İÇİNDEKİLER
1.
ÜRÜN TANITIM ...............................................................................................................2
2.
UYARILAR .......................................................................................................................2
3.
GİRİŞ...............................................................................................................................3
4.
PERGO TANITIM..............................................................................................................4
4.1 GENEL TANITIMI............................................................................................................. 4
4.1.1 PERGO HABERLEŞME BAĞLANTISININ YAPILMASI............................................................................. 4
4.1.2 HID KART OKUYUCU BAĞLANTISININ YAPILMASI ............................................................................ 4
4.1.3 FMS/CANBUS BAĞLANTISININ YAPILMASI..................................................................................... 4
4.1.4 GİRİŞ/INPUT BAĞLANTILARIN YAPILMASI ..................................................................................... 5
4.1.5 ÇIKIŞ/OUTPUT BAĞLANTILARIN YAPILMASI ................................................................................... 5
4.1.6 RS232 BAĞLANTILARIN YAPILMASI ............................................................................................ 5
5.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ.............................................................................................6
6.
GARANTİ ŞARTLARI ........................................................................................................9
7.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR ..........................................................9
Değerli Müşterimiz,
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür eder, hayırlı günlerde kullanmanızı temenni ederiz.
Saygılarımızla.
Fideltus A.Ş.
KILAVUZA GENEL BAKIŞ
Bu kılavuz Fideltus Araç Takip ve Güvenlik Sistemi (bundan sonra Pergo olarak anılacak) donanımlarına
ek aparat olarak takılan harici giriş/çıkış ve Araçlardan FMS/Can bilgilerinin alınması için gerekli olan
donanım (bundan sonra PergoCan olarak anılacak) montajının yapılması, kullanılması ve ilk ayarlarının
yapılması için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazı kurmaya ve kullanmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyunuz.
Bu kılavuzdaki bilgilerin dikkate alınmaması halinde Fideltus’ un sorumluluk kabul etmeyeceğini ve
Pergo ve PergoCan ürününün garantisi kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.
Bu kullanım kılavuzu, Pergo ve PergoCan ürünlerinin bilinçli ve güvenli kullanmanız için önemli bir kaynak
olduğundan mutlaka saklayınız.
1. ÜRÜN TANITIM
PergoCan Donanımı
2. UYARILAR
Lütfen cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz. Kullanma kılavuzunun
okunmaması sebebiyle oluşabilecek herhangi bir problem şirket sorumluluğu dışındadır.
Cihazı, bu kitapta belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmayınız. PergoCan donanımı sadece
Pergo F60 cihazı ile kullanılmalıdır.
Cihazın iç kapağını kesinlikle açmayınız. Garanti etiketlerini yırtmayınız. Aksi halde cihaz, garanti kapsamı
dışında kalır.
Cihazı ıslatmamaya özen gösteriniz. Cihaz üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz. Aksi halde tamir edilemez
hasarlara sebebiyet verebilirsiniz. Cihaz herhangi bir şekilde ıslaklığa maruz kaldıysa enerji kablolarını
çekiniz, hava üfleyen bir kompresörle üzerindeki su birikintilerini kurutunuz ve yetkili servise başvurunuz.
Temizlik için kesinlikle alkol ve benzin gibi uçucu çözeltiler kullanmayınız.
Cihazı 35 V DC tan daha yüksek bir enerjiye doğrudan bağlamayınız.
Üretici firma tarafından onaylanmamış diğer donanımları cihaza takmayınız.
3. GİRİŞ
PergoCan, Pergo cihazının üzerindeki özelliklerin yetersiz kaldığı uygulamalarda araçlarda kullanılabilen
FMS/Canbus, harici Giriş/Çıkış, HID okuyucu ve RS232 haberleşmesi için kullanılabilecek harici bir
donanımdır. Donanım üzerinde aşağıdaki ek özellikle bulunmaktadır.

