Download

4) Sestrojte elipsu, jsou-li dány její sdružené průměry PQ, MN