Download

ÖN: 1. Sar› iplikle 70 ilmek bafllan›r. 2. Karnabahar modeli