F A S – 1. T Ü R K Ü R Ü N L E R İ F U A R I
5 – 8 Mart 2015
Kazablanka – Fas
İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
Lütfen Faks / E-posta ile İletiniz :0(212) 520 15 26 / [email protected] / [email protected]
FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Ünvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web Sayfası
Üyesi Bulunduğu Oda
Sicil No.
Vergi Dairesi
Vergi No
SERGİLEME ALANI
Minimum Stand Alanı 12 m2 olup, Talep Eden Firmalara 12 m2 Katları Verilebilir.
NOT: Talep edilen m2’nin “X” ile işaretlenmesi gerekmektedir.
12 m2
24 m2
36 m2
48 m2
FUARDA YER ALACAK ÜRÜNLER
Fas-1.Türk Ürünleri Fuarı A’dan Z’ye tüm sektörlere açıktır.
Ürünler Odamızın Vereceği Ağırlık, Hacim Limitleri Çerçevesinde Sınırlandırılacaktır.
ÖDEME PLANI
1 2 M 2 K A T I L I M B E D E L İ : 4.800 E U R O
1. Ödeme
2. Ödeme
: 1800 EURO
: Bakiye
Banka Bilgileri: Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam – İstanbul Şubesi İstanbul Ticaret Odası Hesabı – Şube Kodu: 055
EURO Hesap No : 60651949
IBAN No
: TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:
Stand inşaatı, aydınlatma, nakliye, gümrük, sigorta işlemleri, Fuar Katalogunda firma bilgilerinin yer alması, yurtdışı tanıtım hizmetleri,
profesyonel ikili görüşmelerin düzenlenmesi, devlet desteği başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi, Fuar esnasında iletişim ve ikram
hizmetleri
Tam Yetkili Yönetici
FİRMA YETKİLİLERİ
Fuar Çalışmalarından Sorumlu Yetkili
Ad, Soyad
:
Ad, Soyad
:
Unvan
:
Unvan
:
GSM
:
GSM
:
Fuar çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası’nın “ödeme planına” uyacağımızı, fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin
tarafımızca gerçekleştirileceğini, Türk Ürünleri Fuarı projesi kurallarını kabul edeceğimizi, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm
belgelerin teslim edileceğini, ilgili gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, iştirakten vazgeçmemiz halinde, firmamız
tarafından ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, nakliye organizasyonunda organizatör tarafından
belirlenecek limitlere uyacağımızı kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının
uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede
belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan
alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
TARİH ....../....../.......
YETKİLİ İSİM VE SOYADI / UNVAN
…………….......................................
…………….......................................
FİRMA KAŞESİ VE İMZA
Download

1-Turnuva Komitesi Oluru - Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl