T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
KONTENJAN
2014 – 2015 Akademik Yılında Spor Bilimleri Fakültesinin;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne (20 K + 30 E), Özel Yetenek Sınavı ile

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (16 K + 24 E), Özel Yetenek Sınavı ile

Spor Yöneticiliği Bölümüne YGS-5 puan türü ile Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci alınacaktır.
BAŞVURU
a) Aranan Koşullar:
Adayların puan türüne bakılmaksızın 2014 YGS’ den en az 180 puan, Spor Lisesi veya Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi Spor Alanından gelenler ve Milli sporcular için en az 140 puan almış olmak koşulu aranmaktadır.
b) Önkayıt:
Ön Kayıtlar 04-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Adayların Gedik
Üniversitesi internet sitesindeki (http://gedik.edu.tr) linkten önkayıt başvuru formunu doldurduktan sonra
aşağıdaki belgeleri 26 Ağustos 2014 tarihine kadar kayıt bürosuna teslim ederek Özel Yetenek Sınav giriş
belgelerini almaları gerekmektedir.
c) Başvuru Belgeleri:
1. YGS sonuç belgesi (2014 –LYS sonuçları YGS ve yerleştirme puanları dahil),
2. Lise diploması aslı ve fotokopisi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,
3. T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş
fotokopisi.
4. Adayın son bir ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı (baş açık, sakalsız).
5. Sağlık kuruluşlarından alınacak “Spor dalı sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur.”
kaydı konulmuş “doktor raporu”.
6. Spor Özgeçmiş Belgesi vermek isteyen adaylar aşağıdaki kuralları yerine getirmekle yükümlüdürler.

“Milli Sporcu” belgesi (EK-1) aslı ya da noter onaylı suret. Belgenin Spor Genel Müdürlüğünden
onaylı olması gerekmektedir. (sadece Futbol Dalı için Futbol Federasyonundan alınan resimli ve
onaylı millik belgesi kabul edilecektir). Bu belge için fotokopi ya da faks kabul edilmeyecektir.

Spor geçmişine yönelik Ulusal ve/veya uluslararası müsabaka dereceleri ilgili federasyonca onaylı
belgenin aslı ya da ilgili kurum onaylı sureti, değerlendirmeye alınır) Başvuru sırasında ilgili belgeleri
teslim etmeyen adayların “Millilik ve Spor geçmişleri”ne yönelik belgeleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7. Başvuru ücreti (150TL) Dekontu.
BANKA HESAP BİLGİLERİ: GARANTİ BANKASI -E 5 Pendik/ 0436
Hesap Numarası: 6296465
Iban Numarası: TR59 0006 2000 4360 0006 2964 65
Hesap Adı: T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ
1
T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ
(26 Ağustos 2014) Aday Kayıt No: 001 – 150 arası
(27 Ağustos 2014) Aday Kayıt No: 151 – 300 arası
(28 Ağustos 2014) Aday Kayıt No: 301 ve üzeri


Adaylar, Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Bürosundan alınan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” ve
resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile aday numarasına göre saat 08.30’da
Çamlık Spor Tesisleri Spor Salonunda bulunacaklardır.
Adaylar istedikleri takdirde 25 Ağustos 2014 tarihinde sınav salonunda 09:30 ile 17:30 saatleri
arasında testleri ikişer kez deneyebilecektir.
SINAV YERİ VE EVRAK TESLİM ADRESİ
Spor Bilimleri Fakültesi (Çamlık Spor Tesisleri) Çamlık Mahallesi Nazende Sokak No:2 Kurtköy, Pendik/
İstanbul.
Ön Kayıt Başvurunuz kabul edildiğinde e-postanıza Başvuru Formunuz gönderilecektir. Formunuzun en alt
kısmında Sınava Katılım Tarihiniz ve Aday Kayıt Numaranız belirtillecektir.
İTİRAZLAR
Sınav günleri sınava giren adayların bilgileri kontrol amacıyla panolarda ve internettte duyurulacaktır. Adayların kendi bilgilerine
ilişkin olası yanlışlarıa itirazları ertesi gün saat 14:00’e kadar Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine yazılı olarak yapılacaktır.
Sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
KESİN KAYIT

29 Ağustos 2014 Sonuçların ilanı

Asıl adayların kesin kayıtları 01 Eylül 2014 günü saat 10.00’da başlar ve 03 Eylül 2014 günü saat
17.00’de biter.

