Mesleki Eğitim Kursları
COURSES
5 Aralık 2014 12:00 - 15:00
5 December 2014 12:00 - 15:00
Kurs No / Courses Nr. : K1 / Mardin
Konu / Subject : ROBOT Programlama 101 / Introduction to Robot
Programming
Kursu Veren / Trainer : KUKA / Ahmet KULAKSIZ
Kurs No / Courses Nr. : K2 / Urfa
Konu / Subject : Yapay Görme 101 / Introduction to Artificial View
Kursu Veren / Trainer : E3TAM / Ali Sami GÖZÜKIRMIZI
Kurs No / Courses Nr. : K3 / Elazığ
Konu / Subject : Machine Safety
Kursu Veren / Trainer : SICK / Makine Emniyeti konusunda
Arda AKÇORU ile Harald SCHMIDT birlikte eğitim verecekler
Kurs No / Courses Nr. : K4 / Kars
Konu / Subject : PLC / PAC (ePAC)
Kursu Veren / Trainer : SCHNEIDER ELECTRIC / Nejla IŞIKCAN
Kurs No / Courses Nr. : K5 / Van
Konu / Subject : Hareket Kontrol Teknikleri 101 / Introduction to
Motion Control Technics
Kursu Veren / Trainer : HKTM
Kurs No / Courses Nr. : K6 / Erzurum
Konu / Subject : Pnömatik 101 / Introduction to Pnomatic
Kursu Veren / Trainer : FESTO
Kurs No / Courses Nr. : K7 / Erzincan
Konu / Subject : Yazılım / Software - Data Acquisition IoT
Kursu Veren / Trainer: Ludre / E3TAM
Not : Kurslara giriş kongre delegelerine ücretsizdir.
Note: Courses are free for the congress delegates.
28
ULUSLARARASI İLERİ OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ 2014
Download

Kurs No / Courses Nr. - Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon