çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 1 ] Çankırı
Uzak Çağların
Yakın Kenti…
Çankırı’da Neolitik Devir’den (M.Ö.
7000-5000) bu yana kesintisiz bir
yaşamın hüküm sürdüğü bilinmektedir. Çankırı sırasıyla Hitit, Frig,
Kimmer,
Pers,
Büyük
İskender,
Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment,
Candaroğlu ve Osmanlı dönemlerini
yaşamıştır. Bizans döneminde Germanikopolis ve Gangra, daha sonra
Kengri olarak adlandırılan il, Cumhuriyet Dönemi’nde Çankırı adını
almıştır.
• Sakaeli Kaya Mezarları / Orta İlçesi
2
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
• Büyük Camii / Merkez
• Rıfkı Kamil Urga Araştırma Merkezi / Merkez
• Tuz Mağarası’nda Bir Heykel Çalışması / Merkez
3
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 2 ] Kalkınma Potansiyeli
Kuzey
Anadolu’nun
Parlayan
Yıldızı
Çankırı,
tarihe
yaptığı
katkının
yanında
bölgenin
kalkınmadaki potansiyelini de yansıtmaktadır.
Sahip olduğu dinamik nüfusu, zengin yer altı ve yer üstü
kaynakları, sanayi altyapısı, üniversitesi, geçmişten bugüne
ulaşan Yaran Kültürü, ulaşım imkanları, tarihi, doğası ile
kalkınma liginde üst sıraları hak etmektedir.
Genel Bilgiler
Nüfus
Nüfus Yoğunluğu
Toplam Yüzölçümü
Ormanlık Alan / Toplam Yüzölçümü
İlçe Sayısı
Kaynak: TÜİK, 2013
4
190.909
25 (kişi sayısı/km2)
7.492 km2
%22.4
12
• Şehir Merkezi
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
• Tren Garı / Merkez
• Yamaç Paraşütü / Bayramören İlçesi
• Ilgaz Kayak Merkezi / Ilgaz İlçesi
5
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 3 ] Doğal Güzellikler
Doğanın Tüm
Güzellikleri
Çankırı’da
Çankırı, güneyde Ankara ve Kırıkkale, doğuda Çorum,
kuzeyde Kastamonu batıda da Bolu ve Karabük illeri ile
çevrilidir. 7.492 km2 yüzölçümü ile Çankırı alan büyüklüğü
itibarıyla ülkemizin 38. kenti konumundadır.
Rakımı 730 metre olan Çankırı’nın %22’si ormanlarla
kaplıdır. İl merkezinde tarihi Tuz Mağarası, Ilgaz İlçesi’nde
Yıldız Tepe Turizm Merkezi ve Kırkpınar Yaylası, Orta
ilçesinde Sakaeli Peri Bacaları ve Korgun Alpsarı Göleti
ildeki başlıca doğal güzelliklerdir.
6
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
• Ilgaz
Çankırı, sahip olduğu doğal
güzellikleri ile turizme önemli
katkı sağlamaktadır.
• Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi / Ilgaz İlçesi
• Tuz Heykel Çalışması
• Sakaeli Peribacaları / Orta İlçesi
• Alpsarı Göleti / Korgun İlçesi
7
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 4 ] Çankırı’da Turizm
Çankırı’da
Turizm
Potansiyeli
Çankırı turizm çeşitliliği açısından önemli bir merkezdir.
Çankırı’da kış turizmi başta olmak üzere, inanç turizmi ve
sağlık turizmi açısından önemli yerler bulunmaktadır.
Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi yeni açılan kayak pistleri ve
mekanik tesisleriyle kayak severlerin ilgisini çekmektedir.
Ayrıca bu alanda otel yatırımlarına tahsis edilebilecek kamu
arazileri de bulunmaktadır.
Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden biri olan Hacı
Murad-ı Veli’nin Eldivan’daki Türbesi, il merkezinde bulunan
Taşmescid, Çivitçioğlu ve Buğday Pazarı Medreseleri inanç
turizmi açısından önemli merkezlerdir.
Çavundur’da bulunan termal tesisler ve il merkezi
yakınındaki Tuz Mağarası sağlık turizmi açısından önemli
değerlerdir.
8
• Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi / Ilgaz İlçesi
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
• Tarihi Ahşap Köprü / Bayramören İlçesi
• İnandık Vazosu
• Çankırı Yaran Meclisi
• Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi / Ilgaz İlçesi
9
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 5 ] İşgücü Potansiyeli
İşgücü
Çankırı,
genç ve dinamik nüfus
yapısına sahiptir.
Çankırı’da organize sanayi bölgelerinin olduğu
ilçelerde ve il merkezinde öne çıkan sektörlere
paralel olarak sanayi kültürü oluşmuştur.
Ayrıca, Çankırı Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü’nün, ilimizde diğer paydaş
kuruluşlarla birlikte yürüttüğü istihdamı
geliştirmeye yönelik programlar büyük
önem taşımakta ve kalifiye insan gücüne
değer katmaktadır.
10
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Cinsiyete Göre Nüfusun Yaş Dağılımı, 2013
Çankırı, yaş
gruplarına göre
nüfus dağılımı
açısından yoğun bir
şekilde genç nüfus
barındırmaktadır.
Bu dağılım
yatırımcılar için
istihdam yönünden
önemli bir avantaj
sağlamaktadır.
11
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 6 ] İnsan Kaynağı
Beşeri
Sermaye
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı’nın potansiyelini
yansıtacak şekilde atılımlar gerçekleştirmektedir. Sanayi,
ziraat ve sağlık alanları için meslek yüksek okulları ile teknik
personel ihtiyacını karşılarken, bünyesindeki 6 fakülte ile
de ilimize ve bölgeye nitelikli çalışanlar sunmaktadır.
Yeni kampüs alanının inşası sonucu ilimizdeki öğrenci sayısı
hızlı bir şekilde artmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliğine
yönelik yapılan çalışmalarla da üniversite sanayici açısından
bir çözüm ortağı niteliği kazanmaktadır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Orman Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi başta
olmak üzere 6 fakültesi ile sanayicinin nitelikli beyaz
yakalı ihtiyacını karşılamaktadır. Farklı ilçelerdeki 4 meslek
yüksek okulu ile de ilimizle bütünleşen üniversitemiz, aynı
zamanda ilçelerimizi de cazip yatırım merkezleri konumuna
getirmektedir.
İlimizde ara eleman altyapısını sağlayan teknik liselerin de
yoğun olarak bulunması, ilimizin önemli bir potansiyeline
işaret etmektedir. Böylelikle yatırımcı şehir veya bölge
dışından personel taşımak durumunda kalmayacaktır.
12
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Lise Adı
Bölümler
Şehit Hakkı Çelik Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu
Meslek Lisesi ve Çok Programlı Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
19 Mayıs Çok Programlı Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alanı, Giyim Üretim Teknolojisi Alanı, Muhasebe ve Finansman Alanı
Eldivan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı, Acil Tıp Alanı
Atatürk Çok Programlı Lisesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Muhasebe ve
Finansman Alanı
Ilgaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı, Hemşirelik Alanı, Diş Protez Alanı
Ilgaz Milli Piyango Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
Kızılırmak Çok Programlı Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Muhasebe ve Finansman Alanı
Korgun Çok Programlı Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alanı
Kurşunlu Çok Programlı Lise
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Muhasebe ve
Finansman Alanı
Çankırı Gazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı, Hemşirelik Alanı, Acil Tıp Alanı
Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanat ve Spor Lisesi
Müzik Alanı, Resim Alanı
Çankırı Tarım Meslek Lisesi
Tarım Teknolojileri Alanı
Çankırı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ahşap Teknolojisi Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı,
İnşaat Teknolojisi Alanı, Makine Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç
Mekân Tasarımı Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alanı
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Elsanatları Teknolojisi Alanı,
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetler Alanı
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı, Muhasebe ve Finansman Alanı
Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi
Ahşap Teknolojisi Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı
Şabanözü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Yapraklı Çok Programlı Lisesi
Muhasebe ve Finansman Alanı
13
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 7 ] Sanayi Altyapısı
Yatırımcının
Yeri Hazır
Korgun İlçesi’nde bulunan Çankırı-Korgun OSB, 1977
yılında 73 hektar alanda kurulmuştur. Atık su arıtma tesisi
dâhil olmak üzere altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış
olup doğalgaz dağıtım şebekesi proje aşamasındadır.
Çerkeş İlçesi’nde bulunan Çerkeş OSB, 2002 yılında 122
hektarlık bir alan üzerine kurulmuş ve altyapı çalışmaları
devam etmektedir.
Şabanözü İlçesi’nde bulunan Şabanözü OSB, 2005 yılında
57 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş ve aradan geçen
sekiz yılda altyapısı önemli ölçüde tamamlanmıştır.
Yakınkent OSB Çankırı Merkez Tüney Köyü sınırlarında
2012 yılı sonunda 593 hektar alan üzerinde kurulmuştur.
Büyük bir lastik firmasının yatırım yapacağı bu OSB,
Türkiye’nin en hızlı kurulan organize sanayi bölgelerinden
biri niteliğindedir.
Ayrıca, ilimizde küçük sanayi siteleri (KSS) de bulunmakta
ve yatırımcılarımızın ara madde ve yan sanayi ihtiyaçları
buradaki yerleşik firmalarca tedarik edilebilmektedir.
14
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
OSB Adı
Kuruluş Yılı
Toplam Alan (ha)
Sektörel Yapı
Çankırı - Korgun
1977
73
Tekstil, gıda, metal, tarım
malzemeleri, plastik ürünler
Çerkeş
2002
122
Orman ürünleri, plastik ürünler,
yalıtım malzemesi üretimi
Şabanözü
2005
57
Elektrikli eşya, elektronik,
mobilya, plastik ürünler, tekstil
Yakınkent
2012
593
Kauçuk ürünler (araç lastikleri)
Kastamonu
Gösterim
50-75
Samsun - Amasya
Karabük - Zonguldak
Alan (ha)
Organize Sanayi Bölgeleri
100-125
Bolu - İstanbul
600-800
İstihdam (kişi)
800-1.000
1.000-1.200
Faal
Faaliyet
Çorum
Faal Değil
Ankara
Kırıkkale - Çorum
Diğer
Küçük Sanayi Sitesi
Havaalanı
Ana Karayolu Bağlantısı
Demiryolu
Ankara
15
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 8 ] Ulaşım
Ulaşım
İmkânları
Çankırı yatırımcıların ulaştırma maliyetlerini azaltmaları
açısından çeşitli opsiyonlara sahiptir. Çankırı, Lizbon
(Portekiz)’dan, İran’a kadar uzanan uluslararası D-100 (E80) karayolu üzerinde bulunmaktadır. İlimiz ayrıca İstanbul,
Ankara ve Samsun gibi büyükşehirlere yakın mesafede
bulunmaktadır.
16
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Havayolu
Çankırı, Esenboğa Uluslararası
Havalimanı’na 115 km ve Kastamonu
Havalimanı’na da 106 km mesafededir.
Denizyolu
Çankırı, İnebolu Limanı’na 200 km
mesafededir.
Karayolu
Avrupa’dan başlayan ve İran’a kadar
uzanan uluslarası E-80 karayolu
Çankırı’dan geçmektedir.
Demiryolu
Çankırı-Irmak-Ankara-Kayseri ve ÇankırıKarabük-Çatalağzı-Zonguldak hatlarında
demiryolu ağına da sahip olması ilimizi yük
taşımacılığı açısından oldukça avantajlı bir
konuma getirmektedir.
17
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 9 ] Yatırım Alanları
Potansiyel
Yatırım
Alanları
18
Çankırı zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, sanayi kültürü
ve eşsiz konumu ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Çankırı’da çeşitli sektörler için yatırıma uygun altyapı
bulunmakla birlikte özellikle turizm, madencilik, hayvancılık,
imalat sanayi ve hizmet sektörlerinin yatırımcılar için uygun
olacağı düşünülmektedir.
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Potansiyel Yatırım Alanları
İmalat Sanayi
Yatırım Gerekçesi
Sanayi Kültürünün Varlığı
Organize Sanayi Bölgeleri
Teşvikler
Turizm
Hazır Yatırım Alanlarının Varlığı
Doğal, Kültürel ve Antik Miras
Teşvikler
Tekstil
Genç Nüfus
Tekstil Kültürü
Teşvikler
Madencilik
Hayvancılık
Hizmet Sektörü
Zengin Maden Rezervleri
Nakliye için Demiryolu Altyapısı
Teşvikler
Kırsal Kalkınma Destekleri
Teşvikler
Genç Nüfus
Üniversite
Sosyal Alan İhtiyacı
19
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 10 ] Teşvik
Yeni Teşvik
Sistemi
Sosyo-ekonomik
gelişmişlik
endeksine
göre
yapılan
değerlendirmeye göre Çankırı, 5. derece gelişmiş iller
kategorisinde yer almakta olup; yeni teşvik sisteminde çok
avantajlı destekleri yatırımcılara sunmaktadır.
Çankırı, ülkemizin en gelişmiş bölgelerine en yakın mesafede
bulunan gelişme potansiyeli en yüksek ilimizdir. Organize
sanayi bölgelerine yapılacak yatırımlarda da Doğu Anadolu
İlleri’ne sağlanan desteklerden faydalanılabilmektedir.
20
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
İstanbul
Samsun
Çankırı
Ankara
Çankırı - 5. Derece Gelişmiş
İstanbul - Ankara - 1. Derece Gelişmiş
Samsun - 3. Derece Gelişmiş
Metropollere Uzaklık
Km
Nüfus
Ankara
135
4.9 Milyon
İstanbul
472
13.9 Milyon
Samsun
329
1.3 Milyon
21
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 11 ] Teşvik Uygulamaları
Teşvik
Uygulamaları
ve Destek
Unsurları
Genel Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
KDV İadesi
22
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç olmak üzere böl-
Genel Teşvik Sisteminden yararlanacak
ı Gö
Genel Teşvik
Uygulamaları
zetmeksizin
Asgari 500.000
a
Se
ktö
r
ım
tır
rım
Ay
TL
Y
ge ayrımı yapılmaksızın 500.000 TL’lik asgari yatırım tutarını sağlayan yatırımlar için sunulan uygulamadır.
yatırımlar, Teşvik Belgesi kapsamında
yapacakları makina ve teçhizat, ithal
ve yerli teslimleri KDV’den ve Gümrük
Vergisinden istisna edilir. Genel
Teşvikten yararlanacak yatırımlar için
Teşvik Belgesi başvurusu Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı tarafından kabul
Yat
ırı
ı mı
edilmektedir.
m Yeri Ayr
G öze t m e k s iz in
23
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 12 ] Bölgesel Teşvik
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
24
Gelişme potansiyeli en yüksek illerden biri olan Çankırı
yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır.
Bölgesel teşvik kapsamında %90’a varan vergi indirimi,
700 bin TL’ye varan faiz desteği, 7 yıla varan sigorta primi
işveren hissesi desteği, bedelsiz yatırım yeri desteği,
alınacak makine ve teçhizatta KDV ve gümrük vergisi
istisnası uygulanmaktadır.
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgenin kalkınması için öncelik verilen sektörlerde Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen asgari yatırım
tutarını aşan, bulunduğu bölgedeki şartları sağlayan yatırımlar için sunulan uygulamadır.
OSB’
dek
i
Eks Yat
t ra ı
K
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
Kü
m el
G
e n m e ve A R
Ya t ı r ı m l a r ı
Bölgesel teşvik uygulamalarından
yararlanacak yatırımlar için Kuzey
Öncelik A
r
z
Ed
Ya
e
t
ı
r
ı
m
lar n
ım Tutarını
atır
Y
ya n
i
ar Sağla
g
s
De
s
Se
a
lar
r ım t k ı
a
n
ne
e
l
k
r
te örle
t
k
Anadolu Kalkınma Ajansı sürecin
başından sonuna kadar yatırımcıya
ücretsiz danışmanlık hizmetleri
sağlamaktadır.
E
25
A
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 13 ] Destek Unsurları
Bölgesel
Teşvikte
Destek
Unsurları
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
%90’a varan vergi indirimi
%35’e varan yatırıma katkı oranı
Faiz Desteği
700.000 TL’ye varan faiz desteği
Sigorta Primi İşveren Hissesi
%50’ye varan yatırıma katkı oranı
7 yıla varan sürelerle
Gümrük Vergisi Muafiyeti Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
26
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Bölgesel Teşvik Uygulaması - ÖRNEK
Çankırı’da Bir OSB’de
Yatırımcı İstanbul’dan geliyor.
100 Kişilik İstihdam
İstanbul’da lastik imalatı teşvik edilmiyor.
3 Milyon TL’lik Lastik İmalatı Yatırımı
Çankırı’da 1 milyon TL’nin üzerindeki lastik imalatı yatırımları teşvik ediliyor.
27
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Bölgesel Teşvik Uygulamaları - Örnek
Çankırı'da Yapılan Yatırımda Sağlanan Destekler
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
1.500.000 TL
Vergi İndirimi
1.050.000 TL
Faiz Desteği *
147.000 TL
K.D.V. İstisnası **
324.000 TL
Gümrük Vergisi Muafiyeti ***
Değişkendir
Yer Tahsisi
Toplam Destek
Yatırıma Teşvik Oranı
Bedelsizdir
3.021.000 TL
%101
Aynı Yatırım İstanbul’da Olsa
Toplam Destek
Yatırıma Teşvik Oranı
324.000 TL
%11
Çankırı’da bir OSB’de yapılan 3 milyon TL’lik yatrımın %101’i teşvik belgesi kapsamında geri dönmektedir.
