Download

1. Vymezte prostor, ze kterého mohu vidět v zrcadle obraz bodu A: A