MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye AB Ortaklık Konseyi AB ortak
tutum belgesi
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 23
Haziran’da Lüksemburg’da yapılacak 52. oturumunda Birlik kanadının bir yandan Türkiye ile
ilişkilerin önemine atıf yaparken diğer yandan da son dönemde atılan bazı adımlardan
duyduğu rahatsızlıkları dile getirmesi öngörülüyor.
Son dakika değişikliği olmaması halinde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile AB
Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun birlikte temsil edeceği toplantıya ilişkin
AB’nin taslak tutum belgesinde, “Türkiye, dinamik ekonomisiyle Avrupa kıtasının refahına
değerli katkı sağlayan bir aday ülke ve AB’nin önemli bir ortağıdır” ifadesi kullanıldı.
KIBRIS ÇAĞRISI
Anadolu Ajansı’nın ulaştığı taslak belgede, tüm çağrılara karşın Türkiye’nin Ek Protokol’ü tam
ve ayrımcılık yapmaksızın uygulamadığı, bu adımın atılmasının müzakere sürecinde belirgin
bir canlanmaya neden olabileceği kaydedildi.
Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkilerini normalleştirme konusunda ilerleme
kaydetmemesinin üzücü olduğu ifade edilen belgede, “Artık daha fazla gecikme olmaksızın
ilerleme bekleniyor” denildi.
Belgede, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin devamına
ilişkin desteğinden duyulan memnuniyet de dile getirildi.
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀ i“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Belgede aktif ve inanılır katılım müzakerelerinin önemine vurgu yapılarak Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının açılmasıyla yakalanan ivmenin korunmasının her iki
tarafın yararına olduğu belirtildi.
Belgede, “AB, özellikle hukukun üstünlüğüyle temel haklar ve özgürlükler alanlarındakiler
olmak üzere Türkiye’deki reformlar açısından çapa olmayı sürdürmeli” ifadesi yer aldı.
Türkiye’nin müzakerelerin hızını, açılış kriterlerini yerine getirerek ve ilgili belgelerdeki
kurallara uyarak artırabileceği vurgulanan taslakta, “AB, Türkiye’yi 5 numaralı Kamu Alımları,
8 numaralı Rekabet ve 19 numaralı Sosyal Politika ve İstihdam fasıllarının açılış kriterlerini
karşılama yönünde adım atmaya davet eder” denildi.
AB’nin başka başlıklarda ilerlemeyi dört gözle beklediği de belgedeki vurgular arasında yer
aldı.
Türkiye’nin bölgesel rolünün öneminin hatırlatıldığı belgede, “AB’nin enerji güvenliği de dahil
olmak üzere Türkiye’nin stratejik konumunun altı çizilir” ifadesi kullanıldı.
Başta şiddetten kaçan Suriyelilere sağlanan insani destek olmak üzere, AB’nin Türkiye’nin
Suriye’deki rolünün farkında olduğu belirtilen taslakta, Irak’ta kaçırılan Türkler konusunda
Türkiye’yle dayanışma içinde olunduğuna dikkati çekildi.
TERÖRLE MÜCADELE MEMNUNİYETİ
Türkiye ile AB arasında terörle mücadele alanında yürütülen aktif diyalogdan duyulan
memnuniyetin dile getirildiği belgede, bu diyaloğun özellikle yabancı savaşçılar alanında
daha fazla güçlendirilmesi gereği üzerinde duruldu.
PKK’nın AB’nin terörist örgütler listesinde yer aldığını hatırlatan AB, Kürt sorununun
çözümüne yönelik görüşmelere tam destek vererek tüm taraflara süreci ilerletmek için daha
fazla angajmana girme çağrısında bulundu.
REFORM TEŞVİĞİ
Son yasal düzenlemelerden ciddi endişe duyulduğu vurgulanan taslak belgede, bunların
yargının bağımsızlığı, güçler ayrılığı ve ifade özgürlüğü üzerinde ters etki yaratabileceği
belirtildi.
Son aylarda çok sayıda polis, yargı mensubu ve memurun görev yerinin değiştirilmesi ve
görevden alınması da AB tarafından ciddi endişe kaynağı olarak değerlendirildi.
Belgede, “AB, Türkiye’yi özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına
saygıyı tam olarak garanti altına alan uygun kontrol ve dengeleri sağlayacak reformlar
üzerinde çalışması konusunda teşvik etmeyi sürdürüyor” denildi.
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Göstericilere yönelik aşırı güç kullanımının sürdüğüne dikkati çekilen taslakta, AB’nin
toplanma özgürlüğüne yönelik genel yaklaşımdan duyduğu endişeye de yer verildi.
Bağımsız, tarafsız ve etkili bir yargının Türkiye’nin AB katılım süreci açısından önemine atıf
yapılan belgede, son yasal düzenlemenin geçen yıllarda sağlanan ilerlemenin altını kazma
riskine işaret edildi.
SİVİL-ASKER DENGESİ DEĞİŞTİ
Son darbeye yönelik soruşturmanın ve yasal düzenlemeye getirilen değişikliklerin sivil-asker
ilişkilerindeki dengede sivil yetkililer lehinde değişiklik yarattığını belirten AB, güvenlik
birimleri üzerindeki sivil gözetimin sağlamlaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Basın özgürlüğünün temel bir değer olduğuna işaret edilen taslakta, uygulamada medyaya
getirilen kısıtlamaların, açılan davaların, sık ve orantısız internet yasaklarının ve terör
yasasının geniş yorumlanmasının endişeye neden olduğuna da belgede yer verildi. Sosyal
medyayı yasaklamaya yönelik inisiyatiflerinin büyük endişe yarattığı, Anayasa
Mahkemesi’nin erişimi güvence altına alan kararlarından duyulan memnuniyet de AB’nin
altını çizdiği unsurlar arasında yer aldı.
Tak
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Download

Türkiye AB Ortaklık Konseyi AB ortak tutum belgesi