Download

Sk 19,23-40 „V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení