testbook
www.utercih.com
testbook
Online İnteraktif Öğrenci
Başarı
Takip Programı
Ders programı oluşturma; ödev, müfredat ve devamsızlık takibi; sınav analizi, ihtiyaca göre etüt programı oluşturma ve finans dahil eğitim kurumlarının temel sorunlarına
pratik çözümler getiren; öğrenci, veli, öğretmen üçgeninde
interaktif çalışan online öğrenci başarı takip programı...
[email protected]
www.utercih.com
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ders Programı
Ders Programı Oluşturma
Ders Programı Görüntüleme
ÖDİK (Öğretmen Ders İşlem Kontrolü)
Devamsızlık, Yoklama, Müfredat Takibi
Yoklama
Müfredat Takibi
Devamsızlık Takibi
Ödevlendirme & Takip & Raporlama
Test Datası Oluşturma
Ödevlendirme
Test Ödev Girişi
Ödev Kontrolü
Test Başarı Takibi
Ödev Takibi
Sınıf Konu Raporu
Ödev Test Kontrol Raporu
Test Data Silme
Deneme Raporları & Sınav Analizleri
Optik Okuma
Sınav Datası Oluşturma
Denemeler
Öğrenci Karnesi
Sınıf Deneme Konu Raporu
Deneme Sonuç Listesi
Deneme Sınavı Analiz Raporu
Sınıf Ders Deneme Raporu
Soru Çözümü, Birebir ve Ek Ders Atama
Konu Talebi
Soru Çözümü
Ek Ders Talebi
Sınav Analizlerine Göre Etüt Oluşturma
Öğrenci Kapalılık Haritası
Öğrenci & Veli Görüşmeleri
Görüşme Kayıt ve İçerikleri
Öğrenci Görüşme Raporu
Personel Görüşme Raporu
SİM ( Sistem İçi Mesajlaşma )
Toplantı, Görev Dağılımı Oluşturma
Kayıt Görüşme Raporlama
Finans
Sayfa 3
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ders Programı Oluşturma
Sınıf ve öğretmen kapalılık haritaları ve
verilecek ders saat sayılarına göre istenilen tarihler arasında ders programı
oluşturulur.
Ders Programı
Ders Programı Görüntüleme
Oluşturulan ders programları öğretmen,
öğrenci ve veli tarafından online olarak
görülebilir. Eski ve ileri tarihli ders programları tarih seçilerek görüntülenebilir.
Rehber öğretmen ve idari personel tüm
öğrenci öğretmen ve sınıflarının ders
programlarını kendi sayfasında görüntüleyebilir.
Ders Programı
Sayfa 4
testbook
utercih sizin tercihiniz...
ÖDİK
ÖDİK (Öğretmen Ders İşlem Kontrol)
butonu ile öğretmenlerin girdikleri her
ders için yoklama, müfredat işleme, ödev
verme ya da derste test çözme işlemlerini
yapıp yapmadığı görüntülenir.
O günün ders programında sınıfta yoklamasını almayan ya da işlediği konuyu
belirtmeyen öğretmenlerin listesi “Günlük ÖDİK” kısmında listelenir.
Ders Programı
Yoklama
Öğretmen sınıfa girdiğinde ders programından o saatteki dersi seçer, yoklama
listesinden gelmeyenleri işaretler.
Devamsızlık, Yoklama,
Müfredat Takibi
Sayfa 5
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Müfredat Takibi
Yoklaması alınan sınıfın müfredatı
seçilerek derste işlenilen konu kayıt
altına alınır.
Devamsızlık, Yoklama,
Müfredat Takibi
Devamsızlık
Öğrenci, veli, öğretmen ve rehber
öğretmen öğrencinin yıl içerisindeki tüm
hafta içi, hafta sonu ders, ek ders, birebir,
soru çözümü ve sınav devamsızlıklarını
tarihleriyle ve ders ders toplam devamsızlık sayılarıyla birlikte görüntüleyebilir.
Devamsızlık yapılan ders ve ek derslerde
hangi konuların işlendiği görülebilir...
Devamsızlık, Yoklama,
Müfredat Takibi
Sayfa 6
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Sınıf Devamsızlık
Sınıf sınıf gün içi, gün sonu detaylı
devamsızlık listesi alınabilir, devamsızlık
araması yapılıp, görüşme içeriği kayıt
altına alınır.
Görüşme içerikleri öğrenci, veli, öğretmen ve rehber öğretmen tarafından
görüntülenebilir.
Devamsızlık, Yoklama,
Müfredat Takibi
Devamsızlık Listeleme
Değer girerek belli bir saatin üzerinde
devamsızlık yapan öğrenciler listelenebilir.
Devamsızlık, Yoklama,
Müfredat Takibi
Sayfa 7
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Devamsızlık Mesajı
Günlük devamsızlık mesajları SMS Hazırla bölümünden
“Ogrencimiz G.YILDIZ 22 Nisan tarihinde uygulanan TMAT GEO KIM KIM
BIY derslerine katilmamistir. Detaylara
testbook’tan bakabilirsiniz. ” şeklinde
otomatik olarak hazırlanır.
Devamsızlık, Yoklama,
Müfredat Takibi
Test Datası Oluşturma
Derste kullanılan soru bankası, yaprak
test vb. test materyalleri, konu kodları
ve cevap anahtarları excell formatında
sisteme kolayca yüklenebilir.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Sayfa 8
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ödevlendirme
Derse giren öğretmen, işlediği konuyla
ilgili sistemde tanımlanmış olan testleri
süre vererek ödevlendirme yapar ya da
derste çözüldüyse, derste çözüldü şeklinde işaretler.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Test Ödev Girişi
Verilen ödev, öğrenci ve veli ödev sayfasında görüntülenir.
Öğrenci, çözmesi gereken testi ve çözüm
süresini görür.
Kitap üzerinde çözülen testlerin cevapları test tıklandığında açılan optiğe işaretlenir. “Testi bitir” butonuna tıklandığında çözülen testin raporu görülür.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Sayfa 9
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ödev Kontrolü
Çözüm süresi biten ödevler öğretmen
tarafından kontrol edilir.
Öğretmenin koyduğu yüzdelik başrı kriterinin üzerinde başarı sağlayan öğrenci
ve velilerine tebrik; başarı kriterinin
altında kalanlara bilgi, ödevini yapmamış
olan öğrencilere uyarı mesajı otomatik
olarak gider.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Test Başarı Takibi
Öğretmenlerin verdiği ödevler ve ödev
süreleri, hangi dersten kaç adet ödev verildiği, kaçının çözülmüş olduğu, yapılan
ödevlerdeki başarı oranları ve ders bazlı
ayrıntılı konu analiz raporları öğrenci,
veli, öğretmen ve rehber öğretmen tarafından görülebilir.
Çözüm süresi geçen testlerin çözüm
süresinin ne kadar geçtiği belirtilerek
test çözülene kadar sistem uyarı vermeye
devam eder.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Sayfa 10
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ödev Takibi
Ders ders test sayıları, hangi dersten kaç
adet ödev verildiği, kaçının çözülmüş
olduğu, kaç ödevin öğretmen tarafından
kontrol edildiği ve yapılan ödevlerdeki
doğru, yanlış sayıları ve başarı oranları,
öğrenciye giden toplam tebrik, uyarı ve
bilgi mesajları; öğrenci, veli, öğretmen ve
rehber öğretmen tarafından görülebilir.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Sınıf Konu Raporu
Öğrencilerin çözmüş oldukları ödev sonuçlarına göre sınıf sınıf ya da tüm şube
bazında, doğru, yanlış sayısı ve başarı
oranlarını gösteren ders-konu başarı
raporu alınabilir.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Sayfa 11
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ödev Test Kontrol Raporu
Verilen ödev sayıları, çözülen ve çözülmeyen ödev sayıları sınıf sınıf ya da şube
olarak listelenip öğrenci ve velilere ödev
kontrol mesajı atılabilir.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Test Tarih
Gün seçilerek şubede o gün hangi öğrencilerin hangi testleri sisteme girdiği
doğru, yanlış, boş sayısı ve başarı oranıyla birlikte listelenebilir.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Sayfa 12
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Test Data Silme
Sisteme test datasını yanlış giren öğrencilerin test yanıtları, rehber öğretmen
tarafından test adı seçilerek kolayca
silinebilir.