Pergo Haberleşme Portu
1 adet

FMS/Canbus haberleşme portu
1 adet

Input Kontroller
4 adet

Output Kontroller
2 adet

RS232 haberleşme portu
1 adet

HID haberleşme ve enerji portu
1 adet
4. PERGO TANITIM
4.1 GENEL TANITIMI
4.1.1 Pergo Haberleşme Bağlantısının Yapılması
PergoCan donanımına bağlantısı yapılan tüm çevre birimi bilgilerinin Pergo cihazına aktarılması için
kullanılır.
Pergo donanımında takılı bulunan haberleşme kablosunun ilgili renkleri, PergoCan aparatının ilgili
girişlerine bağlanmalıdır.
Pergo
PergoCan
Kırmızı
A1
Mavi
A2
Kahverengi
A3
Sarı
A4
4.1.2 HID Kart Okuyucu Bağlantısının Yapılması
HID okuyucusundan oluşan sürücü tanıma biriminden elde edilen bilgilerin PergoCan donanımına
iletilmesi için kullanılır. HID okuyucuları 5V enerji ile çalıştığı için HID okuyucusu enerjisi PergoCan
donanımından alınmalıdır.
PergoCan donanımı ile bağlantısı sağlanacak HID kart okuyucu donanımının kabloları aşağıdaki gibi
bağlanmalıdır.
PergoCan
HID
B1
Kırmızı (+)
B2
Siyah (-)
B3
Yeşil
B4
Beyaz
4.1.3 FMS/Canbus Bağlantısının Yapılması
Araçların FMS veya Canbus bilgilerinin alınması için kullanılır. Araç FMS/Canbus bilgilerini sağlayan
kablolar ile PergoCan donanımı FMS/Canbus bağlantısı yapılmalıdır. Araçta FMS/Canbus bilgisini
sağlayan kablolar farklılık gösterebileceği için montaj işlemi FMS/Canbus bağlantısını yapabilecek bir
personele yaptırılmalıdır.
PergoCan
FMS/Canbus
A7
CAN-H
A8
CAN-L
4.1.4 Giriş/Input Bağlantıların Yapılması
Pergo cihazı üstünde bulunan standart giriş sayısının yetersiz olduğu uygulamalarda PergoCan donanımı
üzerindeki ilgili portlar kullanılmalıdır.
PergoCan
Giriş/Input
A5
A6
B3
B4
HID okuyucusunun
kullanılmadığı durumlarda
kullanılabilir.
4.1.5 Çıkış/Output Bağlantıların Yapılması
Pergo cihazı üstünde bulunan standart çıkış sayısının yetersiz olduğu uygulamalarda PergoCan donanımı
üzerindeki ilgili portlar kullanılmalıdır.
PergoCan
Giriş/Input
B5
B8
4.1.6 RS232 Bağlantıların Yapılması
Pergo cihazı üstünde bulunan standart RS232 sayısının yetersiz olduğu uygulamalarda PergoCan
donanımı üzerindeki ilgili RS232 bağlantısı kullanılır.
PergoCan
RS232
B6
TX
B7
RX
5. ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ
MERKEZ SERVİS
FİDELTUS İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ
NİSPETİYE CADDESİ E3 BLOK KAT:16
ETİLER 34337 İSTANBUL
TEL
: +90 (212) 317 60 00
FAX
: +90 (212) 317 60 49
ONLINE SERVİS
WEB
: www.pergo.com.tr
MAIL
: [email protected]
Yetkili servislerimizin güncel listesine yukarıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Değerli Müşterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmet vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz.
Bu nedenle size daha yakın olabilmek için internet sitemizdeki erişim formlarından faydalanabilirsiniz.

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürünü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.

Ürünü özendirme aracılığı ile edinmiş iseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili
servisimize giderek onaylattırınız.

Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, tüketici ilişkileri
merkezine başvurunuz.

Teknik servisteki işiniz bittiğinde hizmet fişi almayı unutmayınız. Alacağınız bu fiş ileride
ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
Üretici Firma : FİDELTUS İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Adresi
: AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ NİSPETİYE CADDESİ E3 BLOK KAT:16 ETİLER
34337 İSTANBUL
Tel
: +90 (212) 317 60 00
Fax
: +90 (212) 317 60 49
MALIN CİNSİ
: TAKİP VE GÜVENLİK CİHAZI EK APARATI
KUL.ÖMRÜ
: 7 YIL
SATICI FİRMA
İMZA
KAŞE
TEL
TÜRK MALI
GARANTİ KARTI
SATIŞ TARİHİ ve FATURA NO:
SATIN ALANIN ADI
:
SATIN ALANIN ADRESİ
:
MARKA:
PergoCan
CİNSİ:
TAKİP VE GÜVENLİK
CİHAZI EK APARATI
MODELİ:
PC-1
SERİ NO
:
________________________________________________________
BELGE İZİN TARİHİ
BELGE NO
GARANTİ SÜRESİ
2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ
Bu
garanti
belgesinin
kullanılmasına 4077 sayılı
kanun ile bu kanuna
dayanılarak
hazırlana
garanti belgesi uygulama
esaslarına
dair
tebliğ
uyarınca TC Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
ve Rakabetin Korunması
Genel Müdürlüğün’ ce izin
verilmiştir.
6. GARANTİ ŞARTLARI








Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve kullanıcının hatasından
kaynaklı arızalar garanti kapsamında tamir edilemez.
Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için Garanti belgesi ve fatura mutlaka servise ibraz
edilmelidir. Aksi durumlarda tamir yapılmaz.
Ürünlerin servise teslim edildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde kullanıcıya bilgi verilir, ürün
en geç 30 iş günü içerisinde teslim edilir. Arızalı ürünler direkt servis merkezine gönderilmelidir.
Gönderimdeki gecikmeler servis süresine dâhil değildir.
Ürünün onarımı Fideltus’ un merkezinde veya servisinde yapılacaktır. Olabilecek tüm sevkiyat
masrafları tüketici tarafından karşılanacaktır.
Tüketiciler bayi ve servisler ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları firmamıza, yazılı olarak
(mektup/ faks/e-posta ) bildirmek durumundadırlar.
Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurulabilir.
7. GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR







Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
Ürünle beraber kullanılan ve önerilenler dışında olan yazılım, donanım, arabirim aksesuar veya
sarf malzemelerinden; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakım, kalibrasyon veya yanlış
kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifakasyonlarına aykırı işletimden, hava tesisatının
yetersizliği, malın aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik devrelere zararlı,
aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, darbe elektrik, nakliyat, doğal afetlerden
kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı
dışındadır.
Fideltus’ un onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması, tamir
edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan
bir servisin/satıcının/şahsın/kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arızalar garanti
kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin-kapak-ön panel) bozulması, kırılması,
çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
Garanti belgesinin, ürün üzerindeki orijinal seri numaraları, garanti etiketleri ve mühürlerin
kaldırılması veya tahrip edilmesi durumlarında, ürün, garanti kapsamı dışında kalır.
Garanti kapsamı dışındaki durumlarda malın bakımı veya tamiri gerçekleştirildiğinde, Fideltus’
un belirlediği servis ücreti geçerlidir.
Ürünün tamir sürecindeki her türlü, bilgi - kar - iş - pazar kaybı ile netice zararları ve mali
sorumlulukları kabul edilemez. Bu kayıplar ile ilgili Fideltus’ un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Yukarıda belirtilenler, yegâne garanti haklarıdır. Yazılı ya da sözlü açık veya zımni başka herhangi
bir garanti verilmemektedir. Ürünlerin tanıtım veya kullanım kılavuzunda belirtilen dışında
herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda garanti verilmemektedir.
Download

İÇİNDEKİLER