Asıl adayların ilan edilen kayıt sürelerinin bitiminde yedek listelerden, açık kalan kontenjan kadar
yedek aday kesin kayıt için belirlenir ve ilan edilir.

Belirlenen yedek adaylar 04 Eylül 2014 tarihinde kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Kontenjan dolmadığı taktirde ikinci kez aynı usulle yedek adaylar ilan edilir ve 05 Eylül 2014
tarihinde kesin kayıt hakkı verilir.
İLETİŞİM
Telefonlar : 0216 646 42 12, 13,
Faks : 0216 646 42 14
İnternet: www.gedik.edu.tr
Eposta : [email protected]
Adres: Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çamlık Mahallesi, Nazende Sokak No 2, Kurtköy,
Pendik / İSTANBUL
2
T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI PARKURU (SP)
A- DURARAK ÇİFT BACAK 3 ADIM UZUN ATLAMA (D3UA)



Adayın, ayaklar bitişik ayakta duruştan, kesintisiz olarak aradarda yapacağı üç” çitayak
sıçrama” mesafesidir. Başlama çizgisi ile vücut bölümünün başlama çizgisine en yakın
değdiği nokta arasındaki uzaklığı ölçülür.
Aday testi iki kez uygular, en iyi derecesi kaydedilir.
Aday atlayışlarını çift ayak ile yapmalı ve sıçramalar arasında ikileme gibi hatalar
yapmamalıdır.
B- SPOR, BECERİ - KOORDİNASYON TESTİ (SBK)

Toplam 8 ayrı istasyondan oluşan bu parkurda adaylar..teknik doğruluk ve zamana karşı
yarışacaklardır.
 Aday testi iki kez tekrarlar ve en iyi derecesi salise cinsinden kaydedilir.
1. İstasyon - Öne Takla:

Aday başlangıç noktasındaki fotoselden geçerek Cimnastik minderinde öne takla atar.
2. İstasyon – Sıçrama:

Numaralandırılarak çapraz dizilmiş olan 5 adet step platformunun üzerinden 1. Çift ayak, 2
tek ayak, 3. Çift ayak, 4. tek ayak, 5. Çift ayak sıçrayarak sırayı bozmadan geçer.
3. İstasyon – Denge Aletinde Koşu

Aday yer dengesi üzerinden yere basmadan geçer. Eğer aday yere basar ise geri döner ve
harekete denge aletinin başından başlar.
4. İstasyon – Voleybol (3 adet parmak pası)

Aday duvardan 2 metre uzaktaki kasanın gerisinden topu duvardaki hedefe (1,5 x 1,5 m)
ardarda 3 parmak pası yapar. Bunun için kasada olan 2 adet voleybol topunu kullandığı
halde başarılı olamadığında toplam koordinasyon süresine 1 sn eklenir.
5. İstasyon – Hentbol (kale atışı)

Aday kaleden 6 metre uzaktaki filenin (h=1,7 m) gerisinden sıçrayarak ikiye bölünmüş
kalenin üst kısmına 2 isabetli atış yapar. Bunun için kasada olan 5 adet 2 numara hentbol
topunu kullanır.

Tüm topları bitirdiğinde 2 isabete ulaşamamış ise eksik her isabet için toplam koordinasyon
süresine 1 sn eklenir.
3
T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
6. İstasyon – Basketbol Slalom

Aday koşarak yerde bulunan 7 numara basketbol topunu alır ve 125 cm aralıklarla, tek sıra
halinde yerleştirilmiş 5 adet slalom çubuğu arasından top sürerek(dripling yaparak) topu
bitirdiği yöndeki kasaya bırakır.

Top kasaya bırakıldığında kasadan çıkması durumunda aday geri dönerek topu yerine
bırakmak zorundadır.

