~
'.
...'
~
~.
KEKEME MEMUR
İki büyük posta çuvalında binlerce taahhütlü gönderi ile tebligat gönderisi vardı. Bir
memurun taahhütlüleri, diğerinin de tebligatları sayması gerekiyordu. Üçüncü kişi ise çuvalı
açık tutacak, dördüncüsü de çuvaldan tomar tomar sayılması için uzatacaktı. Tebligat sayıcısı
kekemeydi. Çuvalın ikincisini bitirmek üzereyken,
Kekeme:
- Sa ... sa ... sa ... diye kekeleyince,
Diğerleri:
- Hele bir bitirelim, az sonra söylersin demişler umursamayarak.
Tam iki çuvaldaki binlerce gönderi bitmek üzereyken,
Kekeme:
- Sa ...sa ... saymayı karıştırdım demiş.
Diğerleri:
- Tüh, yazıklar olsun diyerek sayılan postaları tekrar çuvallara doldurmuşlar. Derken,
Kekeme bu defa:
- Şa ... şa ... şa ... demeye başlamış.
Diğerleri:
- Hay Allah, çabuk söyle söyleyeceğini.
Kekeme:
- Şa ... şa ... şaka yapmıştım, demiş ama iş işten geçmiş artık.
Download

KEKEME MEMUR İki büyük posta çuvalında binlerce taahhütlü