ÖDEV 4
1. Elmas-hava sınırından iç ve dış yansımalar için hangi açılarda yansıyan ışık tümüyle polarize
olacaktır? Elmas için n=2.42,
2. a. Aynı iki ortamın sınırından iç ve dış yansıma polarizasyon açılarının toplamının 90o olması
gerektiğini gösteriniz.
b. Paralel yüzeyli plakaya giren bir TM ışık demeti için Brewster açısı sağlandığında, demet plakayı
diğer taraftan terk ettiğinde yine sağlanacağını gösteriniz.
3. Işık, su yüzeyine yansıyan ışığın tamamen
doğrusal polarize olacak şekilde bir açı ile
gelmektedir.
a. Geliş açısı nedir?
b. Suya geçen kırılmış ışık kırılma indisi
1.5 olan su içindeki bir cam levhadan
tamamen doğrusal polarize olmuş bir
şekilde yansıdığına göre, su yüzeyi
ile cam arasındaki açı nedir?
4. Geçirgenlik ekseni (TA) yatay
doğrultuda olan bir polarizörü
geçtikten sonra yatay polarize olmuş
ışık geçirgenlik ekseni 45o olan diğer
bir polarizörü geçiyor ve sonra yavaş
ekseni (SA) yatay doğrultuda olan
çeyrek dalga plakasını (QWP) geçiyor.
Ortaya çıkan ışığın polarizasyon
durumunu Jones matris tekniğini
kullanarak bulunuz.
5. Aşağıdaki durumlar için Jones matrislerini yazınız,
a. Hızlı ekseni (FA) x ekseni doğrultusunda olan π/2 dalga geciktirici,
b. FA ekseni x ekseni ile 45o açı yapan π dalga geciktirici,
c. FA ekseni y ekseni doğrultusunda olan π/2 dalga geciktirici.
Eğer bu üç dalga geciktirici optik eksen boyunca ardışık yerleştirilirse ortaya çıkan bileşenin 90o lik
bir dönmeye neden olacağını gösteriniz.
6. Şekildeki prizma Rochon polarizörü olarak adlandırılır.
Aşağıdaki varsayımlar altında tüm ortaya çıkacak ışınlar
için optik yolları çiziniz,
a. polarizör kalsit kristalinden,
b. kuvars kristalinden yapılmıştır.
c. Yüksek akı lazer ışığı için böyle bir bileşen
polaroid filimden yapılmış polarizöre göre neden
daha üstün özellikler taşır?
d. Wollaston polarizöründe olmayan önemli bir özellik Rochon polarizöründe mevcuttur. Nedir
açıklayınız.
Download

ÖDEV 4 1. Elmas-hava sınırından iç ve dış yansımalar için hangi