Ödevlendirme, Takip,
Raporlama
Denemeler
Denemeler sayfasından deneme seçilerek
her bir denemede elde edilen puanlar ve
ders başarı durumları listelenebilir.
Sınavların konu kodları ve cevap anahtarları excell formatında sisteme kolayca
yüklenebilir.
Optiğe kodlanmış öğrenci sınav dataları
sisteme kolayca yüklenebilir.
Denemeler,
Sınav Analizleri
Sayfa 13
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Ders-Deneme
Öğrenci, veli, öğretmen ve rehber öğretmenler öğrencilerin deneme sonuçlarını
sınav sınav, ders ders, konu konu doğru
yanlış sayıları ve başarı oranlarına göre
inceleyebilir; ister tek bir deneme için
isterse seçtikleri denemeler için birleştirilmiş konu analiz raporu alabilirler...
Denemeler,
Sınav Analizleri
Öğrenci Karnesi
Öğrenci, veli, öğretmen ve rehber öğretmenler tek bir sınav ya da seçtikleri
sınavlar için öğrencilerin konu analiz
raporu içeren resimli sınav sonuç karnelerini online olarak inceleyip çıktı alabilirler.
Denemeler,
Sınav Analizleri
Sayfa 14
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Sınıf Deneme Konu Raporu
Sınıfların ya da tüm şubenin denemelerdeki konu başarı durumları (doğru-yanlış sayıları ve başarı yüzdeleri) ders ders
incelenebilir.
Denemeler,
Sınav Analizleri
Deneme Sonuç Listesi
Deneme sonuçları; puan, sıralama, doğru
yanlış sayısı, net ve başarı yüzdelerine
göre şube ve sınıf bazında listelenebilir.
Denemeler,
Sınav Analizleri
Sayfa 15
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Deneme Sınavı Analiz Raporu
Şube, sınıf, deneme seçilerek birleştirilmiş konu analiz raporları (yüzdelik
başarı kriteri girilerek) sistem tarafından
listelenir, konu eksiği olan öğrenciler
gruplanarak tedavi etüt programı oluşturulabilir.
Denemeler,
Sınav Analizleri
Sınıf Ders Deneme Raporu
Şube ya da sınıf bazında uygulanan tüm
denemelerdeki doğru-yanlış-net-başarı
ortalamaları karşılaştırmalı olarak ders
ders görülebilir.
Denemeler,
Sınav Analizleri
Sayfa 16
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Sınav Analizlerine Göre Etüt Oluşturma
Deneme sınavı sonuçlarına göre (başarı
kriteri konularak) istenilen ders ve konuda öğrenci ve öğretmenlerin kapalılık
haritası dikkate alınarak tedavi dersleri
oluşturulabilir.
Soru çözümü, birebir ve ek dersler sınıf
ve öğretmen kapalılık haritaları oluşturulduktan sonra sistem üzerinden atanır,
gün, saat derslik, konu ve öğretmen
bilgisi dahil online olarak öğrenci, veli ve
öğretmenler tarafından görülebilir.
Soru Çözümü, Birebir,
Ek Ders Atama
Konu Talebi
Öğrenciler, eksik olduklarını düşündükleri konular için ders ve konu seçerek
talepte bulunulabilirler. Konular şubenin
koşullarına göre birebir olarak ya da aynı
konuyu talep eden öğrenciler istenilen
sayıda grup oluşturularak atanabilir.