Aday dribling hareketinebaşlama çizgisinin gerisinden başlamak zorundadır.

Slalom çubuklarının arası numaralandırılmış olup, topu elinden kaçıran adaya devam
edeceği nokta görevli öğretim elemanı tarafından bildirilecektir. Aday, görevli öğretim
elemanı tarafından bildirilen noktaya gelerek istasyona devam eder.
7. İstasyon – Futbol Slalom

Aday çemberin içerisindeki futbol topunu ayağı ile başlatmak suretiyle 125 cm aralıkla
yerleştirilmiş 4 adet koni arasından ayakla top sürerek slalom yapar. Koniler arasından
slalomu tamamlayan aday, topu belirlenen noktaya bırakır.

Konilerin arası numaralandırılmış olup, topu kaçıran adaya devam edeceği nokta görevli
öğretim elemanı tarafından bildirilecektir. Aday, görevli öğretim elemanı tarafından
bildirilen noktaya topu getirerek istasyona devam eder.
8. İstasyon – 20m Sürat Koşusu

Aday ulaştığı 20 metrelik koşu alanında sürat koşusu yapar ve bitiş fotoselini geçerek sınav
parkurunu tamamlar.
Çizelge 1: Özel Yetenek Sınav Değerlendirme Tablosu (ÖYSP)
PUANLAMA
Yüzde Yüzde
Koordinasyon parkuru
%35
Durarak çift ayak 3 adım atlama
%25
Milli olma sayısı (En çok 100 Puan)
%15
Dereceleri (En çok 100 Puan)
%25
%60
%40
4
T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
Çizelge 2: Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu (SÖP)
Milli Olma Sayısı
1 Kez: 20 Puan (En çok 100 Puan)
DERECELERİ
(En çok 100 Puan)
Puan Türkiye
Uluslararası Karadeniz Oyunları,
Olimpiyat Oyunları,
Şampiyonası Yarışmalar
Akdeniz Oyunları,
Dünya, Avrupa Şampiyonası,
Avrupa Gençlik
Kulüpler Kıtalararası Şamp.
Olimpiyat Günleri,
Uluslararası Okul Sporları
Avrupa Oyunları
(ISF),
5
7-8
11-12
15-16
28-30
10
5-6
9-10
13-14
25-27
15
4
7-8
11-12
22-24
20
3
5-6
9-10
19-21
25
2
3-4
7-8
16-18
30
1
1-2
5-6
13-15
35
3-4
10-12
40
1-2
7-9
45
4-6
50
1-3
SINAV
HESAPLAMA
Kısaltma
Durarak 3 Uzun Atlama
(X- MİN)/(MAX-MİN)X100
DUAP
Sürat Beceri Çabukluk
(X-MİN)/(MİN-MAX)X100
SBCP
SPORCU ÖZGEÇMİŞİ
HESAPLAMA
Kısaltma
Millilik Puanı
X*20 = MAX 100 (çizelge 2)
MP
Ulusal ve Uluslararası Derecelerinin Derece puan top= MAX 100 (çizelge
Puanı
2)
DP
ÖYSP HESAPLAMA
ÖYSP= DUAP X 0,25 + SBCP X 0,35 + MP X 0,15 + DP X 0,25 (çizelge 1)
ÖYSP _SP HESAPLAMA (ÖSYM KILAVUZU)
ÖYSP _SP = 10 X [(X- ORT_OYSP)/Sd_ÖYSP)]+50
YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (YP) (ÖSYM KILAVUZU)
ALANDAN
YP= (1,17 X OYSP-SP) + (0,11 X OBP) + (0,22 X YGS-P) + (0,03 X OBP)
ALAN DIŞINDAN
YP= (1,17 X OYSP-SP) + (0,11 X OBP) + (0,22 X YGS-P)
GEÇEN YIL YERLEŞENLER
YP= (1,17 X OYSP-SP) + (0,055 X OBP) + (0,22 X YGS-P)
5
Download

tc gedik üniversitesi özel yetenek sınavı esasları