LOGO
Erasmus +
Staj Hareketliliği
Oryantasyonu
Staj Faaliyeti Nedir?
ĠĢletmeler
Eğitim merkezleri
AraĢtırma Merkezleri
iĢletme tanımına uyan diğer
kuruluĢlar
“ĠĢletme” Tanımına Giren
KuruluĢlar
“ĠĢletme” Tanımına Girmeyen
KuruluĢlar
Büyüklükleri, yasal statüleri ve
faaliyet gösterdikleri ekonomik
sektör ne olursa olsun,
 Avrupa Topluluğu Kurumları
* Özel veya kamuya ait her tür
kurum/kuruluĢ
* Sosyal ekonomi dahil her tür
ekonomik faaliyette bulunan
giriĢimdir.
 AB programlarını yürüten
kuruluĢlar
 Misafir olunan ülkedeki
ulusal diplomatik temsilcilikler
(Büyükelçilikler gibi)
Staj Yapabileceğim Kurumları
Nereden Bulabilirim?
1
2
3
4
Bölüm Koordinatörleri
Sanayi ve Ticaret Odaları
Aracı Kurumlar
Erasmus ofisinin önerdiği staj yerleri
STAJ YERİ ÖRNEKLERİ
● Ġibf Fak. Bölümleri: UETD ülke temsilcilikleri , dernekler,
üniversitelerin erasmus ofisleri
● Mühendislik Fak. Bölümleri: Üniversiteler, ġirketler
● Edebiyat Fak. Bölümleri: AraĢtırma Merkezleri, Akademiler,
Müzeler, üniversitelerin erasmus ofisleri.
● Ziraat Fak. Bölümleri: Üniversiteler
Staj Yapabileceğim Kurumlara
Nasıl Başvuracağım?
Motivasyon Mektubu
ÖzgeçmiĢ
MOTĠVASYON MEKTUBU NASIL YAZILMALI?
● İyi bir motivasyon mektubu, staj yapmak istediğiniz kuruma
kendinizi tanıtmanız açısından çok önemlidir. Kendiniz, kişiliğiniz,
deneyim ve beklentileriniz hakkında önemli bilgiler içermelidir.
● Motivasyon mektubunun sadece sizin tarafınızdan (başka biri
tarafından değil) yazılması ve doğru olmayan hiçbir bilgiyi
içermemesi son derece önemlidir. Kendiniz hakkında yanlış izlenim
vermekten kaçının. Öte yandan uygun görünmese bile doğru olan
her şeyi yazın.
● Unutmayın ki, staj yapmak istediğiniz kurum sadece mektubunuzda
bahsettiğiniz şeyleri bilecektir. Bu yüzden kendinizi son derece
dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde anlatmalı ve kendinize ait canlı ve
doğru bir tablo çizmelisiniz. İyi bir motivasyon mektubu, staj yapmak
istediğiniz kurumun diğer başvuru sahipleri yerine sizi tercih etme
yönündeki kararını kolaylaştıracaktır.
● Motivasyon mektubunu yazarken gideceğiniz yerin
güzelliğinden çok staj yapmak istediğiniz kurumun
yaptığı işe duyduğunuz ilgiyle ilgili yazı yazın.
● Ayrıca bilgi ve deneyimlerinizi staj yapacağınız kuruma
verebileceğiniz katkılardan bahsetmeniz de faydalı
olabilir.
Motivasyon mektubu Ģu sorulara yanıt vermelidir:
●
●
●
●
●
Kimsiniz?
Eğitim ve nitelikleriniz.
“Resmi” bir iş deneyiminiz var mı?
Neden kurumumuzda staj yapmak istiyorsunuz?
İlgi duyduğunuz alanlar nelerdir? Boş vaktinizde
neyle ilgilenirsiniz?
● Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir?
● Yurtdışında bulunma ya da yabancılarla (başka
ülkelerden insanlar) karşılaşma konusunda hiç
deneyiminiz oldu mu?
● Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir?
Giderken…
●
●
●
●
●
●
●
Kabul Belgesi
Training Agreement
Hibe sözleşmesi
Euro Hesabı
Hesap Dilekçesi
Pasaport-Vize
Uçak Bileti
Training Agreement Nasıl Doldurulur?
● Not: Eğitiminin son yılında zorunlu stajı bulunan
ve bu stajı erasmus faaliyeti kapsamında
gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler
bölümlerinden zorunlu stajın yurt dışında
tamamlanabileceğine dair onay yazısını da diğer
belgeler ile getirecekler.
