Download

Při přípravě radiofarmaka se asistent dopustil chyby při výpočtu a