EK 4: Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program
Makine Mühendisliği
Ana Bilim / Bilim Dalı
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Isı Transferi ve Akışkan Akışı Problemlerinde
Bilgisayar Uygulamaları
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Yrd. Doç. Dr. Ali ATEŞ
Yarıyıl
Kredi
U
ECTS
4
T
3
Dersin Verilebileceği Diller
χ Türkçe
İngilizce
Diğer………………..
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
-
X
Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri
Yarıyıl içi
Yarıyıl sonu
Dersin Amaç ve
Hedefleri
(50 Kelimelik)
Dersin İçeriği
(50 Kelimelik)
Değerlendirme Yöntemi
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Laboratuar
Diğer (……………….)
Sözlü
Ödev + Sözlü
Proje + Sözlü
Yazılı Sınav
Diğer (……………….)
Adet
1
Yüzdesi (%)
%25
1
%10
1
1
%25
%40
Teknik alanda eğitim gören yükseklisans ve doktora öğrencileri için
deneysel çalışmalar kadar sayısal çalışmalar da önemlidir. Deneysel
çalışmalardan elde edilen sonuçların sayısal sonuçlarla karşılaştırılarak desteklenmesi arzu edilen bir durumdur. Diğer yandan matematiğin
uygulamalı fen bilimlerine uygulanmasının en önemli metodu sayısal
çözümlerdir. Sayısal problemlerin çözümünde ortaya konan metodlar
büyük bir çoğunlukla bilgisyar destekli olduğunda tatminkar sonuçlar
vermektedir. Bu ders öğrencilerin yükseklisans ve doktora eğitimleri
esnasında ödev, proje ve tezlerinde karşılaştıkları sayısal problemlerin
çözümlerine ciddi katkı sağlayacaktır.
I. Temel Konular
Matrisler ve determinantlarla ilgili temel konular ve çözümler.
Lineer ve lineer olmayan cebirsel denklem sistemlerinin sayısal
çözüm metodlarının tartışılması.
Sayısal türev, sayısal Integral
Enterpolasyon
II. İleri Konular
Sonlu farklar yöntemi ve Sonlu hacimler yöntemi
Ayrıklaştırma metodları ve ayrıklaştırılmış denklemlerin bilgisayar
programlarına uygun hale getirilmesi. Grid sistemleri, eşit aralıklı ya
Öğretme
Yöntemleri
Takip Edilecek
Kitap(lar)
Diğer Materyal
da sündürülmüş gridler. Kaydırılmış grid mantığı. Lineer bir denklem
sisteminin kartezyen koordinatlarda çözümü için algoritma
geliştirilmesi ve bilgisayar programı yazılması.
Ani genişleyen ve ani daralan kanllarla ilgili çözümler.
Bu konularla ilgili çözüme yönelik ödev ve projeler. (algoritma ve
programgeliştirme olarak)
Sayısal çözümler için geliştirilen bilgisayar paket programlarının
tanıtımı.
Teorik ders anlatımı ve uygulama
Sınıfta öğrenciye uygulama yaptırma
Denklemlerin sayısal çözümleri ve bilgisayar programı için ödev
Dönem içi proje
Ara sınav ve dönem sonu sınavı.
1. Aktaş, Z., Öncül, H., Ural, S., Sayısal Çözümleme, Ortadoğu
Teknik Üniversitesi, 1981.
2. Patankar, S. V., Numerical Heat Transfer and Fluid Flow,
Newyork, 1980.
3. Versteeg, H. K., Malalasekera W., An introduction to
computational fluid dynamics : the finite volume method,
Newyork, 1995.
4. Chapra, S. C., Canale, R. P., Numerical Methods for
Engineering, Boston, 1998.
1. Pascal 7.0 programlama dili derleyicisi
2. C++
”
”
3. Matlab 6.0
“
“
4. Fluent ve Ansys demo sürümleri
T: Teori; U: Uygulama; ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System)
Download

Isı Transferi ve Akışkan Akışı Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları