ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ
HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
Kasım 2014
GAE
GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
Anketin Amacı
• 29 Haziran 2014 tarihinde referanduma sunulan
Anayasa değişikliklerinin halk tarafından
reddedilmesinin nedenini araştırmak.
• Ayrıca bu araştırma ile kişilerin eğitim seviyesi,
yaş ve gelir durumlarına göre siyasi yönelimelerini
araştırmak.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
Kapsam:
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim
yerlerindeki mahalleler.
Uygulama Zamanı:
• 2-9 Kasım 2014 tarihleri arasında 43 Anketör tarafından uygulanmıştır.
Örnekleme Yöntemi:
• Araştırmanın örnekleme yöntemi, çok aşamalı tabakalı basit rasgele örneklemedir.
İlçelerde bulunan mahallerde uygulanması gereken anket sayısı seçmen oranlarına
göre saptanmış, daha sonra ise örneğe çıkan mahallelerde sistematik seçim
yöntemi kullanılarak anket yapılacak haneler belirlenmiştir. Anket yapılan
mahallelerde cinsiyet ve yaş grubu kotası uygulanmak suretiyle toplam 894 kişi ile
anket gerçekleştirilmiştir.
Uygulama Yöntemi:
• Örneğe çıkan hanelerde bulunan 18+ yaştaki yalnızca bir KKTC vatandaşı seçmen ile
yüz yüze anket uygulanmıştır.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
Bölüm 1.
Demografik Özellikler
•
•
•
•
•
Cinsiyet
Meşguliyet
Yaş
Eğitim Durumu
Aylık Gelir
CİNSİYET
KADIN
46%
ERKEK
54%
Diğer Meşguliyet
Öğrenci 6%
5%
Ev hanımı
16%
Devlet
çalışanı
Özel sektör
17%
çalışanı
34%
Emekli
22%
Yaş Dağılımı 18-24
70 ve üzeri
8%
4%
60-69
16%
25-35
22%
50-59
19%
36-49
31%
Üniversite
üstü
3%
Eğitim Dağılımı
Üniversite
22%
ilkokul
23%
Lise
35%
ortaokul
14%
Bir Okul
Bitirmedi
3%
4001 veya
üstü
6%
Aylık Gelir
3001-4000
13%
2001-3000
29%
Yok
19%
1001-2000
29%
500-1000
4%
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
Bölüm 2.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TUTUM
•
•
•
•
•
•
•
•
Anayasa değişikliği ile ilgili oyunuzun doğrultusu ne idi?
Sizce anayasa değişikliğine “hayır” denmesinin nedeni nedir?
Sizce anayasa değişikliğine “evet” denmesinin nedeni nedir?
Karar verirken kimi veya neyi dikkate aldınız?
Anayasa değişikliğinin yeniden gündeme gelmesini istiyor musunuz?
Sizce anayasa değişikli ne şekilde olmalı ve oylanmalı?
Anayasa ile ilgili oylama seçimlerle birlikte mi olmalı; tek başına mı olmalı?
Ayni oylama bugün yeniden yapılsa, oy doğrultunuz değişir mi?
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları uyarınca, 29
Haziran 2014 tarihinde yapılan Halkoylaması
sonuçları .
Lefkoşa,
Seçmen sayısı
Oy kullanan seçmen sayısı
175 258
122 642
Geçerli oy sayısı
Seçime katılma oranı
Evet oylarının toplamı
Hayır oylarının toplamı
112 240
% 69.98
42 288
69 952
29 Haziran 2014 Anayasa Referandum Sonucu
Evet
38%
Hayır
62%
Anayasa değişikliği ile ilgili oyunuzun doğrultusu ne idi?
Oy
Kullanmadım
18%
Evet
29%
Hayır
53%
Anayasa değişikliği ile ilgili oyunuzun doğrultusu ne idi?
(Oy Kullanmayanların çıkarılmış şekli ile)
Evet
35%
Hayır
65%
Sizce anayasa değişikliğine “hayır” denmesinin nedeni
nedir?
60,0
52,7
50,0
40,0
30,0
20,0
13,8
17,4
8,2
10,0
2,9
2,3
2,7
Oylama seçimle aynı
gün yapıldığı için
Değişiklikler hep
birlikte paket olarak
oylandığı için
Diğer
0,0
Değişiklikler halk Halk değişiklikleri tam
tarafından beğenilmedi olarak bilmediği için
Değişiklikler yeteri
kadar halkla
tartışılmadığı için
Halk siyasilerden
yararlı bir iş
beklemediği için
Sizce anayasa değişikliğine “evet” denmesinin nedeni
nedir?
40,0
35,5
31,1
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
13,8
11,3
10,0
2,9
5,0
4,8
0,7
0,0
Değişiklikleri
beğenildiği için
Kişilerin
desteklediği
parti öyle
istediği için
Meclisteki
partilerin tümü
de “evet” dediği
için
Bir değişiklik
olabileceğini
görmek için
Çıkarları İçin
Bilinçsizlik
Diğer
Karar verirken kimi veya neyi dikkate aldınız?