Çankırı’da asgari 1 milyon TL ve üzeri lastik yatırımları bölgesel teşvik kapsamında desteklenmektedir. Ancak
İstanbul’da bu sektör bölgesel teşvik kapsamında değildir.
* Bir yıl vade için hesaplanmıştır.
** Yatırımın %60’ı makine/teçhizat olarak kabul edilmiştir.
*** Makine/teçhizat cinsine ve menşe ülkeye göre değişken olduğundan hesaplanmamıştır.
28
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Bölgesel Teşvik Sistemi
Desteklenen Sektörler
Asgari Yatırım Tutarları
500 bin TL
Entegre Damızlık Hayvancılık Yatırımları Dahil Olmak Üzere Entegre
Hayvancılık Yatırımları
500 bin TL
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
1 milyon TL
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
1 milyon TL
Tekstil Ürünleri İmalatı*
500 bin TL
Giyim Eşyası İmalatı
500 bin TL
Bavul, El Çantası, Saraciye, Ayakkabı vb. İmalatı
1 milyon TL
Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç), Hasır ve Buna Benzer
Örülerek Yapılan Maddelerin İmalatı
10 milyon TL
Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı
1 milyon TL
İlaç/Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin
İmalatı
500 bin TL
Patlayıcı Madde İmalatı
500 bin TL
İç ve Dış Lastik İmalatı
Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı (Fırınlanmış Kilden, Kiremit,
1 milyon TL
Biriket, Tuğla Ve İnşaat Malzemeleri, Çimento, İnşaat Amaçlı Beton Ürünleri,
Hazır Beton, Harç, Çok Katlı Yalıtım Camları Hariç)
1 milyon TL
Demir-Çelik Dışındaki Ana Metal Sanayi, Metal Döküm Sanayi
1 milyon TL
Metal Eşya
1 milyon TL
Makine ve Teçhizat İmalatı
1 milyon TL
Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makineleri İmalatı
1 milyon TL
Elektrikli Makine ve Cihazları İmalatı
1 milyon TL
Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı
500 bin TL
Tıbbi Aletler Hassas ve Optik Aletler İmalatı
Motorlu
Kara
Taşıtları
Yatırımı
50
milyon
TL;
Motorlu
Motorlu Kara Taşıtı ve Yan Sanayi
Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımı 1 milyon TL
1 milyon TL
Mobilya İmalatı (Sadece Plastikten İmal Edilenler Hariç)
3 yıldız ve üzeri
Oteller
100 öğrenci
Öğrenci Yurtları
500 metrekare
Soğuk Hava Deposu Hizmetleri
1 milyon TL
Lisanslı Depoculuk
500 bin TL
Eğitim Hizmetleri (Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri Dahil, Yetişkinlerin
Eğitilmesi ve Diğer Eğitim Faaliyetleri Hariç)
Hastane: 500 bin TL - Huzurevi: 100 kişi
Hastane Yatırımı, Huzurevi
500 bin TL
Akıllı Çok Fonksiyonlu Teknik Tekstil
500 bin TL
Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisleri
50 milyon TL
Kömür Gazı Üretimi (Sentez Gazı)
10 dekar
Seracılık
* Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon TL, diğer yatırım konularında 1 milyon TL
29
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 14 ] Büyük Ölçekli Yatırımlar
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
30
Ülkemizdeki sanayi dönüşümünü hızlandırmak, katma
değeri yüksek ürünleri üretebilmek ve ülkemizin 2023
vizyonuna uygun olarak hedeflenen 500 milyar $ ihracat
rakamını yakalamak amacıyla bölge ayrımı gözetmeksizin
belirlenmiş asgari yatırım tutarının üzerinde gerçekleşen
yatırımlara sağlanan desteklerdir.
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Bu destek kapsamında alınacak makine ve teçhizat için KDV ve Gümrük Vergisi istisnası, %90’a varan
Te
k
jik
üşümünü Sa
ğ
l
ay
an
Büyük
Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
D ön
Teknoloji Y
oğu
n
n
la
Ülkem
izin
lo
no
O
vergi indirimi, 7 yıla varan sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlanmaktadır.
Her
Bölgede
31
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Sigorta Primi İşveren Hissesi
%15’e varan yatırıma katkı oranı
7 yıla varan sürelerle
Gümrük Vergisi Muafiyeti Desteği
Vergi İndirimi
%90’a varan vergi indirimi
%45’e varan yatırıma katkı oranı
Yatırım Yeri Tahsisi
32
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki - Asgari Yatırım Tutarları ve Sektörler
Sektörler
Asgari Tutar
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1 milyar TL
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 milyon TL
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 milyon TL
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 milyon TL
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 milyon TL
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 milyon TL
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 milyon TL
Elektronik Sanayi Yatırımları 50 milyon TL
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 milyon TL
İlaç Üretimi Yatırımları 50 milyon TL
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 milyon TL
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
50 milyon TL
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar* 50 milyon TL
* Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere
entegre madencilik yatırımları dahil)
33
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 15 ] Stratejik Yatırımlar
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
34
Büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerimizin, ara malı
ithalat bağımlılığını azaltacak Ar-Ge içeriği yüksek katma
değerli ürünleri üretecek yatırımlar stratejik yatırımlar
olarak değerlendirilmektedir.
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Stratejik Yatırımların Teşviki
Bölge farkı gözetmeksizin asgari 50 milyon TL üzerindeki ithalata bağımlılığı azaltacak yatırımlarda, alınacak
makine ve teçhizat için KDV ve Gümrük Vergisi istisnası, %90’a varan vergi indirimi, 7 yıla varan sigorta
primi işveren hissesi desteği, bedelsiz yatırım yeri, 50 milyon TL’ye varan faiz desteği ve bina inşaat
harcamaları için KDV iadesi destekleri sağlanmaktadır.
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
İt
i
S o h a la t D e ğ e r le
e n n B i r Yı l İt i b a ri y
az 5
an
0 m i lyo n $ ol
Asgari %
4
0K
Değer
a
Ü
r
e t e t ma
n
As
g
5 0 ari
Mi
l
mlılığı
Bağı
a
t
k
a la a l t a c a
h
z
A
İt
%50
İthala ’den
tla
Ka F
r
ı
n
las
az ılana
ş
rı
Tuta
ım
tır L olan
a
Y nT
yo
Stratejik yatırımların teşviki
kapsamında desteklenecek
yatırımlar için Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı sürecin başından
sonuna kadar yatırımcıya
ücretsiz danışmanlık hizmetleri
sağlamaktadır.
35
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Sigorta Primi İşveren Hissesi
%15’e varan yatırıma katkı oranı
7 yıl boyunca
Gümrük Vergisi Muafiyeti Desteği
KDV İadesi
Bina-İnşaat harcamaları için
Vergi İndirimi
%90’a varan vergi indirimi
%50’ye varan yatırıma katkı oranı
Faiz Desteği
50 milyon TL’ye kadar
Yatırım Yeri Tahsisi
36
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Yatırımcıya Nakdi Kaynak
Sağlıyoruz
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, sağladığı mali destek programları ile KOBİ'lerin teknik, mali ve kurumsal
kapasitelerini güçlendirmektedir.
Geri ödemesiz ve %50'ye varan oranlarla proje başına 500.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır.
37
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
[ 16 ] Finansman Kaynakları
Diğer
Finansman
Kaynakları
38
Teşvik Sistemi ve KUZKA Mali Destekleri dışında ilimizde
çeşitli
kurumlar
tarafından
uygun
şartlarda
yatırım
finansmanı desteği etkin bir şekilde sağlanmaktadır.
çankırı yatırım ortamı > TR82 Bölgesi
Çankırı’da Sizin için Çalışan Birileri Var!
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı Yatırım Destek Ofisi,
firmalarımızın ve yatırımcılarımızın sorunları ile ilgilenmek üzere hizmet vermektedir.
• Genel teşvik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi.
• Bölgesel yatırımların, büyük ölçekli yatırımların ve stratejik yatırımların teşvik başvurularında ise
danışmanlık sağlanması.
• Ücretsiz danışmanlık hizmetleri (yatırım finansmanı, yatırım yeri alternatifleri, izin ve ruhsat süreçleri ve
diğer teknik destekler, kamu kurumları ile ilişkiler vb.)
• Eğitim desteği (girişimcilik, dış ticaret, ihracat işlemleri vb. konular)
39
Download

Cankiri Yatirim Ortami 22.05.indd