Soru Çözümü, Birebir,
Ek Ders Atama
Sayfa 17
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Soru Çözümü
Öğrenciler yapamadıkları soruları öğretmenlere sorabilmek için soru çözüm
(S.Ç.) talebinde bulunabilirler.
Öğrenciler ek çalışmalara katılabilecekleri zaman dilimlerini belirten kapalılık
haritalarını kendileri oluşturabilir böylelikle atamalar öğrenciler için elverişli,
katılabilecekleri zaman dilimine yapılır.
Soru Çözümü, Birebir,
Ek Ders Atama
Ek Ders Atama
Öğretmenler ders saati içerisinde yetiştiremedikleri konuları tamamlamak için
istedikleri sınıf için ek ders talebinde
bulunabilirler.
Ek ders S.Ç ve konu talepleri sisteme
komut verilerek ya da belirlenen gün ve
saat diliminde sistem tarafından otomatik olarak atanır.
Soru Çözümü, Birebir,
Ek Ders Atama
Sayfa 18
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Görüşme Kayıt ve İçerikleri
Danışman ya da rehber öğretmenlerin
öğrenci ve velilerle yüzyüze ya da telefonla yaptıkları tüm görüşmeler tarih ve
içerikleriyle kayıt altına alınır.
İçerikler gizli kaydı konulmadığı takdirde öğrenci ve veli tarafından da görülebilir.
Öğrenci Veli Görüşmeleri
Öğrenci Görüşme Raporu
Rehber öğretmen ve danışman öğretmenler yaptıkları bireysel danışmanlık
görüşme içeriklerini raporlayabilir, hangi
öğrenciyle hangi tarihlerde ne görüştüğünü görebilir, programını buna göre
planlayabilir. Öğrenci Veli Görüşmeleri
Sayfa 19
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Personel Görüşme Raporu
Rehber ve Danışman öğretmenlerin belli
bir tarihte yaptıkları danışmanlık görüşme sayısı ve içerikleri ya da toplam görüşme sayı ve içerikleri görüntülenebilir.
Öğrenci Veli Görüşmeleri
Sistem İçi Mesajlaşma (SİM)
Öğretmenler ve idari personel Sitem İçi
Mesajlaşmayı (SİM) kullanarak öğrenci
ve velilerle iletişim kurup, bilgilendirme
yapabilirler. SİM
(Sistem İçi Mesajlaşma)
Sayfa 20
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Toplantı Görev Dağılım ve Takibi
Şube yönetimi, personel ya da öğretmenlerle yaptığı toplantıları planlayabilir, görevlendirmeler sistem üzerinden yapılır
ve kayıt altına alınır.
Toplantı, Görev Dağılımı
Oluşturma
Toplantı Görev Dağılımı ve Takibi
Toplantı sonunda alınan kararlar ve
görevler toplantıya katılanların kullanıcı
sayfasında görüntülenir.
Yerine getirilen görevler açıklamalarıyla
birlikte sisteme işlenir.
Toplantı, Görev Dağılımı
Oluşturma
Sayfa 21
testbook
utercih sizin tercihiniz...
Kayıt Görüşme Takibi
Yıl boyunca telefonla ya da yüzyüze yapılan tüm kayıt görüşmeleri ve aramaları
kayıt altına alınır.
Kayıt görüşmesine gelen veli ya da öğrenciyle hangi tarihte kimin görüştüğü ve
içeriğinin ne olduğu görülebilir.
Kayıt Görüşme, Raporlama
Finans
Şubede yalıpan ön muhasebe girişleri,
öğrenci kayıt ve ödeme takvimleri kayıt
altına alınır.
Ortalamalar, gelir gider ve ödeme takip
raporları kolayca oluşturulabilir.
Finans
Sayfa 22
utercih
sizin tercihiniz...
Puan Hesaplama
ve
Tercih Programı
En kolay, en pratik, en hızlı tercih...
SBS YGS LYS puan hesaplama ve tercih programı...
[email protected]
www.utercih.com
Download

Tanıtım kitapçığını PDF olarak indirmek için tıklayınız.