25,0
21,0
20,7
18,2
20,0
15,0
10,0
12,4
8,1
10,3
9,3
5,0
0,0
Partimin
Partililerin
Sivil toplum
Medyadan
Sosyal medyayı
liderinin ne
söylediklerine örgütlerinin ne aldığım bilgilere takip ederek
dediğini dikkate
baktım
dediğine baktım
göre karar
karar verdim
aldım
verdim
Kendi Fikrim
Diğer
Anayasa değişikliğinin yeniden gündeme gelmesini istiyor
musunuz?
Hayır
30%
Evet
70%
Sizce anayasa değişikliği ne şekilde olmalı ve oylanmalı?
45,0
42,2
37,4
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
13,5
15,0
6,9
10,0
5,0
0,0
Her değişiklik ayrı olarak
oylanmalı
Değişiklikler bir arada
oylanmalı
Tamamen yeni bir Anayasa
hazırlanıp oylanmalı
Fikrim yok
Anayasa ile ilgili oylama seçimlerle birlikte mi olmalı; tek
başına mı olmalı?
Fikrim yok
Seçimlerle
7%
birlikte olmalı
16%
Tek başına
olmalı
77%
Ayni oylama bugün yeniden yapılsa, oy doğrultunuz
değişir mi?
Evet,
değişir
20%
Hayır,
değişmez
80%
Anayasa değişikliğine Evet diyenler ayni oylama bugün
yeniden yapılsa, oy doğrultunuz değişir mi?
Evet
Değişir
22%
Hayır
Değişmez
78%
Anayasa değişikliğine Hayır diyenler ayni oylama bugün
yeniden yapılsa, oy doğrultunuz değişir mi?
Evet
Değişir
17%
Hayır
Değişmez
83%
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI
HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI
BÖLÜM 3:
GENEL SİYASAL EĞİLİMLER
•
•
•
•
•
Siyasal görüşünüzü nasıl tanımlarsınız?
Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
Bugün genel seçim olsa, ASLA oy vermeyeceğiniz bir parti var mı?
Bugün genel seçim olsa sizce kim kazanır?
Son genel seçimlerde hangi partiye oy verdiğinizi söyleyebilir
misiniz?
• Sizce ülkenin sorunlarını KİM çözer?
Siyasal görüşünüzü nasıl tanımlarsınız?
25,0
22,82
23,49
22,04
20,0
15,0
13,42
11,97
10,0
5,0
3,24
1,68
1,34
0,0
Sağcı
Solcu
Milliyetçi
Sosyal
demokrat
Liberal
Sosyalist
Komünist
Belirtiniz
Siyasal görüşlere göreEvetAnayasa
Referandumu oylaması
Hayır
Oy Kullanmadım
129
108
81
85
67
65
59
46
29
31
35
29
27
26
3
Sağcı
Solcu
Milliyetçi
Sosyal
demokrat
9
Liberal
3
4
14 11
Sosyalist
2
5
21
5
Komünist
Diğer
Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz *
Anayasa Referandumunda kullandığı oy dağılımı
Evet
Hayır
Oy Kullanmadım
187
137
109
101
73
66
53
42
38
31
14
CTP-BG
UBP
18
DP-UG
8
10
7
TDP
DİĞER
Son genel seçimlerde partilerin Anayasa Referandumu oy
dağılımı
Evet
Hayır
Oy Kullanmadım
198
128
119
105
79
60
42
42
31
13
10
CTP-BG
UBP
DP-UG
8
34
21
4
TDP
DİĞER
Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
DİĞER
29%
CTP-BG
28%
TDP
5%
DP-UG
4%
UBP
34%
Bugün genel seçim olsa CTP-BG ye oy verecek olanların Anayasa
Referandumundaki oy dağılımı
Hayır
48%
Evet
52%
Bugün genel seçim olsa UBP ye oy verecek olanların Anayasa
Referandumundaki oy dağılımı
Evet
28%
Hayır
72%
Bugün genel seçim olsa DP-UG ye oy verecek olanların Anayasa
Referandumundaki oy dağılımı
Evet
44%
Hayır
56%
Bugün genel seçim olsa TDP ye oy verecek olanların Anayasa
Referandumundaki oy dağılımı
Evet
24%
Hayır
76%
Bugün genel seçim olsa, ASLA oy vermeyeceğiniz bir parti var mı?
DİĞER
29%
TDP
7%
DP-UG
4%
CTP-BG
34%
UBP
26%
Bugün genel seçim olsa sizce kim kazanır?
TDP
3%
DP-UG
3%
DİĞER
19%
UBP
42%
CTP-BG
33%
Son genel seçimlerde hangi partiye oy verdiğinizi
söyleyebilir misiniz?
DİĞER
22%
CTP-BG
32%
TDP
4%
DP-UG
6%
UBP
36%
Sizce ülkenin sorunlarını KİM çözer?
250
232
200
163
150
104
100
50
0
89
39
37
20
20
20
19
16
13
11
10
9
8
6
5
4
4
4
Download

Kamuoyu Yoklamasını indirmek için tıklayınız..