Gelirken…
• Erasmus staj süresini ve yaptığın çalışmaları
belirten Sertifika (Certificate)
• Staj Raporu
• Pasaport- Vize fotokopisi
●KONAKLAMA VE YAŞAM MALĠYETĠ
● Erasmus programına katılan birçok öğrencinin aklını
kurcalayan ortak soru yurtdışında ne kadar masraf
yapacağıdır.
● Ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da yaşam
maliyetleri ülkeden ülkeye, şehirden şehre, semtten
semte farklılıklar göstermektedir. Gideceğiniz kurum
ile bu konuda iletişime geçip gerekli bilgi ve desteği
mutlaka almalısınız.
● Gideceğiniz kurum konaklama imkanı sunuyorsa bu
sizi büyük bir yükten kurtarır.
● Gitmeden önce mutlaka konaklama organizasyonunu yapın.
Eğer kurumunuz konaklama imkanı sağlayamıyorsa ya da
yurtlar dolduysa kalacak yer bulmak için eğitim başlangıç
tarihinden bir süre önce gideceğiniz ülkeye varmanızda yarar
vardır.
HĠBELER
• Erasmus hibeleri UA tarafından üniversite aracılığıyla
karşılıksız olarak verilir. Daha önce Vakıflar Bankası
açtırmış olduğunuz EURO hesap numaranızı Mutlaka
koordinatörlüğe bırakmanız gerekmektedir.
• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını
karşılamaya yönelik değildir. Sadece maddi bir destektir.
• Alacağınız hibe dışında size harcamalarınız için (uçak
bileti, kalacak yer, vs.) ödeme yapılmayacaktır.
•
Hibeler %80 i gidiş evraklarını tam ve eksiksiz ofisimize
teslim edildikten sonra, %20’u ise dönüş evraklarını teslim
ettikten sonra Euro hesabınıza yatırılır.
Hibe Tutarları:
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İrlanda,
İtalya, Lihtenştayn, Norveç,
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
Kesimi, Almanya, Yunanistan,
İzlanda, Lüksemburg, Hollanda,
Portekiz, Slovenya, İspanya,
Türkiye
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya,
Macaristan, Letonya, Litvanya,
Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya
400
● Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?
Haziran 2004 itibari ile Schengen ülkeleri tarafından mecburi
kılınan ve 3 ay için 30.000 EURO teminat istenen seyahat sigortası
çeşididir.
● Niçin Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmalısınız?
Yurtiçi veya yurtdışı seyahatleriniz sırasında seyahatinize bağlı olarak
ortaya çıkabilecek hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerini
seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.
Sağlık sigortası yaptırırken nelere dikkat
etmeli ne kadar süreyi kapsamalı?
● Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortasını tercih ediniz.
Gittiğiniz ülkenin sigortasını da yaptırabilirsiniz. Sigortaların
içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır
● Gideceğiniz ülkede kalacağınız dönemi kapsayan seyahat
sağlık sigortası yaptırın
● İçerisinde türkçe'ye ek olarak ingilizce metnin bulunmasına
dikkat edip, bu belgeyi yanınızda götürün.
● Sağlık sigortası belgesi olmadığı durumlarda öğrencinin gittiği
ülkede sağlık sigortası yaptırması istenmektedir.
.
Önemli Tarihler
07 Kasım 2014 tarihine
Kadar Kabul Mektubu Ofise
Teslim Edilecek
2 Ocak 2015 tarihine kadar Orijinal Kabul Mektubu
Training Agreement teslim edilecek
Hibe SözleĢmesi
Hesap No Bildirim Dilekçesi
- vize ve pasaport fotokopisi
Gitmeden 2 ay önce ofisle irtibata
geçilerek vize pasaport
ĠĢlemleri baĢlatılacak.
-Uçak bileti ofise teslim
edilecek ve hibe iĢlemleri
baĢlatılacak.
BAġARILI BĠR ERASMUS DEĞĠġĠMĠ
ĠLETĠŞĠM
Koordinatörlüğümüzde oluşan iş yoğunluğu
nedeniyle, herhangi bir konuda iletişime
geçmek isterseniz
[email protected] adresine
e-posta göndermeniz işlerin aksamaması
açısından önemlidir. Telefon ve yüz yüze
görüşme talepleri daha sonraki adım
olmalıdır. Mailleriniz en kısa sürede
cevaplanacaktır.
Ofis Görüşme
Günleri&Saatleri
30
Download

AB Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Yerleştirme Hareketliliği